clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
event

تعبیر خواب چمدان - ساک

taymaz

local_post_office t.nikjoo@gmail.com
مدیریت سایت

 ديدن چمدان در خواب ، علامت آن است كه به سفرهايي خواهيد رفت كه براي شما بدبختي خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد چمدان خود را مي بنديد ، علامت آن است كه در آيندة نزديك به مسافرتي دلپذير خواهيد رفت .

3ـ اگر خواب ببينيد وسايل داخل چمدان را با بي نظمي چيده ايد ، نشانة آن است كه در آيندة نزديك به مسافرتي دلپذير خواهيد رفت .

4ـ ديدن چمدان خالي در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاشقانه و ازدواج دچار نوميدي خواهيد شد .

5ـ اگر خواب ببينيد محتواي چمدان را بررسي مي كنيد ، نشانة آن است كه در زندگي به آسايش و راحتي دست خواهيد يافت ، و در امور اجتماعي پيشرفت خواهيد كرد .

6ـ اگر خواب ببينيد چمداني كه براي مسافرت انتخاب كرده ايد ، كوچك است و تمام وسايل شما در آن جا   نمي گيرد ، نشانة آن است كه شغلي برتر به دست مي آوريد و به خواسته هاي خود نيز خواهيد رسيد .

7ـ اگر دختري خواب ببيند هر چه مي كند نمي تواند در چمدان خود را بگشايد ، علامت آن است كه در اثر اتفاقي نوميد كننده ، شانس ازدواج با مرد ثروتمندي را از دست مي دهد .

8ـ اگر دختري خواب ببيند هر چه مي كوشد ، نمي تواند در چمدان خود را ببندد ، علامت آن است كه از رفتن به سفر مورد علاقه اش مأيوس مي گردد .

اگر ديديد چندين چمدان کوچک و بزرگ داريد در مقابل پيشنهاهاي مختلف قرار مي گيريد که نمي دانيد کدامين را انتخاب کنيد. چمداني که در آن بسته نشود طمع است و حرص و آز.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

 چمدان يا جامه دان خالي، آينده بيننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است.

چمدان خالي اميد ها و آرزوها و نقشه هايي است که براي آينده داريم و چمدان پر از کارهايي است که با موفقيت و عدم موفقيت انجام داده ايم.

اگر ديديد چندين چمدان کوچک و بزرگ داريد در مقابل پيشنهاهاي مختلف قرار مي گيريد که نمي دانيد کدامين را انتخاب کنيد. چمداني که در آن بسته نشود طمع است و حرص و آز.

لوک اويتنهاو مي گويد :

چمدان : سفر بزرگ

در حال آماده کردن چمدان :خبرهاي بد

 

 

برچسب ها style

description توضیحات بیشتر

 ديدن چمدان در خواب ، علامت آن است كه به سفرهايي خواهيد رفت كه براي شما بدبختي خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد چمدان خود را مي بنديد ، علامت آن است كه در آيندة نزديك به مسافرتي دلپذير خواهيد رفت .

3ـ اگر خواب ببينيد وسايل داخل چمدان را با بي نظمي چيده ايد ، نشانة آن است كه در آيندة نزديك به مسافرتي دلپذير خواهيد رفت .

4ـ ديدن چمدان خالي در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاشقانه و ازدواج دچار نوميدي خواهيد شد .

5ـ اگر خواب ببينيد محتواي چمدان را بررسي مي كنيد ، نشانة آن است كه در زندگي به آسايش و راحتي دست خواهيد يافت ، و در امور اجتماعي پيشرفت خواهيد كرد .

6ـ اگر خواب ببينيد چمداني كه براي مسافرت انتخاب كرده ايد ، كوچك است و تمام وسايل شما در آن جا   نمي گيرد ، نشانة آن است كه شغلي برتر به دست مي آوريد و به خواسته هاي خود نيز خواهيد رسيد .

7ـ اگر دختري خواب ببيند هر چه مي كند نمي تواند در چمدان خود را بگشايد ، علامت آن است كه در اثر اتفاقي نوميد كننده ، شانس ازدواج با مرد ثروتمندي را از دست مي دهد .

8ـ اگر دختري خواب ببيند هر چه مي كوشد ، نمي تواند در چمدان خود را ببندد ، علامت آن است كه از رفتن به سفر مورد علاقه اش مأيوس مي گردد .

اگر ديديد چندين چمدان کوچک و بزرگ داريد در مقابل پيشنهاهاي مختلف قرار مي گيريد که نمي دانيد کدامين را انتخاب کنيد. چمداني که در آن بسته نشود طمع است و حرص و آز.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

 چمدان يا جامه دان خالي، آينده بيننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است.

چمدان خالي اميد ها و آرزوها و نقشه هايي است که براي آينده داريم و چمدان پر از کارهايي است که با موفقيت و عدم موفقيت انجام داده ايم.

اگر ديديد چندين چمدان کوچک و بزرگ داريد در مقابل پيشنهاهاي مختلف قرار مي گيريد که نمي دانيد کدامين را انتخاب کنيد. چمداني که در آن بسته نشود طمع است و حرص و آز.

