جمعه, 09 مهر 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب مسجد - خانه خدا

فرستادن به ایمیل چاپ

مسجد

ديدن مسجدِ ابادان، دليل بر مرد عالم است كه مردم پيش او آيند از بهر صلاح دين. اگر ديد مسجدي بنا كرد، دليل كه با مسلمانان نيكي كند.

جابرمغربي گويد: ديدن بنا نهادن مسجد، دليل زن خواستن است. اگر مسجدي بنا كرد، دليل كه زني ديندار خواهد. اگر چراغ مسجد بيفروخت، دليل كه در كاري كه دارد روشني ظاهر شود.

ابراهيم كرماني گويد: اگر در مسجدي نماز كرد بي قبله، دليل بر بي ديني است. اگر دوست و روي خود را در مسجد مي شست، دليل كه مال خود را در آن مسجد هزينه كند و مرادش حاصل شود. اگر ديد مسجدي خراب شد، دليل كه عالمي بميرد از آنجا. اگر ديد جايگاهي ملك او بود، مسجد شد، دليل شرف و بزرگي است در دين اگر ديد با قومي به مسجد رفت، دليل كه زني خواهد.

جابرمغربي گويد: اگر ديد به مسجد يا مكه يامدينه رفت، دليل كه از همه ترس ها ايمن شود و مرادهاي دنيوي و اخروي حاصل كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مسجد بر دوازده وجه است. اول: پادشاه. دوم: قاضي. سوم: عالمي بزرگ. چهارم: رئيس. پنجم: امام. ششم: مسجد. هفتم: خطيب. هشتم: موذن. نهم: قيّم. دهم: نام نيكو. يازدهم: خيروبركت. دوازدهم: زن نيكو.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: مسجد خير و صلاح و تقوي و پرهيزگاري است و تقرب به اهل علم و دانش. چنان چه در خواب ببينيد در مسجد هستيد و نماز مي گذاريد کاري بزرگ و خوب انجام مي دهيد. اگر وامداري يا محبوسي يا بيماري در خواب ببيند که در مسجد نماز مي گذارد و اين مبنا بر مبناي صدق گذاشته مي شود از سختي و بدبختي نجات مي يابد. اگر کسي ببيند در مسجد نماز مي گذارد يا در وضو خانه وضو مي گيرد که بعدا نماز را اقامه کند زن مي گيرد و زن او پارسا و اهل دين خواهد بود. اگر بيننده خواب رو به قبله در خواب نماز مي گذارد کاري بر مبناي درست انجام مي دهد و اين کاري است خوب و خداپسندانه و اگر ببيند در جهتي غير از قبله نماز مي خواند کاري خلاف انجام مي دهد و اين کاري است که او را خسران دنيا و عاقبت نصيب مي کند. اگر ببينيد خانه شما مسجد شده به بزرگي و مجد و عظمت مي رسيد و اگر ببينيد در مسجد خانه گزيده و اقامت کرده ايد از بزرگي حمايت مي طلبيد و او شما را مورد عنايت و حمايت قرار مي دهد.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن عمارت ومسجد دولت بود

