clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
event

معرفی سازمان های دولتی

برچسب ها style

description توضیحات

 

سازمان سنجش وآموزش کشور - به زبان فارسی

http://www.sanjesh.org

 

سازمان صنایع نظامی ایران - به زبان انگلیسی

http://www.diomil.com

 

سازمان صنایع ومعادن استان همدان - به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.hamedanindustry.com

 

سازمان صنایع ومعادن استان فارس – به زبان فارسی

http://www.farsindustry.org.ir

 

سازمان صنایع ومعادن استان قم - به زبان فارسی

http://www.qomim.com

 

سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی – به زبان فارسی

http://www.icronet.org

 

سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران - به زبان انگلیسی

http://www.iredco.com

 

سازمان ملی انتقال خون ایران – به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.ibto.ir

 

سازمان میراث فرهنگی – به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.iranmiras.org

 

سازمان میراث فرهنگی ارومیه – به زبان انگلیسی

http://www.urmiamiras.org

 

سازمان محیط زیست ایران - به زبان فارسی

http://www.ir-doe.org

 

سازمان ملی جوانان - به زبان فارسی

http://www.nyoir.org

 

سازمان مدیریت دولتی – به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.elixiran.com

 

سازمان مدیریت صنعتی - به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.imiorg.com

 

سازمان مدیریت منابع آب ایران - به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.wrm.or.ir

 

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور - به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.mporg.ir

 

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان آذربایجان غربی - به زبان فارسی

http://www.mpo-ag.gov.ir

 

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مازندران - به زبان فارسی

http://www.mpom.org

 

سازمان مدیریت تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر) – به زبان انگلیسی

http://www.tavanir.org

 

سازمان منطقه آزادقشم - به زبان انگلیسی

http://www.qeshm.org

 

سازمان نظام پزشکی ایران – به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.irimc.org

 

سازمان هم یاری شهرداری های فارس - به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.hamyar.net

 

سازمان هواشناسی کشور - به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.irimett.net/irimo/contents.htm

 

سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی ایران - به زبان فارسی

http://www.gsi-iran.org

 

سازمان دام پزشکی ایران - به زبان فارسی

http://www.ivo.org.ir

 

سازمان صداوسیای جمهوری اسلامی ایران – به زبان فارسی وانگلیسی وعربی

http://www.irib.ir

ویا

http://www.news.irib.com

 

سازمان خصوصی سازی - به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.privatization.org.ir

 

سازمان دانشجویان امامیه پاکستان – به زبان فارسی وانگلیسی وعربی

http://www.isopak.org

 

سازمان توسعه ونوسازی صنایع ایران – به زبان انگلیسی

http://www.idro.org/IDRO2.HTM

 

سازمان ثبت احوال کشور – به زبان فارسی

http://www.arastools.com

 

سازمان حفاظت محیط زیست – به زبان انگلیسی

http://www.biodiversity.ir

سازمان حج وزیارت – به زبان فارسی وانگلیسی وعربی

http://www.hadj.ir

 

سازمان حمل ونقل وپایانه های ایران - به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.tto-ir.org/english/index.htm

 

سازمان آموزش پرورش استان اصفهان - به زبان فارسی

http://www.isfahaneducation.com

 

سازمان آمار اطلاعات وخدمات رایانه ای شهرداری اصفهان – به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.peyk.isfahan.ir

 

سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور – به زبان فارسی وانگلیسی 

http://www.irantvto.com

 

سازمان انرژی اتمی ایران – به زبان انگلیسی

http://www.aeoi.org.ir/newweb/default1.asp

 

سازمان ایران توریسم – به زبان انگلیسی

http://www.irantourism.org

 

سازمان اوقاف مصر – به زبان انگلیسی آلمانی وفرانسوی 

http://www.elazhar.com

 

سازمان اوقاف وامورخیریه – به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.awqaf-ir.org

 

سازمان بازنشستگی کشور – به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.csro-iran.org

 

سازمان بهزیستی استان اصفهان – به زبان فارسی

http://www.behzisty-esfahan.org

 

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور - به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.ieeo.org

 

سازمان تربیت بدنی ایران – به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.iraniansport.org

 

سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی – به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.areeo.or.ir

 

سازمان توسعه ونوسازی صنایع ایران * – به زبان فارسی وانگلیسی

http://www.idro.org

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - آموزش كلاسیك آسانا های یوگا

insert_link

local_library دستورالعمل های استيل شروع ، قدمها و پرتا

insert_link

local_library آموزش مطالعه - تکنیک های حضورفعال درکلا

insert_link

local_library لیگمات های آفریقایی