1ـ ديدن ميوه هاي رسيده ميان شاخ و برگ درختان در خواب ، علامت آينداي سعادت آميز است .

2ـ ديدن ميوة سبز ، علامت كوششهاي نوميدكننده و شتابزده است .

3ـ اگر دختري خواب ببيند ميوه اي سبز مي خورد ، علامت آن است كه از ارث محروم مي شود .

4ـ خريد و فروش ميوه در خواب ، نشانة فعاليت تجاري بسيار و كسب سودي اندك است .

5ـ ديدن يا خوردن ميوة رسيده در خواب ، علامت كسب لذت و ثروتي ناپايدار است .

تعبیر ,زردآلو انار ,انجیر ,گیلاس ,آناناس ,آلو ,سیب ,باغ میوه ,میوه فروشی ,میوه ها را نیز ببینید. 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب درخت عرعر

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه درخت عرعر داشت، دليل است كه با مردي اصي

تعبیر خواب - تعبیر خواب پوستین

پوستين محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه پوستين پوشي

تعبیر خواب دلالی کردن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند دلالي مي كرد، دليل كه مصلح و رهنماي خي

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...