clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف ک
event

تعبیر خواب کفن -2

taymaz

local_post_office t.nikjoo@gmail.com
مدیریت سایت

1ـ ديدن كفن در خواب ، نشانة بيمار شدن و تحمل اضطراب و نگراني مربوط به آن مي باشد .

كسادي در كار راه خواهد يافت ، و توطئه افراد بد نيت به شما آسيب خواهد رساند .

2ـ ديدن اجساد كفن پوش در خواب ، نشانة بداقبالي و بدبختي است .

3ـ اگر خواب ببينيد كفن از روي جسدي كنار زده مي شود ، نشانة آن است كه مشاجرات و اختلافات به جدايي منجر خواهد شد.

محمدبن سيرين گويد:

 اگر درخواب بيند كه از بهر مرده كفن مي ساخت و آن كس معروف بود، دليل رنج و بلا بود. اگر بيند كه كفن از مرده بكند، دليل كه در دنيا طرف آن مرده جويد. اگر بيند كه او مردگان راكفن مي كند، دليل كه از مرده مال حرام بدست  آورد، اگر بيننده مفسد بود، منافق باشد و بد دين.

دیدن کفن در خواب نشانه بیماری استکفنتعبیر خواب کفن معبر سوتک
کفن در بیشتر اوقات ، سمبل پیله ای از انزواست که فرد به دور خود کشیده ، و از دست زدن به کار های جدید ، خودداری میکند .
کفن به مرده مربوط است و مرگ در خواب ، نماد بی اثر شدن و از دست رفتن فرصت هاست .زمانی که رویابین با نماد کفن رو به رو میشود ، یعنی به طور واضح ، شاهد اتلاف انرژی و یا فرصت هایی که نادیده گرفته شده است ، با این حال ، به دلایلی مثل تجارب شکست ، یا سرکوب های عاطفی ، قادر به خارج شدن از این پیله نیست .
این خواب از فرد میخواهد تا با ناکامی ها و شکست های پیش آمده ، رو به رو شده و اجازده ندهد که این اتفاقات ، جلوی پیشرفت او را بگیرد .
اگر در خواب مشغول کفن کردن فردی یا چیزی باشید ، نشان دهنده ی بی علاقگی شما به پیگیری یک هدف یا خواسته است .و عمل کفن کردن ، اشاره به منصرف شدن شما از نگه داشتن یا پیگیری است .چیزی یا شخصی که در خواب مشغول کفن کردن آن هستید ، معمولا معنایی سمبلیک دارد ، و مستقیما به آن فرد مربوط نمی شود .در تعبیر این خواب ، معنی اسم آن شخص ، ویژگی ها و صفات آن شخص یا شیء ، کار های تاثیر گذاری که انجام داده ، و یا حتی شغل او را میتوان به عنوان پیام اصلی خواب در نظر گرفت .

 

برچسب ها style

description توضیحات بیشتر

1ـ ديدن كفن در خواب ، نشانة بيمار شدن و تحمل اضطراب و نگراني مربوط به آن مي باشد .

كسادي در كار راه خواهد يافت ، و توطئه افراد بد نيت به شما آسيب خواهد رساند .

2ـ ديدن اجساد كفن پوش در خواب ، نشانة بداقبالي و بدبختي است .

3ـ اگر خواب ببينيد كفن از روي جسدي كنار زده مي شود ، نشانة آن است كه مشاجرات و اختلافات به جدايي منجر خواهد شد.

محمدبن سيرين گويد:

 اگر درخواب بيند كه از بهر مرده كفن مي ساخت و آن كس معروف بود، دليل رنج و بلا بود. اگر بيند كه كفن از مرده بكند، دليل كه در دنيا طرف آن مرده جويد. اگر بيند كه او مردگان راكفن مي كند، دليل كه از مرده مال حرام بدست  آورد، اگر بيننده مفسد بود، منافق باشد و بد دين.

دیدن کفن در خواب نشانه بیماری استکفنتعبیر خواب کفن معبر سوتک
کفن در بیشتر اوقات ، سمبل پیله ای از انزواست که فرد به دور خود کشیده ، و از دست زدن به کار های جدید ، خودداری میکند .
کفن به مرده مربوط است و مرگ در خواب ، نماد بی اثر شدن و از دست رفتن فرصت هاست .زمانی که رویابین با نماد کفن رو به رو میشود ، یعنی به طور واضح ، شاهد اتلاف انرژی و یا فرصت هایی که نادیده گرفته شده است ، با این حال ، به دلایلی مثل تجارب شکست ، یا سرکوب های عاطفی ، قادر به خارج شدن از این پیله نیست .
این خواب از فرد میخواهد تا با ناکامی ها و شکست های پیش آمده ، رو به رو شده و اجازده ندهد که این اتفاقات ، جلوی پیشرفت او را بگیرد .
اگر در خواب مشغول کفن کردن فردی یا چیزی باشید ، نشان دهنده ی بی علاقگی شما به پیگیری یک هدف یا خواسته است .و عمل کفن کردن ، اشاره به منصرف شدن شما از نگه داشتن یا پیگیری است .چیزی یا شخصی که در خواب مشغول کفن کردن آن هستید ، معمولا معنایی سمبلیک دارد ، و مستقیما به آن فرد مربوط نمی شود .در تعبیر این خواب ، معنی اسم آن شخص ، ویژگی ها و صفات آن شخص یا شیء ، کار های تاثیر گذاری که انجام داده ، و یا حتی شغل او را میتوان به عنوان پیام اصلی خواب در نظر گرفت .

