clear
ادونتوگلوسم  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
ادونتو گلوسم (odontoglossum) (خانواده ارکیده) برای کاشت در فضای آپارتمان بسیار مناسب است. 
فصل زمستان برای کاشت این گیاه مناسب بوده و تا دمای پنج درجه سانتی گراد مقاوم است.
قبل ازکاشت گلدان را از خاک حاوی سنگ ریزه و ماسه پر کرده و بذرها را در عمق ۱۵ سانتیمتری خاک بکارید.
نورگیرترین قسمت آپارتمان را برای قرار دادن گلدان ها انتخاب کرده و گیاه را در معرض نور خورشید قرار دهید. تابش نور مستقیم خورشید، بویژه هنگام صبح در رشد بهتر گیاه و گلدهی بموقع آن مؤثر است.
آبیاری گیاه باید بطور منظم و حداقل دو بار در هفته انجام شود. برای زهکشی بهتر می توان در کف گلدان چند سوراخ ایجاد یا از یک زیر گلدانی استفاده کرد.
آبیاری بهتر است بطور ملایم و به صورت پاشیدن قطرات آب به گلبرگ ها انجام شود. باقی ماندن آب زیاد در خاک، به گیاه آسیب رسانده و باعث زرد شدن برگ ها می شود. توصیه می شود هر دو هفته یکبار، با استفاده از کودهای مایع گیاه را تقویت کنید. مناسب ترین PH خاک برای رشد گیاه ، شش است. تکثیر گیاه ادونتو گلوسم از طریق بذر و قلمه زدن امکان پذیر است.

بابک افخمی
 
 
 
  روزنامه ایران

آماریلیس  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
گیاه آماریلیس از انواع گیاهان زیبا در رنگ ها و شکل های مختلف است. این گیاه دارای برگ هایی با شکل خمیده است و از آن برای تزئین آپارتمان استفاده می کنند. قبل از کاشت، گلدان یا سبدهای آویزی را در اندازه های متوسط انتخاب کرده و بذرها را در عمق ۲۰ سانتی متری خاک بکارید. در صورت کاشت گیاه در فصل زمستان دقت کنید درجه حرارت اتاق از ۱۰ درجه سانتیگراد کمتر نباشد. 
خاک غنی از خاک برگ و ماسه به همراه کودهای آلی برای پرورش آماریلیس مناسب است. 
گلدان ها را در نورگیرترین قسمت آپارتمان قرار دهید و دقت کنید تمام برگ های گیاه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرند. کمبود نور موجب زردی برگ ها و کاهش رشد گیاه می شود. آبیاری گیاه بطور منظم و دو بار در هفته انجام شود. در فصل زمستان تعداد دفعات آبیاری به یکبار در هفته کاهش پیدا می کند. هر دو هفته یکبار خاک گیاه را با استفاده از کودهای محلول، تقویت کرده و PH آن را اندازه گیری کنید. مناسب ترین PH خاک برای رشد گیاه، شش و نیم است. تکثیر گیاه آماریلیس از طریق بذر و قلمه زدن امکان پذیر است. 

بابک افخمی
 
 
 
  روزنامه ایران

گل گندم  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
گل گندم از انواع گیاهان تزئینی زیبا با قابلیت کاشت آسان در فضای آپارتمان است.
فصل زمستان برای کاشت این گیاه مناسب است اما باید توجه داشت که دمای اتاق طوری تنظیم شود که کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد نبوده و از ۲۵ درجه سانتیگراد تجاوز نکند.
برای کاشت این گیاه، گلدان ها را از خاک سبک، مرطوب و غنی از ماسه و خاک برگ پرکرده و بذرها را در عمق ۲۵ سانتیمتری خاک بکارید. حداقل فاصله میان بذرها باید ۱۰ سانتیمتر باشد.
گلدان ها را در نورگیرترین قسمت آپارتمان و در معرض نور غیرمستقیم خورشید قرار دهید. آبیاری گیاه باید بطور منظم و حداقل سه بار در هفته انجام شود. دقت کنید خاک گیاه قبل از آبیاری مجدد مرطوب شود.
مناسب ترین PH برای رشد گیاه، شش تا هفت و نیم است. برای تقویت گیاه می توان از بارورکننده های غنی از نیتروژن و پتاس استفاده کرد و هر سه هفته یک بار خاک گیاه را با استفاده از کودهای مایع تقویت کرد. 
گل گندم از انواع گیاهان یک یا دو ساله است و پس از گذشت این مدت زمانی گل می دهد. تکثیر این گیاه از طریق قلمه زدن و بذر امکان پذیر است.

بابک افخمی
 
 
 
  روزنامه ایران