لوک اويتنهاو مي گويد :

چمدان : سفر بزرگ

در حال آماده کردن چمدان :خبرهاي بد

 

 

movie_creation رسانه

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (15)

  1. نظرات آرشیو

با سلام من چند شب پیش خواب دیدم که شخصی از نزدیکان رو اعدام کردند و دختر اون شخص بی **** شده و پدر اون دختر اصلا بهش توجه نمیکنه در صورتی که پدر دختر در وضعیت خوبی بسر میبرد و دختر بی **** گریه میکرد من هم هر چقدر گریه میکرده و به پدرش میگهفتم توجه ای نمیکرد و در این خواب در خونه ای بودم که سقف خونه کوتاه بود و یکی از کارمندای این مرد در آنجا بود و با خودش چند تا چمدان آورده بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

سلام
خواب دیدم توی محیطی بودم که دوستای قدیمی و جدیدم همه اونجا بودن مثل یه محیط دانشگاه صمیمی و دخترونه. و ساکی دستم بود که پر از لباس و خوراکی و پول بود اسکناس های 50 تومنی بسته ای و هزاری نو. گاهی در ساک رو باز میکردم یه پولی در میاوردم که بدم به ****ی ولی نمیدیدم که دادم یا نه و نمیدونم منتظر چی بودم اونجا

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

سلام
دی شب خواب دیدم بری خیبانم پر جمعیت بود یک دفعه یک مو تر اومد برادر زاده ام زیر کرد خوااهرم به سر و کوله خود می زد .اون طرف ترم نادرش با یک نفر حرف می زد می گفت کیمیا را نجات دهید چمدانش افتاده بود کف خیابان ولی من اون نمی دیدم فقط خواهرم .و مادرش دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

سلام
ديشب ٢بارخواب چمدان ديدم يكي قبل اذان ديگري بعداز اذان قبل از اذان خواب ديدم در فرودگاه چمدانم از پله ها پرت شد چمدان بزرگ و پر بود كه باعث خنده مان شد وبعداز اذان خواب ديدم خاله ام چمدانش را براي مسافرتي كه در پيش دارم اورده اما بازش كردم ديدم جنسي نازك دارد ومناسب سفرم نيست.
باتشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

سلام
لطفاجواب من رو بديد خيلي نكرانم
ديشب قبل از اذان خواب ديدم در فرودگاه هستيم وچمدان من كه بزرگ و برجسته است از بالاي پله برقي افتاد پائين در نزديكي خودم كه باعث خنده مان شد
وبعداز اذان نيز خواب ديدم خاله ام برايم چمداني اورد كه بعدازاينكه بازش كردم بهش گفتم اين نازك و ظريف تو بار خراب ميشه
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

درمورد خواب چمدانم منو خواهرم وخواهر زاده ام تو فرودگاه بوديم
خواهرم٤سال پيش فوت كرده
ودرخوابم تمام مداركش براي شخص ديگري بود بنام شادي
وخواهر زاده ام هست شناسنامه بهمراه نداشت فقط پاسپورت داشت ومادرفرودگاه كيش بوديم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

سلام
من ديشب٢بارخواب چمدان ديدم اولي قبل اذان صبح بود چمدان خودم كه بزرگ والبته پرحجم بود در فرودگاه بودم بهمراه خواهرم كه٤سال پيش فوت كرده و خواهرزاده ام
كه چمدان از بالاي پله برقي پرتاب شد وماخنديديم
ودومي بعداز اذان صبح بود چمداني صورمه اي رنگ بود كه خاله ام براي سفري كه در پيش دارم اورده بود من چمدان خالي رو باز كرد وبهش گفتم اين خيلي نازك و ظريفه در بار خراب ميشه
لطفا تعبير خواب من را بگيد خيلي ذهنمو مشغول كرده!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

خواب ديدم افرادي اكها و كوله هايشان را در قسمت دستشويي توالت گذاشته اند و من ادرار شديد داشتم و وارد توالت شدم داخل نرفته همانجا از فرط زياظي و شدت ادار نشسته ادار كردم در حالي كه در توالت هم باز بو، ناگهان حس صداي خانمي كه دشمنم هست را شنيدم براي اينكه متوجه من نشود در را تا نصفه بستم و ناگهان متوجه شدم ادرارم سمت يكي از اين كوله رفته، كوله را بلند كردم ديدم ادراري شده، مقداري از رنگ كوله آبي سير بود، هي ادرار ميكردم تمومي نداشت و حتيةخودمم خسته شده بودم!!!!!!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

سلام من دیشب خواب دیدم که خواهر زاده ام چندین چمدون کوچک و بزرگ برام آورده ولی میبینمدجنسشون خوب نیست می خواستم پسشون بدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

سلام من دیشب خواب دیدم که در به محیطی بودم که چند تا چمدون اونحا بود من رفتم در یکی از اون چمدون ها رو باز کردم و دیدمذکه یه دختر توی چمدون بود و مرده بود این چه تعبیری داره ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول

یکشنبه، 19 دی 1395