1ـ ديدن كلاغ در خواب ، نشانة اندوه و بدبختي است .

2ـ شنيدن غارغار كلاغ در خواب ، علامت آن است كه تحت تأثير حرفهاي ديگران ثروت خود را از دست مي دهيد . اگر فرد جواني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه فريب زني را خواهد خورد .

3ـ ديدن كلاغ مرده در خواب ، نشانة آن است كه در آيندة نزديك به بيماري سختي دچار خواهيد شد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

  • شیرین
  • اکرم عباسی
  • salar
  • ضاد
  • ارمان

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب پتو

1ـ خواب پتوي كثيف ، نشانة خيانت و بي وفايي است . 2ـ خواب پتوي تميز و

تعبیر خواب نیل

حضرت دانيال گويد: ديدن نيل در خواب غم و اندوه است. اگر بيند نيل داشت،

تعبیر خواب وضو

وضوء اگر به خواب بيند كه وضو به آب صافي كرد، دليل است كه مقصو

loading...

راهنمای خرید

loading...