clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف ن
event

تعبیر خواب نوزاد - 2

taymaz

local_post_office t.nikjoo@gmail.com
مدیریت سایت

1ـ ديدن نوزادي تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است كه بزودي سرگرميها و شاديهاي لذتبخشي تجربه خواهيد كرد .

اگر خواب ببینید نوزادی میزاید

2ـ اگر دختري خواب ببيند نوزادي دارد ، نشانة آن است كه متهم به افراط در خوشگذرانيهاي غير اخلاقي خواهد شد .

3ـ اگر  خواب ببينيد نوزادي مشغول شنا كردن است ، نشانة آن است كه موفق مي شويد از گرفتاري و سختي جان سالم به در ببريد.

تعبیر خواب نوزاد معبر سوتک


خواب نوزاد، به بعدی رشد نیافته و نارس در شخصیت رویابین اشاره دارد .


به عبارتی، بخشی از شخصیت فرد که به تازگی فرصت بروز و رشد را به دست آورده و نیازمند مراقبت و رسیدگی است .


خواب نوزاد، با احساس مادرانگی همراه است . اشاره به فردی دارد که باید مسئولیت ها و وظایف جدیدی را به عهده گرفته و دلسوزانه عمل کند .


نوزاد فرصتی دوباره است . فرصتی که میتوان با مراقبت و رسیدگی به آن ، به رشد و پرورش استعدادی خام و نارسیده ، کمک کرد .


شست و شو و تمیز کردن نوزاد ، سمبل تلاش برای پاک سازی و رفع افکار منزجر کننده و بدبینانه ، برای پاگذاشتن در مسیر رشد است .


نوزاد مرده میتواند اشاره به بعد رشد یافته و کنار گذاشتن افکار و رفتار های کودکانه باشد .


دیدن نوزادی در حال غرق شدن ، نشان دهنده ی افکار و احساساتی مخدوش است .

این رویا فردی را نشان میدهد که در احساسات خود غرق شده و از این بابت دچار تشویش و ناراحتی های عمیق می شود . در این زمان تمرکز خود را از نقاط تاریک و نومیدی ها بردارید و شادی های زندگی را بازیابید .
نوزاد گریان اشاره به بعدی از شخصیت شما دارد که نیازمند آرامش و بازیابی است .


مشاهده ی نوزادی به خواب رفته، اشاره به آرامش افکار ، شروع دوره ای از شادی و دوره ای بدون نگرانی است . این خواب همچنین اشاره به روشن ضمیری و اطمینان شخص در مورد عقاید و افکارش دارد .


اگر فردی باردار، خواب نوزاد ببیند ، این خواب تاثیر پذیرفته از حالات و افکار او در زندگی واقعی است و به او اصول پرورش و غنی سازی روح انسان را آموزش میدهد .


نوزاد در رویای شما چه حالتی دارد ؟ نسبت به او چه احساسی دارید ؟ این وضعیت به احساس شما در مورد رشد و پرورش روح و نفس اشاره میکند .
دیدن نوزاد حیوانات ، شما را در مورد بعدی از رفتار حیوان (با توجه به سمبل حیوان) مطلع میکند که باید آن را شناخته و با آن رو به رو شوید .

زایمان حیوانات میتواند برای رویابین منزجر کننده باشد در این صورت اشاره به غرایزی دارد که در صورت بروز در زندگی واقعی ، فرد را دچار تشویش و دلهره میکند .

 اگر فردی باردار، خواب نوزاد ببیند ، این خواب تاثیر پذیرفته از حالات و افکار او در زندگی واقعی است

در صورت دیدن این رویا ، سمبل حیوان را شناسایی کنید و دلیل نگرانی و تشویش خود را جست و جو کنید .


اگر رویابین یک زن باشد ، دیدن نوزاد دختر اشاره به بعد زنانگی و شخصیت پر حس زن دارد که نیازمند رشد و پرورش است .


