ديدن مهمان كردن درخواب، دليل بر اجتماع بود در چيزي. اگر بيند قومي را به مهماني خواند، دليل بر كاري بود كه او را از شغل ها باز دارد. اگر بيند او را به باغ بردند به مهماني و در آن باغ بردند به مهماني و در آن باغ ميوه بسيار بود، دليل كه در جنگ شهيد شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد مهماني با چنگ و چغانه و ناي و رقص بود، دليل مصيبت بود.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب بخشش کردن

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مال خود را به كار خير بخشش مي كرد، دليل اس

تعبیر خواب وحشت

1ـ اگر خواب ببينيد به علتي دچار وحشت شده ايد ، نشانة‌ آن است كه دچار ز

تعبیر خواب تیغ گیاه

1ـ ديدن تيغ گياهان در خواب ، نشانة آن است كه مصيبت و بدبختي ، راه پيشر

loading...

راهنمای خرید

loading...