پنجشنبه ۰۳ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۹

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

مطالب خواندنی اسم دختر از ف

محل تبلیغات شما

اسم دختر از ف

نامه الکترونیک چاپ


1     فائحه     عربی     اسم دخترانه  فايحه
2     فائزه     عربی     اسم دخترانه  فايزه ، نايل، رستگار
3     فائضه     عربی     اسم دخترانه  فايضه
4     فائقه     عربی     اسم دخترانه  فايقه
5     فاتيما     عربی     اسم دخترانه  فاطيما،نام شهري در اروپا كه حضرت فاطمه در آنجا ظهور كرده است
6     فاخته     عربی     اسم دخترانه  پرنده اي از خانواده كبوتر، كوكو
7     فارا     فارسي     اسم دخترانه  نام كوهي در مغرب فلات ايران
8     فارهه     عربی     اسم دخترانه  دختر زيبا و با نمك
9     فاسيروس     فارسي     اسم دخترانه  نام دختر اردشير درازدست پادشاه هخامنشي
10     فاطمه     عربی     اسم دخترانه  زني كه بچه خود را از شير گرفته باشد، نام دختر پيامبر(ص)
11     فاطيما     عربی     اسم دخترانه  فاتيما نام شهري در اروپا كه حضرت فاطمه در آنجا ظهور كرده است
12     فام گل     فارسي     اسم دخترانه  به رنگ گل
13     فانيذ     فارسي     اسم دخترانه  قند، شكر
14     فايحه     عربی     اسم دخترانه  مؤنث فايح
15     فايديم     فارسي     اسم دخترانه  گل نيلوفر، نام همسر كبوجيه پادشاه هخامنشي
16     فايزه، فائزه     عربی     اسم دخترانه مؤنث فائز ، نايل، رستگار
17     فايضه     عربی     اسم دخترانه مؤنث فائض
18     فايقه     عربی     اسم دخترانه  مؤنث فائق
19     فتانه     عربی     اسم دخترانه  بسيار زيبا و دلفريب
20     فتنه     عربی     اسم دخترانه  شورش، طغيان، مفتون، عاشق، دلداده
21     فخرآفاق     عربی     اسم دخترانه  باعث سرافرازي آسمان
22     فخرالزمان     عربی     اسم دخترانه  شخص برجسته، گزيده كه مايه مباهات در زمان خود است
23     فخرالسادات     عربی     اسم دخترانه  سبب سربلندي سيدها
24     فخرالملوك     عربی     اسم دخترانه  مايه سربلندي و افتخار پادشاهان
25     فخرالنسا     عربی     اسم دخترانه  سبب سربلندي زنان
26     فخرايران     عربی,فارسي     اسم دخترانه  فخر(عربي) + ايران(فارسي) مايه سربلندي ايران
27     فخرجهان     عربی,فارسي     اسم دخترانه  فخر(عربي) + جهان(فارسي) ، سبب سربلندي و افتخار دنيا، نام همسر فتحعلي شاه قاجار
28     فخرگل     عربی,فارسي     اسم دخترانه  فخر(عربي) + گل(فارسي) مايه نازش گل
29     فخري     عربی,فارسي     اسم دخترانه  فخر(عربي) + ي(فارسي) منسوب به فخر ، منسوب به افتخار
30     فخيمه     عربی     اسم دخترانه  مؤنث فخيم
31     فرآذر     فارسي     اسم دخترانه  شكوه آتش
32     فراچهر     فارسي     اسم دخترانه  مركب از فرا( بالاتر) + چهر( صورت)
33     فرارنگ     فارسي     اسم دخترانه  فرانك، پروانه، از شخصيتهاي شاهنامه، نام مادر فريدون پادشاه پيشدادي و همسر آبتين
34     فرازنده     فارسي     اسم دخترانه  بالابرنده و افرازنده
35     فرانك     فارسي     اسم دخترانه  پروانه، از شخصيتهاي شاهنامه، نام مادر فريدون پادشاه پيشدادي و همسر آبتين
36     فرانه     فارسي     اسم دخترانه  فرانك
37     فراهت     عربی     اسم دخترانه  شأن، شوكت، شكوهمندي و زيبايي
38     فربو     فارسي     اسم دخترانه  مركب از فر( شكوه) + بو
39     فرپرك     فارسي     اسم دخترانه  شب پره كه آن را مرغ عيسي نيز مي گويند
40     فرتوك     فارسي     اسم دخترانه  پرستو
41     فرجهان     فارسي     اسم دخترانه  شكوه دنيا
42     فرح     عربی     اسم دخترانه  شادماني، سرور
43     فرح انگيز     عربی,فارسي     اسم دخترانه  فرح(عربي) + انگيز(فارسي) شادي بخش، مفرح
44     فرح بانو     عربی,فارسي     اسم دخترانه  فرح(عربي) + بانو(فارسي) بانوي شادمان
45     فرح بخش     عربی,فارسي     اسم دخترانه  فرح(عربي) + بخش(فارسي) شادي بخش
46     فرح دخت     عربی,فارسي     اسم دخترانه  فرح(عربي) + دخت(فارسي) دختر شادمان
47     فرح نوش     فارسي,عربی     اسم دخترانه  فرح(عربي) + نوش(فارسي) شادنوش، خوشگذران
48     فرحانه     عربی     اسم دخترانه  مؤنث فرحان
49     فرحتاج     عربی,فارسي     اسم دخترانه  فرح(عربي) + تاج(فارسي) مركب از فرح( شادماني) + تاج
50     فرحناز     عربی,فارسي     اسم دخترانه  فرح(عربي) + ناز(فارسي) صاحب شادي و ناز

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما

 


منبع این مطلب
سایت جامع آفتاب می باشد.

تمامی مطالب این مجموعه از وب سایت معظم  آفتاب اخذ شده است ..
برای مشاهده مطالب کامل تر این مجموعه میتوانید به این وب سایت مراجعه فرمایید.