1ـ اگر خواب ببينيد فردي ، ديگري را مي كشد ، علامت آن است كه به اشتباهاتي كه ديگران در زندگي انجام مي دهند تأسف خواهيد خورد و كشتارهاي خشونت آميز شما را تحت تأثير قرار خواهد داد . 2ـ اگر در خواب مرتكب قتل شويد ، نشانة آن است كه درگير ماجرايي نادرست خواهيد شد و كارتان به رسوايي خواهد كشيد . 3ـ اگر در خواب كسي شما را به قتل برساند ، نشانة آن است كه دشمنانِ پنهاني براي پيروزي و غلبه بر شما تلاش مي كنند . 4ـ اگر خواب ببينيد براي دفاع از خود جانوري درنده را مي كشيد ، علامت آن است كه به مقامي بالاتر دست خواهيد يافت .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب رز - گل

محمدبن سيرين گويد:  رز در خواب، دليل بر زني نيكوكار و كريمه كند. اگ

تعبیر خواب خفگی

اگر در خواب احساس خفگي كنيد ، نشانة آن است كه در مقابل فرد مورد علاقة

تعبیر خواب خوک

1ـ ديدن خوك چاق در خواب ، علامت آن است كه به سرعت در زندگي و شغل شما د

loading...

راهنمای خرید

loading...