1ـ اگر مردي همسر خود را به خواب ببيند ، علامت آن است كه امور خانه اش نابسامان خواهد شد .

2ـ اگر مردي خواب ببيند همسرش با او رفتاري بسيار مهربانانه دارد ، علامت آن است كه در تجارت سود فراواني به دست مي آورد .

3ـ اگر زني خواب ببيند همسرش او را شلاق مي زند ، علامت آن است كه وظايف خود را به خوبي نمي تواند به ثمر برساند و از سوي ديگران سرزنش خواهد شد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب تکمه - تعبیر تکمه

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تکمه در خواب خيلي چيزها مي تواند باشد که بست

تعبیر خواب حلزون - 2

1ـ ديدن حلزون در حال خزيدن در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيت خطرناكي

تعبیر خواب کوچه

1ـ خواب كوچه نشان مي دهد كه اقبال گذشته همراه شما نخواهد بود و گرفتار

loading...

راهنمای خرید

loading...