1ـ اگر خواب ببينيد سوار فيل شده ايد ، علامت آن است كه از فردي قابل اعتماد ثروتي به دست مي آوريد و صاحب مقام و اقتدار خواهيد شد به امور كار خود كاملاً تسلط خواهيد يافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود . 2ـ ديدن تعدادي فيل در خواب ، نشانة فراوان است . ديدن فيلي تنها در خواب علامت آن است كه شما محقرانه با اطمينان به نفس و استوار زندگي خواهيد كرد . 3ـ اگر خواب ببينيد به فيلي غذا مي دهيد ، علامت آن است كه با محبت به زير دستان خود مقامي در اجتماع خواهيد يافت .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب رمال

منوچهر مطيعي تهراني گويد: رمال مردي است فريب کار و دروغ گو که شما را ب

تعبیر خواب توبره 2

محمدبن سيرين گويد: توبره در خواب خير و بركت و منفعت است، خاصه كه نو بو

تعبیر خواب قرعه کشی کردن

1ـ اگر خواب ببينيد در قرعه كشي شركت كرده ايد ، علامت آن است كه به سفر

loading...

راهنمای خرید

loading...