1ـ اگر خواب ببينيد يكي از اطرافيان شما مرده است ، نشانة مقابله با نااميدي و پريشاني و از هم پاشيدگي است .تعبیر خواب مرگ

2ـ اگر در خواب خبر مرگ يكي از دوستان يا اقوام خود را بشنويد ، نشانة آن است كه بزودي دربارة دوست يا نزديكان خبر بدي مي شنويد .

3ـ خوابهايي كه در ارتباط به مرگ يا مردن مي بينيم ، معمولاً گمراه كننده هستند . بخصوص براي افرادي كه در تعبير خواب ناشي باشند .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب رازیانه - گیاه

رازيانه محمدبن سيرين گويد: رازيانه به خواب، اگر به وقت باشد،

تعبیر خواب درخت سدر

دليل كند بر مردي بزرگوار، لكن خداوند شرم بود.

تعبیر خواب - تارعنکبوت

ديدن تار عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه معاشريني دلپدير خواهيد داشت

loading...

راهنمای خرید

loading...