ديدن به مسجد رفتن خبر خير بود

// //

نظرات  

 
+4 خوابazar شنبه 14 آبان 1390 ، ساعت 20:32
در خواب دیدم در مسجدی نماز جماعتی برپاست و من با عجله رفتم وضو گرفتم تا خود را به نماز جماعت رساندم و در نماز شرکت کردم ولی بعد از اتمام نماز جماعت به ذهنم رسید من پرید (عادت ماهانه )هستم و دیگر نماز دومی را که شروع کردن من ادامه ندادم بیزحمت تعبیرش را برایم حتما ایمیل کنید. :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 جشهرام پنجشنبه 14 آذر 1392 ، ساعت 20:22
سلام شما نيتتون خير بوده و قسده لطف كردن به كسي رو دارين و بعد از اون كاريرو كه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ظشاقش شنبه 14 آبان 1390 ، ساعت 20:36
خواهرم در خواب دیده بود الماسی که پرنور بود بهش داده اند و او خواسته بود که آن را برای من بیاورد ولی خیلی ها در خواب خواسته اند آن الماس را ربوده و نگذارند به دست من برسد ولی خواهرم آن را حفظ کرده و برای من آوورده بود تعبیرش چیست برایم بیزحمت حتما بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیر خوابشاهرخ جمعه 04 آذر 1390 ، ساعت 11:43
در خواب دیدم از سفر حج برگشتم ومردم به دیدن من آمده بودند و من لباس شب عروسی ام را پوشیده بودم وبه مردم خوشامد می گفتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 رقص در مسجدسعید چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391 ، ساعت 12:33
خواب دیدم در مسجد محلمان با همه همبازیهای کودکیم لباس سیاه پوشیده ایم و یکی آواز میخواند وبقیه می رقصیدند و یکی به دیگری می گفت این داستان بین خودمان باشد و به کسی نگوییم چنین اتفاقی در مسجد افتاده است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخواب خوردن آب درمسجدعلی جعفری سه شنبه 06 تیر 1391 ، ساعت 12:56
سلام لطفابفرمائیدخور دن آب درمسجدواز مسجدبیرون زدن بعدخوردن آب چه تعبیری دارد.سپاس.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیرخواب خوردن آب درمسجدوازمسجدبی رون آمدنعلی جعفری جمعه 31 شهریور 1391 ، ساعت 19:53
سلام لطفاراهنمائی بفرمائید.سپاس.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن مسجدندا یکشنبه 15 مرداد 1391 ، ساعت 10:21
در خواب دیدم به مسجد محله مان رفته ام که تازه تعمیر شده، آنجا نام مسجد را داشت اما چندین امامزاده در داخلش بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 رفتن به مکهزهرا سه شنبه 31 مرداد 1391 ، ساعت 08:55
سلام،خواب دیدم دارم میرم مکه و دارم با بقیه خداحافظی می کنم،تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 عيد امام زمانامل دوشنبه 27 شهریور 1391 ، ساعت 04:29
يكي از همكارانم خواب ديده كه در مسجد روزي كه عيد امام زمان (عج)بود چند سبد گل هست كه از هركدام گلي برميدارد يكي براي من و ديگري براي خود و من را ديده كه داخل مسجد نشسته بودم و گلهاي من را به من ميدهد و گلهاي خودش را كس ديگري كه داخل روفرشي بود برميدارد و ميبرد و همكارم كه برميگردد كنار من ميبيند دارم گلهايي را كه به من داده بو ميكنم و دلش نمي آيد چيزي به من بگويد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 خانه خدا رفتنعاطفه چهارشنبه 26 مهر 1391 ، ساعت 05:22
یکی از دوستانم برای من خواب دیده که من رفتم خانه خدا تعبیر ش را به من بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 نمازرحمان دوشنبه 09 بهمن 1391 ، ساعت 07:36
خواب دیدم که در نماز جمعه شرکت کرده ام ولی دیدم که تعداد اندکی از مردم شهر به نماز جمعه آمده اند من با خود گفتم جرا مردم کم آمده اند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 مسجدسوگند چهارشنبه 11 بهمن 1391 ، ساعت 14:28
سلام....
ببخشید یکی از دوستام تو خواب دیده که منو اون(دوستم)داشتی م مسجدو تمیز میکردیم.....
اگه میشه تعبیرشو تو وبم بذارین....من زیاد یاهو نمیرم....

