کفن ودیدن آن در خواب و تعبیر کردنش

محمدبن سيرين گويد:

 اگر درخواب بيند كه از بهر مرده كفن مي ساخت و آن كس معروف بود، دليل رنج و بلا بود. اگر بيند كه كفن از مرده بكند، دليل كه در دنيا طرف آن مرده جويد. اگر بيند كه او مردگان راكفن مي كند، دليل كه از مرده مال حرام بدست  آورد، اگر بيننده مفسد بود، منافق باشد و بد دين.

 

دیدن کفن در خواب نشانه بیماری است
کفن

1ـ ديدن كفن در خواب ، نشانة بيمار شدن و تحمل اضطراب و نگراني مربوط به آن مي باشد . كسادي در كار راه خواهد يافت ، و توطئه افراد بد نيت به شما آسيب خواهد رساند .

2ـ ديدن اجساد كفن پوش در خواب ، نشانة بداقبالي و بدبختي است .

3ـ اگر خواب ببينيد كفن از روي جسدي كنار زده مي شود ، نشانة آن است كه مشاجرات و اختلافات به جدايي منجر خواهد شد.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب ساعت مچی

1ـ ديدن ساعت مچي در خواب ، نشانة آن است كه معاملات شما با پيروزي همراه

تعبیر خواب پادو

1ـ ديدن پادو در خواب ، علامت آن است كه با فرد غير قابل اعتمادي پيمان د

تعبیر خواب چکش

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چکش در خواب هاي ما عاملي است قاطع و نيرومند

loading...

راهنمای خرید

loading...