چهارشنبه, 03 اردیبهشت 1393

آخرین بروز رسانی09:05:16 PM GMT

 محل تبلیغات شما

تعبیر خواب مسجد - خانه خدا

فرستادن به ایمیل چاپ

مسجد

ديدن مسجدِ ابادان، دليل بر مرد عالم است كه مردم پيش او آيند از بهر صلاح دين. اگر ديد مسجدي بنا كرد، دليل كه با مسلمانان نيكي كند.

جابرمغربي گويد: ديدن بنا نهادن مسجد، دليل زن خواستن است. اگر مسجدي بنا كرد، دليل كه زني ديندار خواهد. اگر چراغ مسجد بيفروخت، دليل كه در كاري كه دارد روشني ظاهر شود.

ابراهيم كرماني گويد: اگر در مسجدي نماز كرد بي قبله، دليل بر بي ديني است. اگر دوست و روي خود را در مسجد مي شست، دليل كه مال خود را در آن مسجد هزينه كند و مرادش حاصل شود. اگر ديد مسجدي خراب شد، دليل كه عالمي بميرد از آنجا. اگر ديد جايگاهي ملك او بود، مسجد شد، دليل شرف و بزرگي است در دين اگر ديد با قومي به مسجد رفت، دليل كه زني خواهد.

جابرمغربي گويد: اگر ديد به مسجد يا مكه يامدينه رفت، دليل كه از همه ترس ها ايمن شود و مرادهاي دنيوي و اخروي حاصل كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مسجد بر دوازده وجه است. اول: پادشاه. دوم: قاضي. سوم: عالمي بزرگ. چهارم: رئيس. پنجم: امام. ششم: مسجد. هفتم: خطيب. هشتم: موذن. نهم: قيّم. دهم: نام نيكو. يازدهم: خيروبركت. دوازدهم: زن نيكو.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: مسجد خير و صلاح و تقوي و پرهيزگاري است و تقرب به اهل علم و دانش. چنان چه در خواب ببينيد در مسجد هستيد و نماز مي گذاريد کاري بزرگ و خوب انجام مي دهيد. اگر وامداري يا محبوسي يا بيماري در خواب ببيند که در مسجد نماز مي گذارد و اين مبنا بر مبناي صدق گذاشته مي شود از سختي و بدبختي نجات مي يابد. اگر کسي ببيند در مسجد نماز مي گذارد يا در وضو خانه وضو مي گيرد که بعدا نماز را اقامه کند زن مي گيرد و زن او پارسا و اهل دين خواهد بود. اگر بيننده خواب رو به قبله در خواب نماز مي گذارد کاري بر مبناي درست انجام مي دهد و اين کاري است خوب و خداپسندانه و اگر ببيند در جهتي غير از قبله نماز مي خواند کاري خلاف انجام مي دهد و اين کاري است که او را خسران دنيا و عاقبت نصيب مي کند. اگر ببينيد خانه شما مسجد شده به بزرگي و مجد و عظمت مي رسيد و اگر ببينيد در مسجد خانه گزيده و اقامت کرده ايد از بزرگي حمايت مي طلبيد و او شما را مورد عنايت و حمايت قرار مي دهد.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن عمارت ومسجد دولت بود

