clear
library_books
event

آموزش یوگا - واقعیتی عمیق در عملكرد هیپنوتیزم

برچسب ها style

description توضیحات

 

هیپنوتیزم یك وسیله و ابزار نیرومند برای كمك به انسانهاست. نتایج مشاهدات بالینی بدست آمده از درمان با هیپنوتیزم نمایان گر قدرت ضمیر نیمه هشیار ذهن (Subconscious Mind) و توانایی آن در خلق تغییرات مثبت بدون تلاش آگاهانه است كه موجب تحیر بسیاری می گردد.

برخی از زمینه هایی كه هیپنوتیزم با اثر بخشی فراوان مورد استفاده قرار گرفته است، كنترل وزن، ترك سیگار، تقویت حافظه و تمركز فكر، ناخن جویدن، لكنت زبان، عادات مطالعه، ورزش، اعتماد بنفس بوده است.

در بین موارد گوناگون دو مشكل اساسی كه مردم را به سمت هیپنوتراپیست می كشاند سیگار كشیدن (Smoking ) و كنترل وزن (Weight Control) است. بسیاری از سیگاری هایی كه با روش های متعدد موفق به ترك سیگار نمی شوند به هیپنوتیزم رومی آورند و از آن برای موفقیت خود در ترك سیگار بهره مند می گردند.
پژوهش های متعدد نشان داده كه سیگار از عوامل مهم بسیاری از بیماری ها و مرگ و میر ها در جهان است. اكثر سیگاری ها علی رغم اینكه با مضرات و خطرات سیگار كسیدن آشنا هستند ولی قادر به كنارگذاشتن این ماده خطر ساز نیستند. وقتی هیپنوتراپیست لذت  اولین سیگار را برای فرد زنده می كند و به او نشان می دهد كه تحت چه شرایط و رویدادهایی سیگار كشیدنش ادامه یافته است، عادت سیگار كشیدن بتدریج حذف می گردد.
همین روش برای كنترل وزن نیز موثر است. افراد چاق شاید هرگز آگاه از شرایط هیجانی و زیر بنایی پر خوری خود واقف نباشند و در نتیجه وزن آنها مدام رو به افزایش می گذارد. این هیجانات كه عمیقا ریشه در رخدادهای گذشته دارد موجب می گردد كه آنها برای حفظ و صیانت از خودشان یا سركوبی از عصبانیت یا داشتن امنیت و یا اجتناب از فشار های درونی در مواجهه با واقعیت های زندگی و یا مقابله با نفی خودشان به پرخوری پناه ببرند. در واقع پر خوری برای اكثر  افراد چاق نوعی مكانیسم یا وسیله دفاعی برای مقابله با شرایط  هیجانی است.

هیپنوتیزم درمانگر در رابطه با فرد چاق به او كمك می نماید تا متوجه عمق مشكلش در ضمیر نیمه هشیار شود و متوجه گردد كه چگونه این مشكل موجب رفتارهای ویژه در او شده است. فرد چاق با درك عمیق مشكل رفتارش را تغییر می دهد. وقتی پروسه درمان و درك بیمار از مشكلش بخوبی پیش رود فرد دیگر نیازی به چاق باقی ماندن ندارد و ضمیر نیمه هشیار نیازی به پر خوری نمی  بیند و بنابراین اضافه وزن بتدریج برطرف می گردد.

رژیم های غذایی اكثراَ ناراحت كننده و دشوارند و بندرت می‌توانند اضافه وزن را برای همیشه از بین ببرند. هر رفتاری كه انسان انجام می دهد برای انجام نوعی تعادل در كل سیستم وجودی اوست. پر خوری هم رفتاری است در مسیر تعادل زیستی كه شعور درونی ما با توجه به شرایط ذهنی ـ بدنی آن را اتخاذ نموده است و بدون شك با تغییر شرایط زیستی تغییر خواهد كرد. بنابر این بعید بنظر می رسد كه رژیم های غدایی عذاب آور بتوانند نیاز ضمیر نیمه هشیار را برای پرخوری كنترل كند . مگر در شرایطی كه پرخوری به علت عادات شرطی شده ویژه ای باشد كه در این صورت رژیم غذایی می تواند تا حدی مؤثر باشد. ولی در مجموع تجربه نشان داده است كه رژیم های غذایی سفت و سخت، در بلند مدت همواره با شكست مواجه شده است. بوسیله هیپنوتیزم ضمیر نیمه خودآگاه ذهن بسرعت و به آسانی شروع به اصلاح رفتاد می‌نماید این عمل همچنین برای كسانی كه می خواهند اضافه وزن داشته باشند نیز مؤثر هست. بخاطر داشته باشم كه قانون علت و معلول در همه جا حكم فرماست. هر مشكلی علتی دارد وقتی علت در ضمیر نیمه خودآگاه ذهن از بین رفت، مشكل نیز محو می‌گردد.

امروزه توجه به شرایط ذهنی ـ شناختی و شیوه زندگی از اهم مسایلی است كه در پر خوری و چاقی مفرط در جهان مطرح است.

 

دكتر ساعد احمدی

 

منبع:

Anaya - Bagaco.R.C(1991).
The deep truth hypnosis work, New Vision Journal, San Diego, CA.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول