clear
event

باغ گیاهشناسی فدک

برچسب ها style

description توضیحات

 
  باغ گیاهشناسی فدک  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
اجرای پروژه بزرگ " احداث باغ گیاهشناسی گرمسیری و نیمه گرمسیری خوزستان " در راستای طرح توسعه باغ های گیاهشناسی در سطح كشور از سال ۱۳۷۰ شروع گردیده است وشهرستان دزفول به عنوان محل اجرای طرح در نظر گرفته شد. از جمله دلایل انتخاب این شهر به عنوان محل احداث باغ گیاهشناسی می توان به شرایط ایده آل و بسیار خوب این منطقه از نظر اقلیم , خاك , آب , فرهنگ بالای كشاورزی و نیز ارج نهادن به مقاومتها و رشادتهای مردم قهرمان آن اشاره كرد . 
هدف اصلی از احداث باغ گیاهشناسی خوزستان جمع آوری گونه های مختلف گرمسیری و نیمه گرمسیری به منظور انجام پژوهشها و تحقیقات برروی گونه های جمع آوری شده می باشد . با ایجاد و استقرار كلكسیونهای مختلف گیاهی , باغ گیاهشناسی به قطب مهم تحقیقات اساسی و پایه ای در زمینه های گیاهشناسی و مطالعات پوشش گیاهی تبدیل شده و در زمینه امور آموزشی از كاربرد وسیعی برخوردار خواهد گردید . 
سایر اهداف احداث باغ گیاهشناسی خوزستان به شرح زیر می باشد : 
۱) استقرار كلكسیونهای مختلف گیاهان بومی و غیر بومی به منظور انجام مطالعات و تحقیقات افراد علاقه مند با صرف حداقل زمان و سهولت كامل در دسترسی به گیاه 
۲) جمع آوری و حفظ گونه های مختلف گرمسیری و نیمه گرمسیری بومی و غیربومی 
۳) جلوگیری از فرسایش ژنتیكی گونه های بومی و در حال انقراض 
۴) بررسی سازگاری اكولوژیكی و سایر تحقبقات علمی در مورد گونه های بومی و غیر بومی 
۵) ایجاد پایه های مادری و تهیه بذر از ارقام سازگار با شرایط محیطی محل احداث باغ 
۶) تشخیص و انتخاب گونه های دارای ارزش صنعتی , تجاری , دارویی , حفاظتی و... 
۷) ایجاد بانك ژن نباتات مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهت حفاظت گونه های در حال انقراض 
۸) تبادل بذر با مؤسسات داخلی و خارجی 
۹) انجام مطالعات و بررسی های فنولوژیكی گونه های مختلف جمع آوری شده به عنوان پایه واساس تحقیقات در زمینه های علوم گیاهی , منابع طبیعی و كشاورزی 
۱۰) تبادل اطلاعات و بهره برداری های علمی دانشجویان و پژوهشگران شاخه های مختلف علوم طبیعی , كشاورزی و منابع طبیعی 
۱۱) آشنایی مردم با گونه های جدید و نحوه تكثیر و نگهداری آنها 
۱۲) ایجاد یك مجموعه تفرجگاهی با هدف جلب توریست 
در باغ گیاهشناسی گرمسیری و نیمه گرمسیری خوزستان تعداد ۱۹ كلكسیون مجموعه گیاهی در سطحی به مساحت ۴۰ هكتار در نظر گرفته شده كه هر مجموعه برای خود دارای طرح تفصیلی خواهد بود . كلكسیونها و مجموعه های گیاهی مورد نظر به شرح ذیل می باشند : 
● عنوان كلكسیون مساحت 
۱) كلكسیون گیاهان ناحیه سودانی ۱.۷ هكتار 
۲) ناحیه صحرایی – عربی ۲.۷۱ " 
۳) گیاهان ناحیه ایرانی تورانی ۲.۰۸ " 
۴) گیاهان منطقه زاگرس ۲.۰۸ " 
۵) گیاهان استرالیا ۳.۳۸ " 
۶) گیاهان ناحیه جنوب شرق آسیا ۱.۵۱ " 
۷) گیاهان دارویی و صنعتی ۱.۰۵ " 
۸) میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ۵.۳۲ " 
۹) گیاهان قلمرو نئوتروپیك ( آمریكای جنوبی و مركزی ) ۱.۳۸ "
 
 
 
  باغ گیاه شناسی ملی ایران

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید