محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند گم شد، دليل كه در آن موضع ضايع بماند و قدر او را ندانند. اگر بيند فرزند يا عيالش گم شد، دليل زيان بود. اگر بيند چيزي از او گم شد، اگر آن چيز به تاويل نيك بود، غم است. اگر بد بود، كارش به نظام شود.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب واکسن

1ـ اگر خواب ببينيد كسي به شما واكسن تزريق مي كند ، نشانة آن است كه فري

تعبیر خواب گوژپشت

ديدن گوژپشت در خواب ، نشانة شكستهاي غيرقابل پيش بيني است .

تعبیر خواب گذرنامه

1ـ اگر گذرنامه خود را در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه دوستان بي وفا د

loading...

راهنمای خرید

loading...