چهارشنبه, 12 فروردین 1394

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

عناوین

تعبیر خواب گوش - 2

فرستادن به ایمیل چاپ

گوش

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گوش او بيفتاد، دليل كه زن طلاق دهد يا دخترش بميرد و گويند دليل كه اجلش نزديك بود. اگر بيند گوش او كر شد، دليل است بر فساد دين.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گوش بر هفت وجه است. اول: زن. دوم: دختر. سوم: دوست. چهارم: رفيق. پنجم: پسر. ششم: غلام. هفتم: ترس و بيم.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ببينيد گوش هايتان بزرگ و غير طبيعي شده نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهيد شد يا کاري مي کنيد که عاقلانه نيست و خودتان به اشتباهي که مرتکب شده ايد وقوف مي يا بيد. اين گوش غير طبيعي و بزرگ نشان آن است که مردم درباه اعمال شما داوري بد مي کنند و بد مي گويند . حرف بسيارخواهند زد. اگر ببينيد گوش هايتان کوچکتر از اندازه طبيعي شده انتظاري طولاني و خسته کننده تحمل خواهيد کرد. طوري خواهد شد که چندي در انتظار شنيدن يک خبر مضطرب و ملتهب خواهيد بود . اگر ببينيد يک گوش شما بزرگ و ديگري کوچک شده دچار شک و ترديد و دودلي مي شويد و نمي دانيد چه تصميمي بگيريد و اعمالي ضد و نقيض مي کنيد که خودتان به عدم هماهنگي کارها يتان توجه مي يابيد.ابن سيرين نوشته اگر مردي ببيند يک گوش او افتاده همسرش را طلاق مي دهد يا دخترش مي ميرد و افزوده برخي معتقد ند که اجلش نزديک است. اين است عقيده ابن سيرين اما نداشتن يک گوش در خواب نشان فريب خوردن است. و چنانچه بيننده خواب ببيند يک گوش يا قسمتي از يک گوش را ندارد، در کارش نيرنگ مي کنند و او را فريب مي دهند. اگر بيننده خواب ببيند مثل زنان گوشش را سوراخ کرده اند به او اتهام مي زنند و صفتي را به او نسبت مي دهند که در وي نيست.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گوش