www.slmh.blogfa.com
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابزهرا شنبه 02 آذر 1392 ، ساعت 08:55
سلام.خسته نباشید
من خواب دیدم با 2تا ازدوستام که با یکیش تقریبا هروز در تماسم و دیگری دوست قدیمیم که خیلی وقته نمیبینمش با موتو از شهرهای اطراف به شهر خودمون برمیگشتیم که گرسنمون میشه تو یه اون شهر وسط توقف و به مسجد میریم شاید چیزی برای خوردن باشه.تومسجد روضه بود،خانمها بیرون نشسته بودند اما دیدیم داخل مسجد یه سفره ی بزرگ پهنه که روی یه سرش سمت راستم لنگه کفش چیدن و نزدیک ما غذا بود.گفتم گرسنه ایم ومسافر خانمی گفت برید هرچی میخواید بردارید وبخورید من هم با خجالت از همونجا دست درازکردیم و ساندویچهایی با نون لواش و گوشت شبیه گوشت کوبیده برداشتیم و خوردیم اما لقمه من خیلی بزرگتراز مال اونا بود....میشه لطفا تعبیرشو بفرمایید.سپاسگذار
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 مسجدعاطفه دوشنبه 04 آذر 1392 ، ساعت 07:40
سلام.خواب ديدم داخل مسجدم خيلي از اقوام هم حضور داشتن و سفره اي پهن بود انگار حكايت از نذري دادان بود منم كنار سفره نشسته بودم خواهش ميكنم تعبيرشا بهم بگيد خيلي ذهنما درگير كرده مر30
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مسجدندا جمعه 11 بهمن 1392 ، ساعت 12:46
چندین بار است خواب میبینم در مسجدم همه نماز می خوانند الا من تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: مسجدمصطفی چهارشنبه 21 بهمن 1394 ، ساعت 22:05
نقل قول از ندا:
چندین بار است خواب میبینم در مسجدم همه نماز می خوانند الا من تعبیرش چیست

نقل قول از ندا:
چندین بار است خواب میبینم در مسجدم همه نماز می خوانند الا من تعبیرش چیست

