نام ایرانی دخترانه | اسم ایرانی دختر با معانی| حرف ط

 • معني نام هاي ايراني

  نام هاي زنان- حرف ط -ظ

  طاهره پاك، مطهر، لقب و نام حضرت فاطمه(س)
  طراوت شادابي،
  طلا زر، پر بها
  طلعت ديدار، برآمدن ستاره
  طيبه پاك، مطهر، لقب و نام حضرت فاطمه(س)
  ظريفه ظريف، لطيف

نام ایرانی پسرانه | اسم ایرانی پسرانه با معانی| حرف ط

معني نام هاي ايراني

نام هاي مردان- حرف ط -ظ

طارق شب رونده، ستاره صبح
طاهر پاكيزه، منزه
طرق راه، طرقي منسوب به طرق روستايي در نزديكي شهر مشهد
ظريف نازك، لطيف
ظفر پيروزي

نام‌های ایرانی به همراه معنی | اسامی ایرانی | حرف ط

نام‌های ایرانی ط

طوس: فرزند نوذر پهلوان ایرانی شاهنامه

طوطی: پرنده سبز رنگ و سخنگوست و نام برخی زنان در فارسی دری است - طوطی تازی شده توتی است یعنی پرنده​ای که توت می​خورد

طهماسب: دارای اسب قوی - نام پسر منوچهر

طهمورث: روباه تیزرو و قوی، پادشاه پیشدادیان و پدر جمشید

طرلان: باز شکاری - نامی ترکی است

طوطیا: مانند طوطی

طناز: تن​ناز - طناز تازی شده​ تن​ناز است

نام های ایرانی - اسم پسر - حرف ط

رديف

نام

ريشه زباني

شرح و معني

1 طارق عربی اسامي پسرانه  ستاره صبح ، نام سوره اي در قرآن كريم
2 طالب عربی اسامي پسرانه  خواستار، خواهان ، سالك
3 طالع عربی اسامي پسرانه  طلوع كننده ، بخت و اقبال
4 طالوت عبری اسامي پسرانه  معرب از عبري نام سرداري از بني اسرائيل
5 طاها عربی اسامي پسرانه  نام سوره اي در قران كريم
6 طاهر عربی اسامي پسرانه  پاكيزه ، بي گناه، معصوم، نام يكي از پسران پيامبرص)
7 طاير، طائر عربی اسامي پسرانه  پروازكننده، از شخصيتهاي شاهنامه، نام شاه غسانيان در زمان حكومت ساسانيان
8 طباطبا عربی اسامي پسرانه  نام چندتن از افراد تاريخي
9 طرب عربی اسامي پسرانه  شادماني، خوشي
10 طرحان فارسي اسامي پسرانه  نام بخش كوهدشت در شهرستان خرم آباد
11 طرخان ترکی اسامي پسرانه  از شخصيتهاي شاهنامه، نام سردار چيني در سپاه افراسياب توراني
12 طرهان فارسي اسامي پسرانه  طرحان
13 طغاتيمور ترکی اسامي پسرانه  نام نبيره جوجي قسار برادر چنگيزخان مغول
14 طغان ترکی اسامي پسرانه  شاهين، نام يكي از پادشاهان ترك
15 طغرل ترکی اسامي پسرانه  پرنده شكاري از خانواده باز
16 طلب علي عربی اسامي پسرانه  خواسته شده از (علي)
17 طلحه عربی اسامي پسرانه  نام يكي از صحابه پيامبر(ص)، نيز نام دومين امير از سلسله طاهريان
18 طمغاج ترکی اسامي پسرانه  از پادشاهان ترك ماوراءالنهر مهروف به افراسياب
19 طورگ فارسي اسامي پسرانه  از شخصيتهاي شاهنامه، نام دلاوري توراني از فرماندهان سپاه افراسياب توراني، نيز نام سرداري ايراني در زمان كيخسرو پادشاه كياني
20 طوس فارسي اسامي پسرانه  از شخصيتهاي شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ايراني ملقب به زرينه كفش، فرزند نوذر پادشاه پيشدادي
21 طوش فارسي اسامي پسرانه  از شخصيتهاي شاهنامه، بنا به بعضي از نسخه هاي شاهنامه، نام يكي از چهار پسر اسفنديار، فرزند گشتاسپ پادشاه كياني
22 طوطيانوش فارسي,هندی اسامي پسرانه  طوطيا(معرب) + نوش(فارسي) ،مركب از طوطيا( توتيا) + نوش( عسل) ، نام ديگر اسكندر مقدوني
23 طوفان آرامی اسامي پسرانه  معرب از آرامي ، جريان هواي بسيار شديد، هياهو و غوغا
24 طه فارسي اسامي پسرانه  طهماسپ
25 طه عربی اسامي پسرانه طاها نام يكي از سوره‌هاي قرآن
26 طهماسپ فارسي اسامي پسرانه  دارنده اسب نيرومند، از شخصيتهاي شاهنامه، نام پادشاه پيشدادي ايران، پدر "زو" و جانشين نوذر پادشاه پيشدادي
27 طهمورث فارسي اسامي پسرانه  از شخصيتهاي نام پسر هوشنگ پادشاه پيشدادي
28 طهور عربی اسامي پسرانه  آنچه آلودگي را پاك كند، پاك كننده
29 طيب عربی اسامي پسرانه  پاك، مطهر، پاكيزه
30 طيفور عربی اسامي پسرانه  نوعي پرنده كوچك، نام بايزيد بسطامي عارف نامدار
31 طينوش فارسي اسامي پسرانه  از شخصيتهاي شاهنامه، نام پسر قيدافه پادشاه اندولس و داماد فور هندي در زمان اسكندر مقدوني
32 طيهوج فارسي اسامي پسرانه  معرب از فارسي،تيهو

