1ـ ديدن موز در خواب ، نشانة دوستي و معاشرت با فردي است كه نه چندان جذاب است و نه چندان در خور دوستي . 2ـ اگر خواب ببينيد موز مي خوريد ، علامت آن است كه شغلي پر دردسر را متحمل شده ايد و وظايف بر شانة شما سنگيني خواهد كرد . 3ـ اگر در خواب موزهايي ببينيد كه رو به فساد ند ، دلالت بر آن دارد كه به دردسر خواهيد افتاد . 4ـ اگر خواب ببينيد در حال معاملة موز با ديگران هستيد ، نشانة آن است كه به منابعي دسترسي داريد كه غيرقابل بهره برداري است .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب چنار - درخت

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چنار درختي است که زنده و مرده اش مفيد است و

تعبیر خواب مادیان

1ـ اگر خواب ببينيد ماديان ها در مراتع مشغول چرا هستند ، علامت آن است ك

تعبیر خواب بادنجان

محمدبن سيرين گويد: بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بيوقت و

loading...

راهنمای خرید

loading...