1ـ ديدن گيلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبيت كسب خواهيد كرد . 2ـ خوردن گيلاس در خواب ، علامت آن است كه مي خواهيد به هدفي ارزشمند دست يابيد . 3ـ ديدن گيلاس سبز و كال در خواب ، دلالت بر آن دارد كه خوشبختي نزديك شما است .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب دوزخ - 2

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در دوزخ شد و بيرون نيامد، دليل كند كه

تعبیر خواب ماسه - شن

ديدن ماسه در خواب ، نشانة روبرو شدن با كمبود و زيان است .

تعبیر خواب مه

1ـ اگر خواب ببينيد اطراف شما را مه گرفته است ، علامت آن است كه بداقبال

loading...

راهنمای خرید

loading...