نوزاد پسر اشاره به بعد منطقی و مقتدر فرد دارد که نیازمند پرورش و پویایی است .


اگر رویابین یک مرد باشد ، دیدن نوزاد دختر اشاره به بخشی از شخصیت فرد دارد که در مورد احساسات خود، آگاه نیست و هنوز به خوبی رشد نیافته است .
دیدن نوزاد پسر، بعدی از شخصیت و کودک درون شماست که نیازمند مراقبت و رشد و پرورش است .


نحوه ی رفتار و مراقبت از نوزاد ، نشان دهنده ی عملکرد و احساس و مسئولیت شما در قبال آمال و آرزو ها و داشته های خودتان است

برچسب ها style

description توضیحات بیشتر

1ـ ديدن نوزادي تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است كه بزودي سرگرميها و شاديهاي لذتبخشي تجربه خواهيد كرد .

اگر خواب ببینید نوزادی میزاید

2ـ اگر دختري خواب ببيند نوزادي دارد ، نشانة آن است كه متهم به افراط در خوشگذرانيهاي غير اخلاقي خواهد شد .

3ـ اگر  خواب ببينيد نوزادي مشغول شنا كردن است ، نشانة آن است كه موفق مي شويد از گرفتاري و سختي جان سالم به در ببريد.

تعبیر خواب نوزاد معبر سوتک


خواب نوزاد، به بعدی رشد نیافته و نارس در شخصیت رویابین اشاره دارد .


به عبارتی، بخشی از شخصیت فرد که به تازگی فرصت بروز و رشد را به دست آورده و نیازمند مراقبت و رسیدگی است .


خواب نوزاد، با احساس مادرانگی همراه است . اشاره به فردی دارد که باید مسئولیت ها و وظایف جدیدی را به عهده گرفته و دلسوزانه عمل کند .


نوزاد فرصتی دوباره است . فرصتی که میتوان با مراقبت و رسیدگی به آن ، به رشد و پرورش استعدادی خام و نارسیده ، کمک کرد .


شست و شو و تمیز کردن نوزاد ، سمبل تلاش برای پاک سازی و رفع افکار منزجر کننده و بدبینانه ، برای پاگذاشتن در مسیر رشد است .


نوزاد مرده میتواند اشاره به بعد رشد یافته و کنار گذاشتن افکار و رفتار های کودکانه باشد .


دیدن نوزادی در حال غرق شدن ، نشان دهنده ی افکار و احساساتی مخدوش است .

این رویا فردی را نشان میدهد که در احساسات خود غرق شده و از این بابت دچار تشویش و ناراحتی های عمیق می شود . در این زمان تمرکز خود را از نقاط تاریک و نومیدی ها بردارید و شادی های زندگی را بازیابید .
نوزاد گریان اشاره به بعدی از شخصیت شما دارد که نیازمند آرامش و بازیابی است .


مشاهده ی نوزادی به خواب رفته، اشاره به آرامش افکار ، شروع دوره ای از شادی و دوره ای بدون نگرانی است . این خواب همچنین اشاره به روشن ضمیری و اطمینان شخص در مورد عقاید و افکارش دارد .


اگر فردی باردار، خواب نوزاد ببیند ، این خواب تاثیر پذیرفته از حالات و افکار او در زندگی واقعی است و به او اصول پرورش و غنی سازی روح انسان را آموزش میدهد .


نوزاد در رویای شما چه حالتی دارد ؟ نسبت به او چه احساسی دارید ؟ این وضعیت به احساس شما در مورد رشد و پرورش روح و نفس اشاره میکند .
دیدن نوزاد حیوانات ، شما را در مورد بعدی از رفتار حیوان (با توجه به سمبل حیوان) مطلع میکند که باید آن را شناخته و با آن رو به رو شوید .

زایمان حیوانات میتواند برای رویابین منزجر کننده باشد در این صورت اشاره به غرایزی دارد که در صورت بروز در زندگی واقعی ، فرد را دچار تشویش و دلهره میکند .

