1ـ اگر خواب ببينيد فردي ، ديگري را مي كشد ، علامت آن است كه به اشتباهاتي كه ديگران در زندگي انجام مي دهند تأسف خواهيد خورد و كشتارهاي خشونت آميز شما را تحت تأثير قرار خواهد داد . 2ـ اگر در خواب مرتكب قتل شويد ، نشانة آن است كه درگير ماجرايي نادرست خواهيد شد و كارتان به رسوايي خواهد كشيد . 3ـ اگر در خواب كسي شما را به قتل برساند ، نشانة آن است كه دشمنانِ پنهاني براي پيروزي و غلبه بر شما تلاش مي كنند . 4ـ اگر خواب ببينيد براي دفاع از خود جانوري درنده را مي كشيد ، علامت آن است كه به مقامي بالاتر دست خواهيد يافت .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب - تعبیر خواب پاچه

پاچه محمد بن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد پاچه گوسفند همي

تعبیر خواب چشمه - چشمه آب

چشمه محمدبن سيرين گويد: چشمه در خواب مهتري بود و جوانمردي بخش

تعبیر خواب آشغال

ديدن آشغال و زباله در خواب ، نشانة ادارة نامطلوب امور زندگي است.

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...