دراز : بدگويي

گوشهاي خر: شما کارهاي احمقانه انجام خواهيد داد

آن را شستن : شما را دوست دارند ، يا خبرهاي خوبي خواهيد شنيد

بيمار : کسي شما را آزار خواهد داد

زيبا : شانس در دوستي

داشتن چندين گوش : نشانه بد يمني

آنها را با دست گرفتن : ناراحتيهاي خانوادگي

گوش کردن: همراهان بسياري خواهيد داشت

// //

نظرات  

 
+13 تعبير خواب گوشآناهيتا شنبه 10 تیر 1391 ، ساعت 10:24
چند شب پيش خواب ديدم از گوشام داره آب مي آد بيرون هر چند دقيقه يك بار مقداري آب از گوشام روان ميشه خواشا تعبير خوابم را ايميل كنيد....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرخواب اب ازگوش امدنمحبوبه شنبه 17 آبان 1393 ، ساعت 14:38
دوشب پیش خواب دیدم اب زلال وتمیزی ازگوشم بیرن می اید که مقدار ان به نسبت زیاد بود لطفا تعبیر بفرمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گوش - 2حجت دوشنبه 16 مرداد 1391 ، ساعت 08:50
خواب دیدم توی گوشم دوتا پر سفید هست!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 gooshخواب آلود پنجشنبه 19 مرداد 1391 ، ساعت 14:10
سلام. همسر بنده در خواب می بینند که گوشهاشون پار شده و گوشواره از گوششون می افتد. تو اینترنت نتونستم تعبیر خوابی مربوط یا نزدیک پیدا کنم. لطفا تعبیر خواب خانم بنده رو ایمیل کنید. ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گوشمینا حقشناس شنبه 13 آبان 1391 ، ساعت 19:01
خواب دیدم گوشم درد میکند بعد ازاینکه باگوشم بازی میکردم از ان مقداری مو بیرون امد ممنون میشم ان را تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 لطفا خوابم را تعبیر کنیدماهگل دوشنبه 02 بهمن 1391 ، ساعت 06:05
با سلام من دیشب خواب دیدم به همراه شوهرم رفته بودیم مغازه ای وفروشنده گوشهای دختر 5 ساله ام را سوراخ کرد{برای گوشواره } این در حالی بود که هرکدام ازگوشهای دخترم یک سوراخ داشت وهر کدام از گوشهایش دو سوراخه شدندلطفا تعبیرخوابم را به ادرسم ایمیل کنید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیرخوابلاله دوشنبه 09 بهمن 1391 ، ساعت 15:06
سلام من دیشب خواب دیدم گوش هایم را دوتا سوراخ کردم و گوشواره های بلند بدل انداخته بودم تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 گوشپري پنجشنبه 03 اسفند 1391 ، ساعت 07:43
سلام من ديشب خواب ديدم كه دارم گوشام رو پاك ميكنم از توش دو تا دستمال كاغدي در اومد (كه چند روز پيش تو بيداري داشتم با اون دستمال كاغذي گوشم رو پاك مي كردم ) و تو خواب به همسرم ميگم كه دليل درد كردن گوشو همينا بودن كه درش اوردم لطفا تعبير خواب منو ايميل كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 گوشفاطمه یکشنبه 13 اسفند 1391 ، ساعت 07:40
سلام ديشب خواب ديدم دوگوشواره طلا وزيبا رو دارم به زور به گوشم ميندازم چون سوراخ گوشامو پيدا نمي كردم گوشامو زخم كردم ولي آخر گوشم كردم لطفا تعبير اين خواب روبرام بفرستيد ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب گوش - 2سحر یکشنبه 05 خرداد 1392 ، ساعت 04:46
سلام.خواب دیذم ههووی. من که به تازگی هم هوو شده دایم با دستاش گوشای منو لمس میکته که ببینه گوش دارم یا نه.. خواهشا تعبیرخوابمو زودار واسم ایمیل کتید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 گوشسمی پنجشنبه 30 خرداد 1392 ، ساعت 04:33
سلام من خواب دیدم داخل گوشم زخم شده و رنگش تقریبا سیاه شده /بد داخل گوشمم سوراخ شده بود//دخترم/ 19 ساله!/
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 افتادن گوشمهسا چهارشنبه 02 مرداد 1392 ، ساعت 09:58
خواب ديدم گوشام بزرگ شده و يكي از گوشام كنده شد وتودستم گرفته بودم وقتي تو دستم بود تيكه تيكه شد. لطفا تعبيرشو واسم ايميل كنين
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 جرم گوشسارا چهارشنبه 30 مرداد 1392 ، ساعت 09:26
سلام
خواب دیدم یکی از نزدیکان گوشش پر از جرم است و من دارم آن ها را در می آورم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 گوشخاتون دوشنبه 04 شهریور 1392 ، ساعت 07:43
سلام.حشره در لاله گوش باشد چ تعبیری دارد؟مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 گوش با دست گرفتنرضا پنجشنبه 07 شهریور 1392 ، ساعت 23:21
من خواب دیدم در مسافرت هر دو گوشم رو با دست گرفتم و در حال فرار کردن از چیزی هستم..12 ساعت بعد خودم و برادرم یک تصادف شدید داشتیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گوش - 2Fateme, یکشنبه 31 شهریور 1392 ، ساعت 21:31
سلام،دیشب خواب دیدم بعد از حمام ، در دو گوشم آب رفته
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گوشFateme, یکشنبه 31 شهریور 1392 ، ساعت 21:34
سلام،دیشب خواب دیدم بعد از حمام تو دوتا گوشم آب رفته بود و بیرون نمیومد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب گوش - 2مهدي دوشنبه 22 مهر 1392 ، ساعت 01:01