 

movie_creation رسانه

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (161)

 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم یکی از نزدیکانمان که جوان 23 ساله است و به رحمت خدا رفته در خواب به مادرش میگفت که یک تیکه کوچک از کفنش رو جا گذاشته و اون تیکه رو میخواد ولی معلوم نشد که اون و برد لطفا تعبیرشو به ایمیلم بفرستید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم مادرم باهام مثل همیشه سر موضوعی بحث میکنه یکی از دوستان دوره حج ام که با هم بودیم به خونه امون اومده بود من به اتاقی تو خونه امون رفتم و جسد خودم و که کفن شده است رو بندهایی که در انتهای کار میبندن و میبندم سر و سینه و کمر و پاها بعد از مادرم میخوام که زودتر من و دفن کنند جنازه ام و بلند میکنم سنگین بود از دستم افتاد به حالت نشسته رو زمین و باز خواسته ام تکرار میکردم که زودتر من و ببرید و دفن کنید نزارید بیشتر از این اذیت بشم و مادرم فقط نگاه میکرد.که از خواب پیدار شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

تعبیر خواب شرایط زیادی می طلبد از جمله این که بدانیم بیننده خواب تا چه حد به مسائل دینی مععتقد است
ولی کفن لباسی است که انسان موقع سفر آخرت به تن می کند و قدیمها می گفتند زن با یک لباس سفید وارد خانه شوهرش می شود و با یک لباس سفید از خانه او خارج می شود
احتمالا شما خواستگاری دارید که مادرتان یا با او موافق نیست یا خیلی تعلل می کند و این ممکن است شما را از ازدواج با شخصی که خوشبختتان می کند محروم نماید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

به جز اعمال انسان کفن تنها چیزی است که انسان از دنیا با خود می برد و مادر نماد مهر و محبت است
آن فرد در دنیا به چیزی علاقه داشه است که همچنان علاقه اش به آن باقی مانده است و شاید این علاقه اش باعث شده است بخشی از اعمال نیک وی که در دنیا انجام داده است در گرو بماند.
احتمالا او کار خیری قصد داشته است که به علت مسائل مادی و نظایر آن نیمه کاره مانده است و مادر وی از این مطلع است بهتر است آن کار خیر را به اتمام برسانند.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب ديدم پدرم بروي ملافه سفيدي كه بالشت هم دارد وايستاده و ميخنند ودر بين دره اي است كه تازه بهار اومده و ميگويد من صداي كسي كه قران را با صوت ميخواند دوست دارم .و درانجا مكاني بود كه من از او سوال كردم كه مكان چه كسي است گفت از گيتارش مشخص است و من چون دلم براي پدرم تنگ شده بود بسيار گريه كردم در همان هنگام با صداي اذان ازخواب بيدار شدم .لطفا بفرماييد تعبير خواب چيست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم که در یک مرده شور خونه کار پیدا کردم اما خیلی می ترسم که اونجا کار کنم بعد منو بردن به قسمت کفن کردن مرده ها دیدم که مادرم اونجاست و داران کفنش می کنن من خیلی ناراحت بودم و گریه می کردم اما نترسیدم به مادرم دست بزنم رفتم و دستاشو گرفتم دیدم مثل همیشه خیلی خشک و زبر بود به اون ****ی که داشت کفنش میکرد گفتم اجازه بده که به دستاش کرم بزنم تا کمی نرم تر بشه اونم اجازه داد و من این کارو کردم .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم کفن سبز پوشیدم و نماز میخوانم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم برادر مرده ام با یک لباس سفید یا کفن امده است تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

نظری ندارم من هم همین خواب رادیدم که مادرم در خواب کفن پوشیده است لطفا تعبیرش را برایم ایمیل کنید باتشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم با ****ی که دوسش دارم قراره ازدواج کنم. ولی روز عروسیم لباس عروس تنم بود
یه لباسی بود شبیه کفن یا شاید لباس احرام
لطفا تعبیرشو به ایمیلم بفرستید. مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب دیدم که دایی جوانم که در فرانسه زندگی می کند .از زمان مرگ خود اطلاع پیدا می کند و به ایران می آید. تمام فامیل با رنج و غمی که در چهره دارند در حال کندن قبر و ساختن کفن هستند. مادرم و مادربزرگم از ****انی بودند که با جدیت قبر را می کندند. دایی من که تا به حال قرآن نخوانده است . ی****ره قرآن می خواند و در آن دنبال چیزی بودکه نمیافت... من تا چند دقیقه قبل از مرگ دایی ام گریه نمیکردم ولی به ناگاه بغلش کردم و با تمام وجود گریه کردم و دلم نمیخواست که او برود. ناگهان طوفانی بزرگ تمام فضا را گرفت و زلزله ای رخ داد. دایی ام در این میان گم شد و من از شدت ترس و هیجان از خواب پریدم.... من خواهش می کنم اگر ****ی تعبییر خواب من و میدونه به من بگه .........مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم زندم ولی تو غسال خانه کفنم کردن همه ازم می پرسیدن شهادتین رو بلدم ، اماما رو بلدم خیلی ترسیده بودم تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library یوگا -2

دوشنبه، 20 دی 1395
insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

دوشنبه، 20 دی 1395
insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

سه شنبه، 21 دی 1395
insert_link

local_library love is - يك خواب شريكي خوشمزه

پنج شنبه، 23 دی 1395