ديدن به مسجد رفتن خبر خير بود

// //

نظرات  

 
+6 خوابazar شنبه 14 آبان 1390 ، ساعت 20:32
در خواب دیدم در مسجدی نماز جماعتی برپاست و من با عجله رفتم وضو گرفتم تا خود را به نماز جماعت رساندم و در نماز شرکت کردم ولی بعد از اتمام نماز جماعت به ذهنم رسید من پرید (عادت ماهانه )هستم و دیگر نماز دومی را که شروع کردن من ادامه ندادم بیزحمت تعبیرش را برایم حتما ایمیل کنید. :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 جشهرام پنجشنبه 14 آذر 1392 ، ساعت 20:22
سلام شما نيتتون خير بوده و قسده لطف كردن به كسي رو دارين و بعد از اون كاريرو كه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ظشاقش شنبه 14 آبان 1390 ، ساعت 20:36
خواهرم در خواب دیده بود الماسی که پرنور بود بهش داده اند و او خواسته بود که آن را برای من بیاورد ولی خیلی ها در خواب خواسته اند آن الماس را ربوده و نگذارند به دست من برسد ولی خواهرم آن را حفظ کرده و برای من آوورده بود تعبیرش چیست برایم بیزحمت حتما بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابشاهرخ جمعه 04 آذر 1390 ، ساعت 11:43
در خواب دیدم از سفر حج برگشتم ومردم به دیدن من آمده بودند و من لباس شب عروسی ام را پوشیده بودم وبه مردم خوشامد می گفتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 رقص در مسجدسعید چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391 ، ساعت 12:33
خواب دیدم در مسجد محلمان با همه همبازیهای کودکیم لباس سیاه پوشیده ایم و یکی آواز میخواند وبقیه می رقصیدند و یکی به دیگری می گفت این داستان بین خودمان باشد و به کسی نگوییم چنین اتفاقی در مسجد افتاده است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرخواب خوردن آب درمسجدعلی جعفری سه شنبه 06 تیر 1391 ، ساعت 12:56
سلام لطفابفرمائیدخور دن آب درمسجدواز مسجدبیرون زدن بعدخوردن آب چه تعبیری دارد.سپاس.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرخواب خوردن آب درمسجدوازمسجدبی رون آمدنعلی جعفری جمعه 31 شهریور 1391 ، ساعت 19:53
سلام لطفاراهنمائی بفرمائید.سپاس.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دیدن مسجدندا یکشنبه 15 مرداد 1391 ، ساعت 10:21
در خواب دیدم به مسجد محله مان رفته ام که تازه تعمیر شده، آنجا نام مسجد را داشت اما چندین امامزاده در داخلش بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 رفتن به مکهزهرا سه شنبه 31 مرداد 1391 ، ساعت 08:55
سلام،خواب دیدم دارم میرم مکه و دارم با بقیه خداحافظی می کنم،تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 عيد امام زمانامل دوشنبه 27 شهریور 1391 ، ساعت 04:29
يكي از همكارانم خواب ديده كه در مسجد روزي كه عيد امام زمان (عج)بود چند سبد گل هست كه از هركدام گلي برميدارد يكي براي من و ديگري براي خود و من را ديده كه داخل مسجد نشسته بودم و گلهاي من را به من ميدهد و گلهاي خودش را كس ديگري كه داخل روفرشي بود برميدارد و ميبرد و همكارم كه برميگردد كنار من ميبيند دارم گلهايي را كه به من داده بو ميكنم و دلش نمي آيد چيزي به من بگويد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 خانه خدا رفتنعاطفه چهارشنبه 26 مهر 1391 ، ساعت 05:22
یکی از دوستانم برای من خواب دیده که من رفتم خانه خدا تعبیر ش را به من بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 نمازرحمان دوشنبه 09 بهمن 1391 ، ساعت 07:36
خواب دیدم که در نماز جمعه شرکت کرده ام ولی دیدم که تعداد اندکی از مردم شهر به نماز جمعه آمده اند من با خود گفتم جرا مردم کم آمده اند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مسجدسوگند چهارشنبه 11 بهمن 1391 ، ساعت 14:28
سلام....
ببخشید یکی از دوستام تو خواب دیده که منو اون(دوستم)داشتی م مسجدو تمیز میکردیم.....
اگه میشه تعبیرشو تو وبم بذارین....من زیاد یاهو نمیرم....

www.slmh.blogfa.com
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابزهرا شنبه 02 آذر 1392 ، ساعت 08:55
سلام.خسته نباشید
من خواب دیدم با 2تا ازدوستام که با یکیش تقریبا هروز در تماسم و دیگری دوست قدیمیم که خیلی وقته نمیبینمش با موتو از شهرهای اطراف به شهر خودمون برمیگشتیم که گرسنمون میشه تو یه اون شهر وسط توقف و به مسجد میریم شاید چیزی برای خوردن باشه.تومسجد روضه بود،خانمها بیرون نشسته بودند اما دیدیم داخل مسجد یه سفره ی بزرگ پهنه که روی یه سرش سمت راستم لنگه کفش چیدن و نزدیک ما غذا بود.گفتم گرسنه ایم ومسافر خانمی گفت برید هرچی میخواید بردارید وبخورید من هم با خجالت از همونجا دست درازکردیم و ساندویچهایی با نون لواش و گوشت شبیه گوشت کوبیده برداشتیم و خوردیم اما لقمه من خیلی بزرگتراز مال اونا بود....میشه لطفا تعبیرشو بفرمایید.سپاسگذار
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مسجدعاطفه دوشنبه 04 آذر 1392 ، ساعت 07:40
سلام.خواب ديدم داخل مسجدم خيلي از اقوام هم حضور داشتن و سفره اي پهن بود انگار حكايت از نذري دادان بود منم كنار سفره نشسته بودم خواهش ميكنم تعبيرشا بهم بگيد خيلي ذهنما درگير كرده مر30
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما