event

چگونه مژه های خود را پر تر كنیم ؟

برچسب ها style

description توضیحات


بابی برون ( آرایشگر معروف ) می‌گوید من اهمیت ریمل را به اندازه كارت اعتباری خود می‌دانم .

اخیرا مژه های من تنك تر از معمول بنظر می‌رسد ، با ریمل چگونه می‌توانم آنرا پرتر نشان بدهم ؟
روی پلكها دو خط چشم بكشید . این روش اینقدر موثر است كه ریشه مژه ها را تیره تر نشان می‌دهد . اگر از ریمل هم استفاده كنید مژه های شما مثل تار عنكبوت خواهد شد . از برس خط چشم برای كشیدن سایه تیره روی پلك بالایی استفاده كنید ( رنگهای قهوه ای یا خاكستری طبیعی تر از رنگ مشكی هستند ) .

مطمئن شوید كه خط چشم درشت و پهن است چون مؤثرتر از خط چشم باریك است . سپس برس را مرطوب كنید و با استفاده از روش ضربه ای یك خط باریك در بالای خط اول بكشید . این كار را روی پلك پایینی نیز انجام بدهید و كار خود را با یك ریمل حجم دهنده تمام كنید.