ديدن يا خوردن كباب در خواب ، علامت ناسازگاري در محيط خانوادگي و آگاه شدن از خيانتي پنهاني است .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب بازوبند

ابراهيم كرماني گويد: بازوبند زرين، اگر بيند كه در بازو داشت، دليل كه ا

تعبیر خواب جوی آب - نهر

جوي آب محمدبن سيرين گويد: جوي آب در خواب، چون آب خوش طعم بود

تغبیر خواب آشغال - زباله

ديدن آشغال و زباله در خواب ، نشانة ادارة نامطلوب امور زندگي است.

loading...

راهنمای خرید

loading...