 اگر فردی باردار، خواب نوزاد ببیند ، این خواب تاثیر پذیرفته از حالات و افکار او در زندگی واقعی است

در صورت دیدن این رویا ، سمبل حیوان را شناسایی کنید و دلیل نگرانی و تشویش خود را جست و جو کنید .


اگر رویابین یک زن باشد ، دیدن نوزاد دختر اشاره به بعد زنانگی و شخصیت پر حس زن دارد که نیازمند رشد و پرورش است .


نوزاد پسر اشاره به بعد منطقی و مقتدر فرد دارد که نیازمند پرورش و پویایی است .


اگر رویابین یک مرد باشد ، دیدن نوزاد دختر اشاره به بخشی از شخصیت فرد دارد که در مورد احساسات خود، آگاه نیست و هنوز به خوبی رشد نیافته است .
دیدن نوزاد پسر، بعدی از شخصیت و کودک درون شماست که نیازمند مراقبت و رشد و پرورش است .


نحوه ی رفتار و مراقبت از نوزاد ، نشان دهنده ی عملکرد و احساس و مسئولیت شما در قبال آمال و آرزو ها و داشته های خودتان است

movie_creation رسانه

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (102)

 1. نظرات آرشیو

لطفا تعبیر خواب من رو بگید من دیشب تا بخواب رفتم خواب دیدم توی یه محیط کوچیکی برف هست زیر این برفا یه بچه بود که داشت گریه می کرد ,من دلم براش سوخت فهمیدم چند روزه غذا نخورده خیلی کوچیک بود اما سنگین بود با همه کوچیکیش گفت خنکه من بردمش خونم. تو خوابم یکی از بچه های آبجیم هم بود اونم بچس ,بعد که آوردمش خونه دیدم بزرگتر شده و خوشگلتر, من داشتم می گفتم به خواهر زادم که ببین چقد خوشگله بچه هم می خندید و خوشحال می شد. یه سفره براش پهن کردم تا رفتم غذا بیارم دیدم داره نون های توی سفره رو می خوره اینقد که گرسنس, و غذایی که براش آورده بودم براش کم بود چون اون داشت بزرگ می شد و اشتهای خوبی داشت.من خیلی دوسش داشتم.
البته الان فصل زمستانه و من متاهل هستم و چند سالی هست که برای بچه دار شدن اقدامی نکردیم و علاقه ای نداریم . ممکنه ****ی بدونه تعبیر خوابم چیه؟ لطفا بهم بگید.
و بنظر شما یه خواب چقد می تونه راست باشه؟
خیلــــــــی ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

خیلی خواب جالبی است. من همیشه وقتی خواب یک بچه می بینم در حال انجام کاری فکری هستم مثل کتاب نوشتن مقاله نوشتن و یا مثلا مطالب وبلاگ . به نظرم شما کاری زیبا را در محیطی بی احساس دارید انجام می دهید یا همسر شما آدم بسیار لطیف و اهل خدایی است و او وارد خانه ی شما شده است و روزی شما زیاد می شود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواهرم بعد از فوت مادرم در خواب دید که مادرم به شکل یک نوزاد در آغوش خواهر کوچکم است ومن به سوی آنها رفتم ومادرم را که به صورت کودکی بود در آغوش گرفتم وبه سمت جلو حرکت کردم .ناگاه خواهرم فکر کرد که من دره ای افتادم وبسوی من دوید ودید که من از میان شاخه وبرگ نوزادی را بیرون آورده ودر آغوش میگیرم وپرسید مادر را چه کردی ومن به آن سمت اشاره کردم که مادر در روی سکویی گذاشته ام ومن با نوزاد به سمت بالا می روم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