خوار ديدم گوشهاي پسرمو كندم ولي با يه چيزي سريع چسبوندم و دنبال دكتر و بيمارستان بودم كه بيدار شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سوراخ کردن گوشهما چهارشنبه 27 آذر 1392 ، ساعت 06:47
من خواب دیدم گوش خودم که در حال حاضر دو سراخ است رو سه سوراخه کردم بعد پسرم هم یه سوراخ داشت سه سوراخ دیگه اضافه کردم.خواستم تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گوشسیمین پنجشنبه 03 بهمن 1392 ، ساعت 10:49
خواب دیدم از گوش هایم چربی سفید زیادی بیرون امده بود لطفا تعبیرش را ایمیل کنید
مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گوشمهتاب دوشنبه 07 بهمن 1392 ، ساعت 05:42
عرض ادب و سلام
خواب دیدم که حاضر میشیم برای جشن عروسی دختر خاله ام
از گوشام مخصوصا گوش چپم عفونت میاد
و من همش دنبال گوش پاکنم تا عفونتها را در بیارم اما میترسم پرده گوشم پاره شود اما دارم عفونت خیلی زیاد را میبینم و همش به پدرمم میگم و هراس دارم.
ممنون میشم تعبیر خوابم را برایم میل کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گوش - 2سحر یکشنبه 04 اسفند 1392 ، ساعت 09:09
چند شب پیش خواب عجیبی دیدم.خواب دیدم تو گوشم یه چشم هست.و از بیرون معلومه که تو گوشم چشمی هست.خیلی دلم میخواد تعبیرشو بدونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب ديدم پسرعموم گوش بابامو كنده بابام گوششو بادستش گرفته درحالي كه ازش خون ميچكيد ولي من خون ها رو درست نديدمعاطفه سه شنبه 20 اسفند 1392 ، ساعت 19:53
خواب ديدم پسرعموم گوش بابامو كنده بابام گوششو بادستش گرفته درحالي كه ازش خون ميچكيد ولي من خون ها رو درست نديدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب گوش - 2الهام جمعه 02 خرداد 1393 ، ساعت 10:46
با عرض سلام من دیشب خواب دیدم یه خانوم اومده خواستگاری ولی توی جمع با من درگوشی حرف میزنه و گوشم رو با دستمال تمیز،پاک کرد به من گفت همیشه باید گوشت رو تمیز کنی و از گوشواره هام پرسید که طلا هست یا نه که گوشواره های من هم طلا بود...میشه تعبیرش رو برام با ایمیل بفرستید،ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گوشmod دوشنبه 26 خرداد 1393 ، ساعت 04:10
با سلام
دیشب خواب دیدم که روی گوشم ی چیزی مثل بال اضلفه شده که او را میکنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خوابمریم یکشنبه 01 تیر 1393 ، ساعت 04:23
با درود فراوان
من یه شب خواب دیدم که از گوش راست وبافاصله چند شب از گوش چپ خواب دیدم که پوست بدن موش که مو هم داشت از گوشم بیرون میاد لطف میکنید برام تعبیرشو ایمیل کنید
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 گوش پاک کنر جمعه 06 تیر 1393 ، ساعت 10:34
:twisted:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گوش - 2سمیه شنبه 07 تیر 1393 ، ساعت 05:03
سلام خسته نباشید.دیشب خواب دیدم گوشهام داشتم تمییز میکردم که یه چیز سفیدرنگ از گوشم اومد بیرون.میشه تعبیرش رو برم ایمیل کنید.ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب گوش - 2shadi جمعه 31 مرداد 1393 ، ساعت 03:22
دیشب خواب دیدم یه نفر گوش های خواهرمو واسه گوشواره سوراخ
کرد ولی نمیدیدم ک قبلا هم سوراخ داشته یا نه
لطفا تعبیرش رو واسم ایمیل کنید
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب گوش - 2shadi جمعه 31 مرداد 1393 ، ساعت 03:22
دیشب خواب دیدم یه نفر گوش های خواهرمو واسه گوشواره سوراخ
کرد ولی نمیدیدم ک قبلا هم سوراخ داشته یا نه
لطفا تعبیرش رو واسم ایمیل کنید
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گوش - 2shadi جمعه 31 مرداد 1393 ، ساعت 03:22
دیشب خواب دیدم یه نفر گوش های خواهرمو واسه گوشواره سوراخ
کرد ولی نمیدیدم ک قبلا هم سوراخ داشته یا نه
لطفا تعبیرش رو واسم ایمیل کنید
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب گوشزهره چهارشنبه 16 مهر 1393 ، ساعت 10:15
دیشب خواب دیدم گوشم افتاده زمین بعد بهش میخندم میشه بگین تعبیرش چیه استرس دارم؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب گوشmani شنبه 10 آبان 1393 ، ساعت 06:13
سلام من خواب دیدم از سوراخ گوشم حشره میاد بیرون تعبیرش چیه لطفا برام ایمیل کنید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خواباسمان جمعه 16 آبان 1393 ، ساعت 01:10
باسلام.ببخشید دیدن خواب اینکه ببینی زنی چرک گوش در میاری بخصوص ازگوش راست باگو ش پاک کن تعبیرش چیه .ممنون میشم برام ایمیل کنید .باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیر خواب گوشala جمعه 23 آبان 1393 ، ساعت 04:18
دیشب خواب دیدم داره از گوشام خون میاد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب گوش - 2monica جمعه 30 آبان 1393 ، ساعت 07:45
سلام خواب دیدم گوم پر از جرمه، تعبیرش رو نتونستم پیدا کنم
ممنون میشم به ایمیلم پاسخ بدید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !