چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۳

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

مطالب خواندنی اسم دختر از ه

محل تبلیغات شما

اسم دختر از ه

نامه الکترونیک چاپ


1     هاجر     عبری     اسم دخترانه  معرب از عبري فراركننده ، مهاجرت كننده، نام مادر اسماعيل و همسر ابراهيم(ع)
2     هارا     عبری     اسم دخترانه  كوهستان
3     هاله     یونانی     اسم دخترانه  معرب از يوناني حلقه نوراني سفيد يا رنگي كه گاهي گرد ماه يا خورشيد ديده مي شود
4     هانا     کردی     اسم دخترانه  پناه، اميد،نفس، فرياد
5     هانيه     عربی     اسم دخترانه  مؤنث هاني
6     هايده     عربی     اسم دخترانه  توبه كننده، به حق بازگردنده
7     هدا     عربی     اسم دخترانه  هدي، هدايت كردن، هدايت،راهنمايي، راه درست و مسير درست
8     هدسه     عبری     اسم دخترانه همسر يهودي خشايار شاه كه بعداً استر نام گرفت،محل دفن او و داييش (مردخاي) جزء آثار باستاني همدان است
9     هدي     عربی     اسم دخترانه  هدايت كردن، هدايت،راهنمايي، راه درست و مسير درست
10     هديه     عربی     اسم دخترانه  ارمغان، تحفه
11     هرميس     عربی     اسم دخترانه  شير يا كرگدن
12     هستنوه     کردی     اسم دخترانه  قيام تودةمردم (نگارش کردی : هةستنةوه)
13     هستي     فارسي     اسم دخترانه  وجود، زندگي، زندگاني
14     هفدن     کردی     اسم دخترانه  وزن شعر (نگارش کردی : هةڨدةن)
15     هفيان     کردی     اسم دخترانه  آرام گرفتن (نگارش کردی : هةڨيان)
16     هگبه     کردی     اسم دخترانه رةآورد، هديةسفر، خورجين(نگارش کردی : هةگبه)
17     هلاله     کردی     اسم دخترانه  گلي زرد رنگ خوشبو ، آلالة ، جارزدن، با خبر ساختن(نگارش کردی : هةڵاڵه)
18     هلپرين     کردی     اسم دخترانه رقصيدن(نگارش کردی : هةڵپةڒين)
19     هلن     یونانی     اسم دخترانه  فرانسه از يوناني روشنايي، نور، در اساطير يونان همسر منلاس پادشاه اسپارت كه جنگ تروا به خاطر او روي داد
20     هلنا     یونانی     اسم دخترانه هلن، فرانسه از يوناني روشنايي، نور، در اساطير يونان همسر منلاس پادشاه اسپارت كه جنگ تروا به خاطر او روي داد
21     هلنسا     فارسي,عربی     اسم دخترانه  هل(فارسي) + نسا(عربي) زنان معطر
22     هليا     یونانی     اسم دخترانه خورشيد
23     هلينا     یونانی     اسم دخترانه هلن، فرانسه از يوناني روشنايي، نور، در اساطير يونان همسر منلاس پادشاه اسپارت كه جنگ تروا به خاطر او روي داد
24     هما     فارسي     اسم دخترانه  پرنده اي با جثه بزرگ كه قدما مي پنداشتند سايه اش بر سر هر كسي بيفتد به سعادت و خوشبختي مي رسد،از شخصيتهاي شاهنامه، نام دختر گشتاسپ پادشاه كياني، و همچنين نام دختر بهمن اسفنديار ملقب به چهرزاد
25     همايون بخت     فارسي     اسم دخترانه  خوشبخت، خجسته بخت، كامياب
26     همايون چهر     فارسي     اسم دخترانه  خوشروي، خوش سيما و زيبا
27     همتا     فارسي     اسم دخترانه  نظير، مانند
28     هموند     کردی     اسم دخترانه  اعضاء (نگارش کردی : هةمةوةند)
29     هميشه بهار     فارسي     اسم دخترانه  گياهي زينتي يا خودرو با گلهاي زرد يا نارنجي كه در تمام مدت سال ديده مي شود
30     هميلا     فارسي     اسم دخترانه  نام نديمه شيرين همسر خسروپرويز پادشاه ساساني
31     هنار     کردی     اسم دخترانه  انار(نگارش کردی : هةنار)
32     هناو     کردی     اسم دخترانه  زهره، شجاعت(نگارش کردی : هةناو)
33     هنگامه     فارسي     اسم دخترانه  شگفت انگيز، عالي، فوق العاده، فتنه، آشوب
34     هوبخت     فارسي     اسم دخترانه  خوشبخت
35     هوده     فارسي     اسم دخترانه  راست، درست
36     هور     فارسي     اسم دخترانه خور،خورشيد،از شخصيتهاي شاهنامه، نام دانايي پرهيزكار در زمان بهرام گور پادشاه ساساني
37     هورآفرين     فارسي     اسم دخترانه  آفريننده خورشيد
38     هورام     عبری     اسم دخترانه مرتفع،نام پادشاهي در كتاب مقدس
39     هوران     کردی     اسم دخترانه آفتاب(نگارش کردی : هۆران)
40     هورتاش     فارسي,ترکی     اسم دخترانه  هور(فارسي) + تاش(تركي) آنكه چون خورشيد نوراني است
41     هورتن     فارسي     اسم دخترانه  آن كه تن و بدني پاك و درخشان چون خورشيد دارد
42     هورچهر     فارسي     اسم دخترانه  آن كه چهره و سيمايي درخشان و نوراني چون خورشيد دارد
43     هورخش     فارسي     اسم دخترانه  آفتاب عالمتاب
44     هورداد     فارسي     اسم دخترانه  داده خورشيد
45     هوردخت     فارسي     اسم دخترانه  دختري زيبا چون خورشيد
46     هورديس     فارسي     اسم دخترانه  زيبا و روشن چون خورشيد
47     هوررخ     فارسي     اسم دخترانه هورچهر
48     هورزاد     فارسي     اسم دخترانه  زاده خورشيد
49     هورزاد     فارسي     اسم دخترانه  خوب زاده، اصيل، شريف
50     هورشاد     فارسي     اسم دخترانه  مركب از هور( خورشيد) + شاد

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما

 


منبع این مطلب
سایت جامع آفتاب می باشد.

تمامی مطالب این مجموعه از وب سایت معظم  آفتاب اخذ شده است ..
برای مشاهده مطالب کامل تر این مجموعه میتوانید به این وب سایت مراجعه فرمایید.