1ـ ديدن ميمون در خواب ، نشانة آن است كه مردم رياكار براي پيشبرد اهداف خود چاپلوسي شما را مي كنند . 2ـ ديدن ميمون مرده در خواب ، نشانة آن است كه سر سخت ترين دشمنان شما به زودي نابود خواهند شد . 3ـ اگر دختري خواب ميمون ببيند ، نشانة آن است كه چون نامزدش به بي وفايي او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج كند . 4ـ اگر زني در خواب به ميموني غذا بدهد ، دلالت بر آن دارد كه آدم متملقي اسرار او را فاش خواهد كرد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب باران -بارش

حضرت دانيال گويد: باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان

تعبیر خواب بادبزن

1ـ ديدن بادبزن در خواب ، علامت آن است كه در آيندة نزديك خبرهايي خوب و

تعبیر خواب ازدواج با افراد کشور دیگر

اگر خواب ببينيد با فردي خارجي ازدواج مي كنيد ، نشانة آن است كه با ديگر

loading...

راهنمای خرید

loading...