1ـ اگر در خواب كلاه خود را گم كنيد ، علامت آن است كه ممكن است در كاري شكست بخوريد اما بعد از آن شكست موفق مي شويد قرارداد بسيار مهمي ببنديد .

2ـ اگر خواب ببينيد كلاه نو بر سر گذاشته ايد ، علامت آن است كه از تغيير مكان زندگي خود سود كلاني به دست مي آوريد ، اگر زني در خواب ببيند كلاه نو و زيبايي بر سر گذاشته است ، نشانة آن است كه ثروت بسياري به چنگ خواهد آورد و مورد تحسين ديگران قرار خواهد گرفت .

3ـ اگر در خواب باد كلاه شما را با خود ببرد ، علامت آن است كه تغييرات ناگهاني اوضاع زندگي را بدتر مي كند .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب کرفس - سبزی

کرفس محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد كرفس بي وقت خورد، دلي

تعبیر خواب ریحان - سبزی

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند ريحان سبز و خرم و پاكيزه و خوشبوي بود، دلي

تعبیر خواب حشرات

1ـ ديدن حشرات در خواب ، علامت بيماري مسري است و نزديك شدن دشمنان . 2ـ

loading...

راهنمای خرید

loading...