1ـ اگر مردي خواب ببيند مجرد است ، نشانة آن است كه بايد از معاشرت با زنان دوري كند . 2ـ اگر زني ، مرد مجردي را در خواب ببيند ، دلالت بر آن دارد كه به عشقي مبتلا خواهد شد كه از ابتدا ناپاك است 3ـ ديدن مرد مجرد در خواب تعابير ديگري نيز دارد ، عدالتي كه به ظلم مي گرايد ، سياستمداراني كه شرف و صداقت خود را از كف مي دهند .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب نان خریدن

مؤلف گويد : خريدن نان از نانوائي بسته به ميزان آن نشانه روزي حلال وخور

تعبیر خواب دارایی -اموال

اگر خواب ببينيد صاحب ثروتي هنگفت هستيد ، نشانة آن است كه در كارها و زن

تعبیر خواب درخت زیتون

درخت زيتون دليل كند بر مردي كه خداوند اصل و نسب است، لكن در م

loading...

راهنمای خرید

loading...