1ـ ديدن موز در خواب ، نشانة دوستي و معاشرت با فردي است كه نه چندان جذاب است و نه چندان در خور دوستي . 2ـ اگر خواب ببينيد موز مي خوريد ، علامت آن است كه شغلي پر دردسر را متحمل شده ايد و وظايف بر شانة شما سنگيني خواهد كرد . 3ـ اگر در خواب موزهايي ببينيد كه رو به فساد ند ، دلالت بر آن دارد كه به دردسر خواهيد افتاد . 4ـ اگر خواب ببينيد در حال معاملة موز با ديگران هستيد ، نشانة آن است كه به منابعي دسترسي داريد كه غيرقابل بهره برداري است .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب قفس

1ـ اگر در خواب قفسي پراز پرنده ببينيد ، نشانة اقبال و كسب ثروت است و د

تعبیر خواب الاانبیاء

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره انبيا مي خواند، دليل كه حق تعالي او ر

تعبیر خواب گنبد - گلدسته

گنبد محمدبن سيرين گويد: ديدن گنبد درخواب، دليل زن است. اگر در

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...