event

گل آهار

برچسب ها style

description توضیحات

گل آهار  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
گل آهار از انواع گیاهان زیبا با قابلیت کاشت آسان در فضای آپارتمان است. این گیاه برای رشد، نیازمند آب و هوای خشک و گرم است. از این رو توصیه می شود در صورت کاشت این گیاه در فصل پائیز، گلدان ها را در گرم ترین محل آپارتمان قرار داده و دقت کنید دمای اتاق از ۱۵ درجه سانتیگراد کمتر نباشد. 
قبل از کاشت، گلدان ها را از خاک سبک همراه با بارورکننده های طبیعی پر کنید. گل آهار برای رشد، نیازمند آبیاری منظم است. دقت کنید خاک گیاه قبل از آبیاری مجدد مرطوب باشد.برای زهکشی بهتر می توان دو یا سه سوراخ در کف گلدان ایجاد کرد و توصیه می شود، حداقل دفعات آبیاری گیاه، سه بار در هفته باشد. گل آهار انواع مختلفی داشته و طول آن در مرحله گل دادن، حداکثر به ۵۰ سانتی متر می رسد. 

[بابک افخمی]
 
 
 
  روزنامه ایران