ديدن گِل در خواب ، نشانة ناتواني در پرداخت وامها و دور شدن از آرزوهاست .

2ـ اگر خواب ببينيد ساحلي گِلي را حفر مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه تسليم خواسته هاي دشمنان خود خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد در حين حفر زميني خاكي به گِل مي رسيد ، علامت آن است كه حوادث غيرمنتظره شما را از پيشرفت در شغل جديد ، باز مي دارد .

4ـ اگر زنان در خواب گِل ببينند ، دلالت بر آن دارد كه در امور عشقي ، اجتماعي و كار با سردر گمي روبرو خواهند شد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب کلید

1ـ ديدن كليد در خواب ، دلالت بر تغييرات غيرمنتظره دارد . 2ـ اگر در خوا

تعبیر خواب ژله

ژله 1ـ خوردن ژله در خواب ، علامت آن است كه با موانعي قابل عبو

تعبیر خواب فرج

اگر مردي به خواب ديد كه چون زنان فرج داشت، دليل است خوار و رسوا شود. ا

loading...

راهنمای خرید

loading...