1ـ ديدن نوزادي تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است كه بزودي سرگرميها و شاديهاي لذتبخشي تجربه خواهيد كرد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند نوزادي دارد ، نشانة آن است كه متهم به افراط در خوشگذرانيهاي غير اخلاقي خواهد شد .

3ـ اگر  خواب ببينيد نوزادي مشغول شنا كردن است ، نشانة آن است كه موفق مي شويد از گرفتاري و سختي جان سالم به در ببريد

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب غوص

اگر در خواب بيند كه به دريا غوص كرد و مرواريد برآورد، دليل كه به قدر آ

تعبیر خواب شهرت

1ـ اگر خواب ببينيد فردي مشهور هستيد ، نشانة آن است كه اميدهاي شما به ي

تعبیر خواب گوش - 2

گوش محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گوش او بيفتاد، دليل كه زن طلا

loading...

راهنمای خرید

loading...