1ـ ديدن مقداري پياز در خواب ، علامت آن است كه افرادي با بغض و حسد به موفقيت شما خواهند نگريست .

2ـ خوردن پياز در خواب ، علامت غلبه بر تمام مخالفان است .

3ـ ديدن پياز رسيده در خواب ، علامت آن است كه در حرفة شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت كه امور را جالب توجه جلوه بدهد .

4ـ ديدن پياز پخته در خواب ، نشانة كسب منافع اندك از طريق شغل و حرفه است .

5ـ اگر خواب ببينيد به هنگام پوست كندن پياز از چشمهايتان اشك سرازير مي شود ، علامت آن است كه رقبا شما را شكست خواهند داد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب شهرستان

اگر به خواب بيند در شهرستاني شد، دليل است دينش قوي شود و عاقبتش محمود

تعبیر خواب سنجاق

1ـ ديدن سنجاق در خواب ، نشانة روبرو شدن با اختلافات و مشاجرات خانوادگي

تعبیر خواب تخته سیاه

اگر خواب ببينيد با گچ سفيد بر تخته سياهي مي نويسيد ، نشانة آن است كه خ

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...