event

دسته بندی انواع انجیر

برچسب ها style

description توضیحات

دسته بندی انواع انجیر  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
انجیر به دو صورت خشک و تر در بازار یافت می‌شود.
انجیر به لحاظ رنگ به انجیر سیاه و انجیر زرد و یا سفید تقسیم می‌شود.
▪ آدریاتیک (Adriatic): رنگ آن سبز کمرنگ مایل به زرد و بخش داخلی آن، قرمز رنگ است. به شیرینی انواع دیگر نیست. طعم نوع خشک آن مطبوع است. البته به صورت تازه هم مصرف می شود.
▪ قهوه ای (Brown turkey): این نوع انجیر قهوه ای با طعم شیرین، پر آب است و به هر دو صورت خشک و تازه مصرف می شود.
▪ کالی میرنا (Calimyrna): این نوع انجیر، بزرگ و کم آب است و پوستش سبز و گوشتش سفید است. به شیرینی نوع Mission نیست. اکثراً به صورت خشکبار مصرف می شود. پوست ضخیمی دارد که هنگام خوردن گرفته می شود
▪ Celeste: کوچک و متوسط است. پوست آن بنفش بسیار شیرین و پر آب است. به دو صورت خشک و تازه مصرف می شود.
▪ Kodata: متوسط. زرد و سبز، با پوست ضخیم، شیرین، سفید تا صورتی رنگ است. دانه کمی دارد و به همه شکل مصرف می شود.
▪ Mission: بادمجانی رنگ با گوشت قرمز، بسیار خوشمزه، آبدار، بافت سفت قابل جویدن دارد. به صورت تازه و خشک هم استفاده می شود.
 
 
 
  استهبان