1ـ ديدن هلو يا خوردن هلو در خواب ، علامت تغيير مأيوسانه حرفه و بيماري اطفال است و نيز ناتواني در فراهم آوردن ديدارهاي مورد تمايل و لذتبخش .

2ـ ديدن هلو بر درختان پر شاخ و برگ ، نشانة آن است كه بعد از به خطر انداختن سلامت و ثروت به مقام مورد نظر خود دست مي يابيد .

3ـ ديدن برگة هلو در خواب ، علامت آن است كه افراد خطاكار پولي از شما خواهند ربود .

4ـ اگر دختري خواب ببيند از درختان پربار هلو ، هلوهايي رسيده مي چيند ، نشانة آن است كه در مسافرتي همسر متمول و ثروتمند خواهد يافت . اما اگر در خواب هلوهاي كال و نارس بچيند ، نشانة آن است كه از طرف اقوام مورد بي لطفي قرار خواهد گرفت .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب کک

محمدبن سيرين گويد: ديدن كك به خواب، دليل بر دشمني ضعيف است. اگر بيند ك

تعبیر خواب مرد - مردی

مرد محمدبن سيرين گويد: اگر كسي مردي معروف به خواب بيند، دليل

تعبیر خواب لانه

اگر در خانه لانه مرغ بود، او را بر قدر آن مرغ و لانه فايده باشد كه به

loading...

راهنمای خرید

loading...