نام های ایرانی - اسم دختر - حرف ط

رديف نام

ريشه زباني

شرح و معني

1 طاوس یونانی اسم دخترانه  طاووس، معرب از يوناني ، پرنده اي با پرهاي رنگارنگ، نام يكي از صورتهاي فلكي نيم كره جنوبي، نام همسر فتحعلي شاه قاجار
2 طاووس یونانی اسم دخترانه طاوس،معرب از يوناني ، پرنده اي با پرهاي رنگارنگ، نام يكي از صورتهاي فلكي نيم كره جنوبي، نام همسر فتحعلي شاه قاجار
3 طاهره عربی اسم دخترانه  مؤنث طاهر، زن پاك و مبرا از عيب، لقب فاطمه زهراع) و لقب خديجه همسر پيامبر(ص)
4 طراوت عربی اسم دخترانه  تر و تازگي
5 طرب آرا عربی,فارسي اسم دخترانه  طرب(عربي) + آرا(فارسي) ، آراينده انجمن سرور و خوشحالي، گرم كننده مجلس بزم
6 طرب انگيز عربی,فارسي اسم دخترانه  طرب(عربي) + انگيز(فارسي) ، مسرت بش، شادي آور، نام يكي از گوشه هاي موسيقي ايراني
7 طرفه فارسي اسم دخترانه  شگفت آور، جالب،عجيب
8 طرلان ترکی اسم دخترانه  ترلان
9 طره عربی اسم دخترانه  موي پيشاني، زلف
10 طره خاتون عربی,فارسي اسم دخترانه  طره(عربي) + خاتون(فارسي) مركب از طره( زلف) + خاتون( بانو)،كنايه از بانوييست كه داراي موهاي زيبايي باشد
11 طغاتركان ترکی اسم دخترانه  نام دختر الغ بيك گوركان
12 طلا عربی اسم دخترانه  فلزي زرد رنگ و نسبتاً نرم، زر
13 طلاسان عربی,فارسي اسم دخترانه  طلا(عربي) + سان(فارسي) مانند زر
14 طلاگون عربی,فارسي اسم دخترانه  طلا(عربي) + گون(فارسي) مانند طلا، مانند زر
15 طلاناز عربی,فارسي اسم دخترانه  طلا(عربي)+ ناز(فارسي) زيبا چون طلا
16 طلايه عربی اسم دخترانه  نشانه يا جلوه نخستين از هر چيز كه پيش از ديگر نشانه ها نمايان شود
17 طلوع عربی اسم دخترانه  برآمدن خورشيد و مانند آن
18 طليعه عربی اسم دخترانه طلايه
19 طناز عربی اسم دخترانه  بسيار زيبا، دلنشين و فريبنده
20 طنان عربی اسم دخترانه  پرطنين، بلندآوازه، مشهور
21 طنين عربی اسم دخترانه  انعكاس صوت، پژواك، خوش آهنگي
22 طوبي عربی اسم دخترانه  نام درختي در بهشت
23 طوطي فارسي اسم دخترانه  پرنده اي كه بيشتر در نواحي استوايي و جنگلها زندگي مي كند
24 طوطيا هندی اسم دخترانه  معرب از هندي، توتيا
25 طيبه عربی اسم دخترانه  مؤنث طيب، پاك، مطهر، پاكيزه
26 طيلا فارسي اسم دخترانه  مي پخته شده، شرابي كه از جوشاندن فشرده انگور، مويز، يا خرما به دست مي آيد