1ـ ديدن گِل در خواب ، نشانة ناتواني در پرداخت وامها و دور شدن از آرزوهاست . 2ـ اگر خواب ببينيد ساحلي گِلي را حفر مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه تسليم خواسته هاي دشمنان خود خواهيد شد . 3ـ اگر خواب ببينيد در حين حفر زميني خاكي به گِل مي رسيد ، علامت آن است كه حوادث غيرمنتظره شما را از پيشرفت در شغل جديد ، باز مي دارد . 4ـ اگر زنان در خواب گِل ببينند ، دلالت بر آن دارد كه در امور عشقي ، اجتماعي و كار با سردر گمي روبرو خواهند شد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب اسارت

1ـ اگر خواب ببينيد اسير شده ايد ، نشانة آن است كه احتمالاً درگير خيانت

تعبیر خواب ساعت _ 2

ساعت منوچهر مطيعي تهراني گويد: در روياهاي ما ساعت دوستي است ص

تعبیر خواب روزنامه -2

روزنامه لوک اويتنهاو مي گويد : روزنامه : اخبار ، اخبار اغلب

loading...

راهنمای خرید

loading...