پنجشنبه ۰۳ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۰

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

مطالب خواندنی اسم دختر از الف

محل تبلیغات شما

اسم دختر از الف

نامه الکترونیک چاپ


1     ابتسام     عربی     اسم دخترانه  تبسم، لبخند
2     ابريشم     عبری     اسم دخترانه حریر ، تاري بسيار محكم، نازك، و درخشان كه كرم ابريشم به دور خود مي تند ، گلي به صورت رشته هاي باريك آويخته به رنگ زرد يا سرخ كه در تابستانها مي رويد
3     ابريشم     کردی     اسم دخترانه تاري بسيار محكم، نازك، و درخشان كه كرم ابريشم به دور خود مي تند، حرير(نگارش کردی : هةورێشم)
4     احترام     عربی     اسم دخترانه  بزرگ داشتن
5     اختر     فارسي     اسم دخترانه  گلي به رنگهاي سرخ، صورتي، نارنجي،و زرد كه ريز است و به شكل خوشه روي گياه مي شكفد، ستاره، بخت، طالع
6     اخگر     فارسي     اسم دخترانه  پاره آتش
7     ادرينا     آشوری     اسم دخترانه  تكيه گاه
8     ارتاش     ترکی     اسم دخترانه  مركب از ار( شوهر) + تاش ( پسوند همراهي)
9     اردك     فارسي     اسم دخترانه  دختر يزگرد سوم پادشاه ساساني
10     ارديبهشت     فارسي     اسم دخترانه  نام ماه دوم از سال شمسي، نام فرشته اي كه نماينده پاكي است و نگهباني آتش با اوست، نام روز سوم از هر ماه شمسي در ايران قديم
11     ارزنده     فارسي     اسم دخترانه  محترم، داراي احترام
12     ارزينه     فارسي     اسم دخترانه  ارزنده، گرانبها
13     ارسا     فارسي     اسم دخترانه ارس
14     ارسان     فارسي     اسم دخترانه  نام همسر نرسي پادشاه ساساني
15     ارشا     فارسي     اسم دخترانه  از نام هاي ايران باستان
16     ارشامه     فارسي     اسم دخترانه  آرشامه
17     ارشين     فارسي     اسم دخترانه با فتح (الف) و كسر (ر)- نام يكي از شاهدختهاي هخامنشي-مركب از ارش به معناي عاقل و زيرك + ين پسوندتفضيلي - به معني عاقلترين هوشمند ترين
18     ارغنون     یونانی     اسم دخترانه  نام سازي است
19     ارغوان     فارسي     اسم دخترانه  گلي قرمزرنگ
20     ارغون     یونانی     اسم دخترانه مخفف ارغنون(نام سازي است )
21     اركيده     فارسي     اسم دخترانه  گلي با رنگهاي درخشان كه يك گل برگ آن از دو گل برگ ديگرش بزرگتر است
22     ارم     فارسي     اسم دخترانه  نام دختر گودرز و همسر رستم پهلوان شاهنامه
23     ارمغان     ترکی     اسم دخترانه  رهاورد، سوغات، هديه
24     ارناز     فارسي     اسم دخترانه  از نامهاي باستاني
25     ارنواز     اوستایی-پهلوي     اسم دخترانه  مركب از ارنه ( سزاوار) + واز ( واژه)، به معني دارنده سخن سزاوار، از شخصيتهاي شاهنامه، نام يكي از دو دختر جمشيد پادشاه پيشدادي
26     اروس     اوستایی-پهلوي     اسم دخترانه  سفيد ، درخشان، زيبا
27     اروس     فرانسه     اسم دخترانه  در اساطير يونان، خداي عشق
28     اريحا     عبری     اسم دخترانه  مكان خوشبو، نام شهري قديمي در فلسطين، گلي كه شكوفه آن چليپا شكل است
29     اريديس     ترکی     اسم دخترانه (به ضم الف)نام همسر ارفاوس، شاعر و موسيقي دان تركيه-در افسانه ها آمده است كه اريديس فرشته اي بود كه معشوقه ارفاوس بود
30     اريكا     فارسي     اسم دخترانه  نام روستايي در استان مازندران
31     اسپنوي     فارسي     اسم دخترانه  از شخصيتهاي شاهنامه، نام همسر تژاو توراني در زمان كيخسرو پادشاه كياني
32     استاتيرا     فارسي     اسم دخترانه  همسر اردشير دوم پادشاه هخامنشي
33     استر     عبری     اسم دخترانه  ستاره، همسر يهودي خشايار پادشاه هخامنشي
34     اسرا     فارسي     اسم دخترانه  در گويش سمنان اشك
35     اسرين     کردی     اسم دخترانه  اشك
36     اسفند دخت     فارسي     اسم دخترانه مركب از اسفند( نام ماه دوازدهم از سال شمسي) + دخت ( دختر)
37     اسما     عربی     اسم دخترانه  جمع اسم، نامها، نام دختر ابومسلم خراساني
38     اشتار     آشوری     اسم دخترانه  الهه عشق و بركت
39     اشك     فارسي     اسم دخترانه آبي كه از چشم مي‌ريزد
40     اطلس     یونانی     اسم دخترانه  پارچه ابريشمي، ديبا
41     اطلسي     یونانی,فارسي     اسم دخترانه  اطلس(معرب) + ي (فارسي) گلي شيپوري و خوشبو به رنگهاي سفيد، صورتي، ارغواني، يا سرخ
42     اعظم     عربی     اسم دخترانه  بزرگوارتر، بزرگ تر
43     افرا     فارسي     اسم دخترانه  درختي كه برگهاي پنجه اي و ميوه بالدار دارد
44     افروز     فارسي     اسم دخترانه  ريشه افرختن
45     افرينا     فارسي     اسم دخترانه  نام دختر سيامك پيشدادي
46     افسانه     فارسي     اسم دخترانه داستاني كه بر اساس تخيل ساخته شده - زيبا
47     افسر     فارسي     اسم دخترانه  كلاه پادشاهي، تاج
48     افسرخاتون     فارسي     اسم دخترانه  افسر(فارسي) + خاتون(فارسي)، تاج بانو ، سر‌آمد همه زنان
49     افسردخت     فارسي     اسم دخترانه  افسر( تاج) + دخت ( دختر)سرآمد همه دختران
50     افسون     فارسي     اسم دخترانه  سحرانگيزي، جاذبه

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما

 


منبع این مطلب
سایت جامع آفتاب می باشد.

تمامی مطالب این مجموعه از وب سایت معظم  آفتاب اخذ شده است ..
برای مشاهده مطالب کامل تر این مجموعه میتوانید به این وب سایت مراجعه فرمایید.