1ـ ديدن فيروزه در خواب ، نشانة آن است كه به خواسته اي دست مي يابيد كه اقوام و خويشانتان را بسيار خشنود مي سازد . 2ـ اگر زني خواب ببيند فيروزه اش را ربوده اند ، نشانة آن است كه با كج خلقي دوستان خود روبرو خواهد شد . اگر خواب ببينيد از طريق نادرستي فيروزه اي به چنگ آورده است ، علامت آن است كه تسليم احساسات شتابزده خود مي شود دور از اين بابت عذاب مي كشد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب گرمابه

1ـ اگر خواب ببينيد به گرمابه رفته ايد ، علامت آن است كه دور از جمع دوس

تعبیر خواب بانگ

منوچهر مطيعي تهراني گويد: بانگ صدا است و آواز و اين در خواب وجوه مختلف

تعبیر خواب دمپایی

1ـ ديدن دمپايي در خواب ، نشانة آن است كه مي خواهيد به توطئه و دسيسه ها

loading...

راهنمای خرید

loading...