clear
event

نام‌های ایرانی به همراه معنی | اسامی ایرانی | حرف ز

برچسب ها style

description توضیحات

نام‌های ایرانی ز

زادبخت: خوشبخت، خوش اقبال

زاد به: بهزاد، نیک زاده شده

زاد چهر: دارای نژاد پاک و اصیل

زاد فر: زاده روشنی

زال: فرزند سپید موی سام نریمان و پدر رستم قهرمان ملی ایرانیان

زادماسب: برادر شاپور ساسانی، نام یکی از قضات ساسانی

زاوا: داماد، نامی کردی

زردشت: صاحب شتر زرد و زرین، پیامبر ایران باستان

زرنگار: طلا کوب، زرین

زری: طلائی، زربفت

زرین: طلائی رنگ، منصوب به زر

زرینه: آنچه منسوب به زر است

زلیخا: لغزنده - زن فرعون که عاشق یوسف شد

زمانه: روزگار، دهر

زونا: گیاهی با گل کبود رنگ، نامی کردی

زیبا: خوشگل، قشنگ، خوب ونیکو

زیبار: قبیله‌ای از کردها، نامی کردی

زیما: زمین، لغت اوستائی

زینو: زنده، پابرجا - نامی کردی

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library زن ایرانی سبد به سر و هیزم به سر ( تابلو

insert_link

local_library در باره معنی چند گل

insert_link

local_library باغ پیازهای ایرانی

insert_link

local_library گله میکرد ز مجنون لیلی ...شعر طنز