ديدن مورچه در خواب ، نشانة آن است كه بايد در طي روز بعد ، به انتظار آزار و اذيتهاي جزئي باشد . مثل هجوم اضطرابهاي كوچك و ناخوشنودي دربارة زندگي .

مجموع رتبه (1)

5 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب طلبکار

منوچهر مطيعي تهراني گويد: طلبکار در خواب يا حريف است يا رقيب، يا خصم و

تعبیر خواب چنگ زدن

محمدبن سيرين گويد: چنگ زدن در خواب سخن دروغ است. اگر بيند چنگ مي زد، د

تعبیر خواب - تعبیر خواب پنیر

محمدبن سيرين گويد: پنير به خواب، اگر خشك باشد، مال اندك است كه از سفر

loading...

راهنمای خرید

loading...