منم مثل شمام!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 نماز در مسجد النبيرعنا چهارشنبه 16 بهمن 1392 ، ساعت 13:36
خواب ديدم كه در مسجدالنبي ميخواهند نماز جماعت بخوانند من در يكي از صحن ها منتظر نسيته بودم يكي از دوستانم كه قرار است هفته بعد به حج برود را ديدم كه با لباس مشكي ولي استين و موي باز هست و با من روبوسي كرد من هم چادر سفيد ب سر داشتم،بغد از اقامه نماز من ديدم عده اي در جهت ديگر نماز ميخوانند من هم گمان كردم كه من اشتباه خواندم وقتي بر گشتم ديديم شخصي كه به عنوان اقامه كننده هست در جهتي كه من قبلا بودم هست من هم دولاره برگشتم به همان حالت قبليم،لطفا تعبير را برايم ايميل كنيد.٧ماه پيش حج بودم ديروز تولد ٢٥ سالگيم بود ممنون اگر جواب بديد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب مسجد - خانه خداsahar شنبه 10 اسفند 1392 ، ساعت 10:41
سلام خسته نباشید
خواب دیدم ماه محرمه من در مسجد یا هیئتی با چادر وارد شدم اما بعد از درخواست اطرافیان لباس مخصوص رقص عربی پوشیدم و رقصیدم بعد از اون می شنیدم که همون هایی که منو تشویق به رقص کردن پشتم بدگویی میکردن(من تا حالا چادر نزاشتم اما همیشه در مجالس دوستانه بنا بر خواست دوستام عربی هم میرقسم)
تعبیر داره؟؟ :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب مسجد - خانه خداکوثر سه شنبه 19 فروردین 1393 ، ساعت 08:46
خواب دیدم مهمان داریم ولی من باماشین پدرم به مسجدرفتم وقتی داخل وضوخانه شدم یک دختری امد ولباس سفیدی تنم کرد نمیدانم تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابzahra دوشنبه 08 اردیبهشت 1393 ، ساعت 05:33
سلام و خسته نباشید. من در خواب دیدم دارم راه میرم ناگهان یه بچه رو دیدم که مرده افتاده بود زمین خیلی ناراحت شدم رفتم نشستم روی کولر ناراحت بودم روی کولر ابی نشستم و باد اون کولر منو به طرف اسمون پرت میکرد و من همش تو اون لحظه خدا خدا میگفتم و احساس میکردم دارم میرم پیش خدا راستی شوهرمم صدام میکرد میگفت دستتو محکم بگیر نیفتی .لطفا تعبیرشو برام ایمیل کنین .ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 masjedفاطمه سه شنبه 09 اردیبهشت 1393 ، ساعت 08:02
تورو خدا ج منو بدین مدتیه که خواب یه مسجد تو یه محله قدیمی که مدتی منزلمان در انجا بود را می بینم چیز زیادی نمی بینم فقط اینکه روبروی مسجد ایستادم و فقط مسجد روتماشا میکنم تا حالا 3.4 بار این خواب برایم تکرار شده معنیش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :-|
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مسجد - خانه خدافرشته سه شنبه 03 تیر 1393 ، ساعت 11:30
من خواب دیدم با خواهرم به یه مسجد خیلی قدیمی یه جای پرت رفتیم مسجده بسیار زیبایی بود از خشت و گل اما خالی خالی بود حتی فرش هم نداشت یکباره دیدم اونجا خونه ما شده و من اونجا لباس هامو میشستم و پهن میکردم لطفا اگر امکان داره تعبیر خواب منو بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 کفشسحر چهارشنبه 25 تیر 1393 ، ساعت 03:11
سلام خواب دیدم به معروف ترین مسجد شهرمون رفتم و وقتی خواستم از مسجد بیرون بیام کفشهام نبود و دختر عموم کفشهای خودشو که برام کوچیک بود داد من پام کردم . توی واقعیت اون کفشام برام راحت نیستن و زیاد نمیپوشمشون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 کفشسحر چهارشنبه 25 تیر 1393 ، ساعت 03:08
سلام خواب دیدم ب معروف ترین مسجد شهرمون رفتم و وقتی خاستم از مسجد بیرون بیام کفشهام نبود و دختر عموم کفشهای خودشو ک برام کوچیک بود داد که پام کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرخوابنرگس چهارشنبه 21 آبان 1393 ، ساعت 17:26
باسلام.خواب دیدم با همسر و فرزندانم با اتوبوس به شهری رفتیم رسیدیم به یک مسجد که در آن غذای نذری میدادن .به ما هم غذا دادندوما توی یک اتاق مسجدساکن شدیم.بعددیدم که مردم دیگه هم از جمله خانوادم بخاطرطوفان وسیاه شدن آسمان دارن میان اونجا.لطفا تعبیر خوابم رو به من بگین ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 کنار کعبهراحله شنبه 24 آبان 1393 ، ساعت 09:03
