clear
event

باغ چین و ژاپن

برچسب ها style

description توضیحات

باغ چین و ژاپن  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
سبك باغ سازی خاور دور ( چین و ژاپن ) یكی از سبكهای معروف باغ سازی در جهان می باشد كه همانند سبك باغ سازی ایران در شكل گیری سبكهای باغ سازی سایر دوره ها (خصوصا" اروپا) نقش قابل توجهی داشته است. سبك باغ سازی خاوردور (چین وژاپن ) به دلیل جمعیت زیاد وكمبود اراضی همواره بر اساس فضاهای كوچك وطرح های مینیاتوری شكل گرفته است .درطراحی این باغها همواره سعی شده است كه ازطبیعت تقلید شود و توپوگرافی وجنگلكاری طوری انجام شودكه شبیه به یك منظره طبیعی درمقیاس كوچكتر باشد. 
در این قطعه با الگو گیری و استفاده از ویژگیهای خاص این سبك باغ سازی، طرح باغ چین وژاپن(خاور دور ) در زمینی به مساحت ۳/۲ هكتار به اجرا در آمده است . 
به منظور طراحی این قطعه ابتدا لیستی مركب از ۱۶۰ گونه از درختان و درختچه های مربوطه تهیه گردید. سپس جهت تامین گیاهان لیست مربوطه از داخل وخارج، با رعایت اصول طراحی فضای سبز (محور، فرم ، بافت، مقیاس ، رنگ ، تكرار، تنوع وتعادل ) و ویژگیهای خاص باغهای خاوردور (چین وژاپن ) اقدام لازم به عمل آمد. درطراحی سایت سعی شده است از سه عنصر سنگ ، آب وگیاه تا حد مطلوب استفاده گردد. 
الف) سنگ 
دراستفاده از این عنصرطبیعی، دقت لازم به منظور حفظ ویژگیهای كاربردی آن درفضاهای مختلف اعم ازچشمه ، نهر، آبشار، حاشیه دریاچه وپراكنش آن درباغچه ها صورت گرفته است . بدین ترتیب تمام مسیرجریان آب ازمحل چشمه تا رسیدن نهر به دریاچه ، پیاده رو و حاشیه آن از سنگهای صخره ا ی موجود با شكلهای طبیعی پهن ،گرد، عمودی و… استفاده شده است ودرجاگذاری این سنگها برای ایجاد مناظر زیبا درتركیب با دوعنصرآب وگیاه دقت لازم به عمل آمده است . 
ب ) آب 
ازآنجایی كه كاربرد صحیح عنصرآب در فضای سبز باعث افزایش زیبایی فضاهای مربوطه می گردد. با پیش بینی یك دریاچه نسبتا" بزرگ در طرح با سیستم گردش آب از چشمه ایجاد شده بر روی تپه در قسمت شمال شرقی دریاچه وجریان آب از طریق نهرساخته شده سعی شده است ازعنصرآب علاوه بر ایجاد مناظر زیبا، برای تلطیف هوا نیز بهره برداری گردد. 
ج ) گیاه 
همانطوركه می دانیم گیاه اصلی ترین عنصركاربردی در باغهای گیاهشناسی محسوب می گردد. نظربه اینكه گیاهان دارای ویژگیهای متعدد و قابل توجه می باشند با استفاده صحیح از این عنصرمی توان تمام اصول طراحی را دریك فضای سبز به نمایش گذاشت.
ازآنجایی كه درباغهای خاوردور (چین وژاپن) از زیبایی رنگ برگ درختان و همچنین گل درختچه های دائمی برای ایجاد مناظرزیبا استفاده می شود درطراحی این قطعه نیز سعی شده است باكاربردگیاهان هم به صورت انفرادی وهم به صورت توده ای از ویژگیهای آنها استفاده لازم به عمل آید تا چشم اندازهای زیبا وقابل توجهی ایجاد شود. تركیب گیاهان با حفظ مركزیت دریاچه ، با افزایش ارتفاع از دریاچه به سمت بیرون از ویژگیهای طراحی این سایت می باشد.
استفاده از گونه های سوزنی برگ, همیشه سبز, زیبا وخوش شكل ، وهمچنین گونه های درختی خزان شونده با رنگهای متنوع پائیزی و درختان و درختچه های گلدار به طوری كه در تمامی فصول زیبایی گل وجود داشته باشد وكاربرد درختان كوتاه و درختچه ها دركنار سنگهای صخره ا ی بطور انفرادی ازدیگر ویژگیهای این قطعه می باشد. 
از گونه های گیاهی موجود در قطعه می توان موارد زیر را نام برد: 
▪ Crvptomeria japonica 
▪ Ginkgo biloba 
▪ Sophora japonica 
▪ Diospyros kaki 
▪ lotus 
▪ Jasminum nudiflorum 
▪ Chaenomeles japonica 
▪ Morus cathayana 
▪ malus floribunda 
▪ Aucuba japonica
 
 
 
  باغ گیاه شناسی ملی ایران

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library آموزش یوگا - یوگا و درمان سردرد

insert_link

local_library آموزش یوگا - مبحثی در شناخت تمرکز و تربی

insert_link

local_library دستورالعمل های استيل شروع ، قدمها و پرتا