inam mailame k gozashtam...omidvaram zoodtr tabire khabhamo bdunam.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام دختر 26 ساله هستم که چند سال پیش خوابی دیدم. این خواب تقریبا از ساعت 2 یا 3 به سحر نزدیک بود.
خواب دیدم : یک کلبه (مثل کلبه پرین، با سقف پوشالی) که تمام اطراف آن پر از علف ها و گیاهان بلند سرسبز بود واین محدوده زیبا بین درختان جنگلی قرار داشت.
من در این کلبه تنها بودم و احساس میکردم در آن به تنهایی نوزادی به دنیا آوردم .
بعد انگار که در را کوبیده باشند رفتم دم در. در باز کردم و دختر و پسر جوانی را دیدم که احساس کردم باید زوج باشند.
احساس خاصی نسبت به پسر داشتم انگار که با من غریبه نبود احساسی مثل اینکه او دوستم و یا نامزدم باشد. (این برای من که از پسرها زیاد خوشم نمی آید کمی عجیب است)
شاید با پسر کمی حرف زده باشم بعد پسر دستش را دراز کرد (انگار که قرار بود او بیاید و نوزاد را از من بگیرد) و من نوزاد را به او سپردم تا نوزاد را به دست دختر داد . با چشم نوزاد را دنبال میکردم و احساس غم میکردم تا از انجا دور شدند.
اگه میشه تعبیر خواب مرا بفرمایید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

یه کلبه با سقف پوشالی نشانه سستی زندگی زناشویی آینده شما است . احساس تنهایی می کردیت در زندگی آییندتان تنها خواهید شد و البته با یک بچه . احساس نسبت به ان پس < شوهر سابقت بوده چون حس میکردی دوست یا نامزدته مدت زمان زندگی با او کوتاه است و ادامه هم واضح هست شوهر سابقتان با خانم جدیدش بچه را از شما می گیرد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام...من نزدیک به یک هفته اس که توی همه خوابهام بدون استثنا یه نوزاد تو بغلم دارم...بچه خودم نیست اما خیلی دوسش دارم میشه برام تعبیرش کنید؟ از کجا جوابشو بفهمم؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام...من توی خوابم دیدم که یه نوزاد برایم آوردند و بغلش کردم...بچه خودم نبود اما گفتند به جای بچه خودت بزرگش کن خیلی دوسش داشتم وبهش عادت کرده بودم اما اواخرخوابم بچه رو دیگه ندیدم وخیلی ناراحت شدم. میشه برام تعبیرش کنید؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

salam man khab nozadi roo didam ke madarsh baray biron avardanash az bimarestan be abo atash mizand va man ham be on ,zan komak kardam , amma on bimarestan cheshmayeh on bacharoo dar ovordeh bod,dar hamin hegam ke zan az bimarestan dasht kgharej mishod nagahan havapyemai soght mikond va tedad ziyadi majroh vared bimarestn mishavad man dar bimarestan ,nemidonestam chera onjam va bayad che kar konam faghat assters va negaran bodam

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من و مادرم همزمان در یک شب خواب دیدیم پوشک نوزاد پسری که نمی شناسیم را عوض می کنیم این خواب ده روز پس از فوت پدرم اتفاق افتاد. تعبیر این خواب چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من مجردم و تو خواب دیدم که یه دختری به دنیا اوردم که زشت قیافه هست و همش گریه میکند و مادرم به همین خاطر شدیدا گریه میکرد ممنون میشم اگه این خوابمو تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

مجرد هستم و دارای دوست پسری هستم که قصد ازدواج داریم..خواب دیدم صاحب فرزند پسری شدم که شبیه دوست پسرم هست.دوست پسرم خیلی خوشحال است و من آشفته از ترس که ****ی نفهمد.تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

چون ترس داشتید باید هرچه زودتر ارتباط تون را اصلاح نمایید یعنی یا ازدواج یا قطع ارتباط تا رفع موانع ان در غیر اینصورت رسوایی بسیار محتمل میباشد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول

یکشنبه، 19 دی 1395