سلام. من امروز صبح زود خواب دیدم کنار خانه خدا ایستاده ام و گریه میکنم و همان حاجتی که در نظرم هست با گریه به خدا میگویم و با خدا راز و نیاز میکردم, بعد از مدتی که رفتم به کناری مثل یک اتاق و خانمی بهم گفت اگر برای کسایی که اینجا هستند نان و پنیر درست کنی اسمت رو بهشون میگم و برات دعا میکنند و من خودم را دیدم که دارم برای آنها نان و پنیر با خرما درست میکنم و از آنها میخواهم که برایم دعا کنند. در ضمن امروز 21 محرم است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مسجد - خانه خدامعصومه جمعه 21 آذر 1393 ، ساعت 18:03
خواب دیدن مسجد سوخته چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابZAHRA یکشنبه 05 بهمن 1393 ، ساعت 02:48
سلام علیکم,منخواب دیدیم باخواهرم رفتیم مسجد وانجاراگردگیری کردیم وچادرنمازهارا مرتب کردیم گذاشتیم تو کمد وکلا انجاراتمیزکردیم ومقداری تخمه افتابگردان انجا بود که انگار مال مادربزرگم که فوت کرده بوده خواهرم امقداری از ان را برداشت اما من گفتم مال مسجد است وگناه داره که بردارم یکی دوتا اونجا شکستم خوردم وباقی راسرجایش گذاشتم ممنون میشم خوابم را تعبیرکنید باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 درخواست تعبيرخوابالف دوشنبه 11 اسفند 1393 ، ساعت 04:18
با سلام من خواب ديدم كه با پدرم به مسجد رفتم ومسجد آنقدر شلوغ بود و نماز داشت شروع ميشد ونمي توانستيم به وضوخانه مسجد برويم مثل اينكه مسجد در حال تعمير بود من از مسجد بيرون آمدم و بيرون مسجد چند شيرآب بودو ازيك خانم يك پلاستيك آب گرفتم و بهش گفتم پدرم درمسجد منتظر آب تا وضو بگيره و آنجا يكي داشت شكلات نذري ميداد من هم برداشتم وباعجله آب را داخل مسجد آوردم با پدرم وضو گرفتيم تا نماز بخوانيم اما فكر كنم نماز اول تمام شده بود. لطفا" تعبير خوابم بفرماييد. باتشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابمهدی پنجشنبه 14 اسفند 1393 ، ساعت 21:17
سلام
خواب دیدم در مسجد در حال خواندن نماز جماعت هستم, پیش نماز در رکعت چهارم تشهد و سلام نداده نماز را تمام کرد,سپس با صدای مردم متوجه شد و قبله ی همگی را بسمت شرق تغییر داد و سجده کرد و گفت نماز تمام شد.
لطفا تعبیر بفرمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 در مسجد نشستنمحمد دوشنبه 07 اردیبهشت 1394 ، ساعت 22:54
در مسجد نشستن معنيش چيه فقط نشستن ؟ ممنون ميشم راهنماي كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نظري دادن يا مولوديمحمد دوشنبه 07 اردیبهشت 1394 ، ساعت 22:56
اگر در خواب ببينيم كه نظري داده ايم و براي مرده باشد و يك فاميل بگويد كه خود مرده اين را گفته و اطرافيان بگويند كه گناه است اين كار معنيش چه ميشود ؟ با تشكر راهنماي كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بي احتراميمحمد دوشنبه 07 اردیبهشت 1394 ، ساعت 22:57
اگر در خواب به يك نفر بي احترامي كنيم تعبيرش چه ميشود ؟ با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 بوس كردنمحمد دوشنبه 07 اردیبهشت 1394 ، ساعت 22:59
بوس كردن مرده در خواب تعبيرش چه ميشود ؟ با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 محكم گرفتن دست توسط مردهمحمد دوشنبه 07 اردیبهشت 1394 ، ساعت 23:00
اگر يك مرده دست شخصي رو درخواب بگيرد و فشار دهد تعبيرش چه ميشود ؟ باتشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 كفشمحمد دوشنبه 07 اردیبهشت 1394 ، ساعت 23:01
كفش را عوضي پوشيدن يعني كفش پاي راست را در پاي چپ و بلعكس معنيش چه ميشود ؟ با تسكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 نگاه كردن مرده به يك نفرمحمد دوشنبه 07 اردیبهشت 1394 ، ساعت 23:02
اگر در خواب مرده به شخصي به حالت ناراحتي نگاه كند و طرف بترسد تعبيرش چه ميشود؟ با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابعلیرضا چهارشنبه 22 مهر 1394 ، ساعت 05:34
خواب دیدم درمسچدغذای نذری میخورم دونوع غدا می دادند و چون خوب بود یک نوع دیگر را هم که گوشت بود گرفتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پشت در مسجد ماندنمحمد دوشنبه 07 اردیبهشت 1394 ، ساعت 23:05
اگر كسي در مسجد يكدفعه به رويش بسته شود و طرف داد بزند و يكي از اقوام درجه يك را صدا بزند و كسي جوابش را ندهد تعبيرش چه ميشود ؟ با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 لغوشدن رفتن به مسجدالحرامvaniya شنبه 19 اردیبهشت 1394 ، ساعت 09:50
سلام
