clear
event

نام اصیل ایرانی |فارسی|پسر|حرف د

برچسب ها style

description توضیحات

اسم پسر فارسی شروع شونده با "د"                                        

ردیف

نام فارسی

معنی اسم

1 داتام نام یکی از فرماندهان پارسی کاپادوکیه
2 داتیس نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
3 دادار خالق، عادل، دادگر
4 دادبرزین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور پادشاه ساسانی
5 دادبه آفریده بهتر، نام پدر ابن مقفع نویسنده نامدار قرن دوم
6 دادفر مرکب از داد( عدل) + فر( شکوه، جلال)
7 دادفرخ مرکب از داد( عدل) + فرخ( فرخنده، مبارک) ، نام یکی از قاضیان در زمان ساسانیان
8 دادفروز فروزنده عدل و داد، عادل
9 دادفرین نام یکی از سرداران زمان اسکندر مقدونی
10 دادمهر داده خورشید ، نام یکی از پادشاهان طبرستان که هم زمان با بنی امیه بوده است
11 دادهرمز داده هرمز، خداداد، نام موبدی در زمان ساسانیان
12 دارا صورت دیگری از داراب و داریوش ، نام پادشاه کیانی در شاهنامه و منظومه نظامی
13 داراب از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر بهمن پادشاه کیانی و همای چهرزاد
14 داران عربی دنیا و آخرت اسم پسرانه فارسی
15 دارمان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
16 دارنوش نام یکی از وزیران بخت نصر
17 داریا دارا، دارنده
18 داریاو نام یکی از شهریاران پارس در زمان سلوکیها
19 دارینوش نام یکی از پادشاهان کیانی، ظاهراً محرف داریوش است
20 داریو نام پادشاهی پیش از ساسانیان
21 داریوش مرکب از دارا + وهو (نیکی ) : دارنده نیکی - نام چندتن از پادشاهان هخامنشی
22 داشاب هدیه
23 داشاد هدیه
24 دامور آواز نرم و لطیف
25 دامون در گویش مازندران دامنه جنگل
26 دانا عاقل، خردمند
27 دانش مجموعه اطلاعات یا آگاهی هایی که از طریق آموختن، تجربه، یا مطالعه به دست می آید، علم
28 دانوش نام کسی که عذرا معشوقه وامق را فروخت
29 داو هر یک از اشخاصی که طرفین دعوا برای حل اختلافات به طریقه غیررسمی انتخاب می کنند ، قاضی ، خداوند
30 داور آنکه میان دو نفر به عدالت حکم کند ، از نامهای حضرت حق
31 دستان نامی که سیمرغ بر زال پدر رستم پهلوان شاهنامه نهاده بود
32 دشمه از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی و جد تخواره شاه دستان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
33 دلاور شجاع، نترس
34 دلیر شجاع
35 دماوند دارای دمه و بخار، نام کوهی از سلسله جبال البرز در شمال شرقی تهران
36 دمور از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب
37 دیاکو (دیااکو) - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود . نام زیبای فارسی

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library زن ایرانی سبد به سر و هیزم به سر ( تابلو

insert_link

local_library باغ پیازهای ایرانی

insert_link

local_library نام های ایرانی - اسم دختر - حرف آ - 4

insert_link

local_library نام های ایرانی - اسم دختر - حرف آ - 3