1ـ ديدن ميمون در خواب ، نشانة آن است كه مردم رياكار براي پيشبرد اهداف خود چاپلوسي شما را مي كنند .

اگر زني در خواب به ميموني غذا بدهد ، دلالت بر آن دارد كه آدم متملقي اسرار او را فاش خواهد كرد

2ـ ديدن ميمون مرده در خواب ، نشانة آن است كه سر سخت ترين دشمنان شما به زودي نابود خواهند شد .

3ـ اگر دختري خواب ميمون ببيند ، نشانة آن است كه چون نامزدش به بي وفايي او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج كند .

4ـ اگر زني در خواب به ميموني غذا بدهد ، دلالت بر آن دارد كه آدم متملقي اسرار او را فاش خواهد كرد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب ابرو

ديدن ابرو در خواب ، نشانة آن است كه در آينده اي نزديك با مسايل گمراه ك

تعبیر خواب تشت - تعبیر خواب

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر زن در خواب تشت ببيند طبيعي است و اگر مرد

تعبیر خواب میوه - میوه ها

حضرت دانيال گويد:  هر ميوه در باغ، اگر به وقت خورد، دليل كه به قدر آن

loading...

راهنمای خرید

loading...