من خواب دیدم قرار بود با پسری که قصد ازدواج دارم باهم بریم مسدالحرام از طرف مسجد صاحب الامر(من الان اصلا این مسجدو نمیشناسم) توی 1جادهءطویل و تاریک و پرازمه داشتیم قدم میزدیم که اون تنهام گذاشت ورفت ومن با نور گوشیم راه جاده رو گرفتم تا رسیدم به جایی که اونم اونجا بود(تقریبا صبح شده بود) و تراکت همون مسجدرو بهم داد که بزرگ روش نوشته بود: مسجدالحرام لغو شد.
لطفا تعبیرشو بهم بگید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابرسول شنبه 28 شهریور 1394 ، ساعت 12:24
من بعد از نماز صبح خواب دیدم که رفتم مسجد فقط مسجد خلوت بود یه چند نفری بیشتر نبودند شروع کردم به نماز جماعت خواندن که حاج آقا مسجد شروع کرد از دعای ناد علی گفت و حضرت علی که من همینطور که سر نماز بودم خیلی گریه کردم به طوری که نتونستم ادامه نمازم بخونم فقط گریه میکردم در سجده خیلی دوست دارم بدونم تعبیرش چیه مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابمظهر پنجشنبه 16 مهر 1394 ، ساعت 13:51
خواب دیدم در حج بودیم همه سوار کشتی در دریا شدند من را جاگذاشتن خواب دیدم دختری داشتم او درمیان حجاج دیگر وارد کشتی شده بود راه راگم کرده بودم به مردی روی تپه ای رسیدم به من گفت بیا به خانه پیغمبر برویم من هم خسته بودم وقبول کردم وقتی وارد شدیم مسجدی از خشت را دیدم که چهار طرف حوضچه و اینه بود عده ای در ان بالباس تیره نماز میخواندن به من اب دادن و گفتن با این اب مسجد را تمیز بشور و بعد دخترت را پیدا میکنی من هم مسجد را اب وجارو کردم
رفتم اینه هارا بشورم .شستم اما خود را در ان ندیدم .پرسیدم چرا اینجوریه این اینه .که دختر نداشتمو پیدا کردم و از خواب بیدار شدم .لطفا تعبیر خانه پیامبر و دختر وحج واینه رو برام بگین لطفا 3 روزه مشغول شده فکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مسجد - خانه خدامهزاد دوشنبه 27 مهر 1394 ، ساعت 09:48
با سلام. من خواب دیدم که در مسجد الحرام همراه بسیاری از حجاج دیگر نشسته بودیم. چند زن از حجاج با صدای بلند دعا میکردن و بقیه دستاشون را بالا گرفته بودن و آمین میگفتن. و این حجاج خیلی خوشحال و شاد بودن. این در حالیه که من اصلا مسجد الحرام نرفتم. میشه لطفا تعبیرش را بگین. ممکنه این حجاجی که من دیدم شهدای حادثه من باشن.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مسجدزهرا سه شنبه 26 آبان 1394 ، ساعت 01:59
با سلام
اگر در خواب از کسی (مردی)فرار کنی و در راه فرار سر از مسجد دربیاری و کسی هم در اون مسجد باشه (مرد دیگری) باشه ونگاهی بهت بندازه و با بی توجهی به کارش برسه , چه معنی میده؟
ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 رقصیدن در مسجدفاطمه پنجشنبه 03 دی 1394 ، ساعت 11:44
سلام. من خواب ددم درم توی مسجد میرقصم تعبیرش چیست
:-| :-x
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مسجد - خانه خدانسرین جمعه 18 دی 1394 ، ساعت 12:12
خودتو نو نکشین؛کسی جواب نمیده؛خودتو رواینترنت خواب چیزی ک بیشترازهمه توخواب جلبه توجه میکنه روبزنید؛معمولأ جواب خواباتون هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شستن مسجدشادي شنبه 19 دی 1394 ، ساعت 21:51
سلام خسته نباشيد.مامان بزرگم كه چندروزي هست خونه مااومده،يه روز بعداز نمازصبحش خواب ديد من باچادرآبي درمسجدبزرگي هستم واين شعررا بلند ميخوانم البته به قول خودش من واون فقط تومسجدبوديم.."من ميخوام امروز برم مسجدالله رابشورم..مسجد دلباختگان خوب زيبا رابشورم.."اين شعر رامن بلندبراي مامان بزرگم درمسجدميخونم...خيلي خيلي خيلي واسم مهمه ممنون ميشم تعبيرش رو بهم اينجابگيدمرسي ازسايت خوبتون...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مسجد يا زيارتهما شنبه 01 اسفند 1394 ، ساعت 03:30
خواب ديدم با همسرم در يك مسجد خيلي كهنه رفتيم من انجا نماز ميخوانم و نمازم را اشتباه ميكنم تعبيرش را لطفا لطفا برايم بگويد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مسجد - خانه خداهانيه دوشنبه 17 اسفند 1394 ، ساعت 06:17
سلام.
مادر من فوت شده چند وقتي هستش و من تو خواب ديدم كه انگار شده خادم مسجد. ميخاستم تعبيرشو بدونم. ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 غذا خوردن مسجدحسن شنبه 29 اسفند 1394 ، ساعت 08:43
من در خواب دیدم که سر یه سفره کوچکی سه نفر نشته ایم و غذا میخوریم غذا هم پلو بود ولی یادم نیست با چی بود فک کنم خورشت بود اون دو نفر رو هم نمیدونم کی بود یاد م نیست بعد اخرش از مسجد یه تفسیر قران اوردن که اسمش یادم رفته 15 جلد بود

تعبیرش کنید ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خوابمژگان سه شنبه 17 فروردین 1395 ، ساعت 07:07
من خواب دیدم داخل مسجد رفتم یهو یادم افتاد نجس هستم(جنب) و باید از مسجد بیرون برم اما یهو خانمی را که میشناسم و مومنه لست او هم داخل مسجد و نجس است پیش خودم گفتم حتما اشکالی ندلره مه این خانم مونده و منم موندمتعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 جارو کردن مسجدNelo پنجشنبه 19 فروردین 1395 ، ساعت 21:24
سلام من خواب دیدم که دوستم مسجید. را جاروب میکرد تعبیرش چیست لطفا بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 رفتن به مسجدنادیا شنبه 21 فروردین 1395 ، ساعت 12:09
سلام خواب دیدم که من ودوستم با هم به مسجد می رفتیم در ورودی مسجد پایین بود وباید ازپله های خراب پایین میرفتیم دوستم با جای پله ها ازبلندی خودش رو انداخت پایین و بدون آسیب روی دو پا افتاد ولی من باسختی از پله ها پایین اومدم وهر دو وارد مسجد شدیم ومنتظر بقیه موندیم تا نماز رو به جماعت بخونیم وقتی چند نفر اومدن بلند شدیم برای نماز جماعت ودیگه از خواب بیدار شدم لطفا تعبیر خوابم رو به ایمیلم ارسال کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 منم همین خواب رو دیدممطهر سه شنبه 07 اردیبهشت 1395 ، ساعت 07:16
نقل قول از سوگند:
سلام....
ببخشید یکی از دوستام تو خواب دیده که منو اون(دوستم)داشتی م مسجدو تمیز میکردیم.....
اگه میشه تعبیرشو تو وبم بذارین....من زیاد یاهو نمیرم....

www.slmh.blogfa.com


منم همین خواب رو دیدم.بعد فرش ها رو پهن کردیم ...تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مسجد - خانه خداسیده فاطمه موسوی یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 ، ساعت 22:44
سلام ممنون میشم تعبیر خوابمو بگین.
دوباره که دارم خواب میبینم به مکه سفر میکنم و در حین تدارکات سفرم هستم،لطف کنید تعبیرشو بهم بگید،مرسی...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مسجدمحسن جمعه 24 اردیبهشت 1395 ، ساعت 11:10
سلام خسته نباشید
من دیشب خواب دیدم با خانواده رفتیم مسجد واسه نماز خوندن قبل شروع نماز یهو یادم افتاد غسل جناب نکردم بعدش گفتم منکه نمازم قبول نیست وضو هم نمیگیرم کسی هم پرسید به دروغ میگم خونه وضو گرفتم اومدم
لطفا راهنماییم کنین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !