clear
event

تعبیر خواب آتش دان

برچسب ها style

description توضیحات

محمد بن سيرين گويد: 

آتش دان به خواب، زني بود كه خدمت خانه كند،

اما اگر آن آتش دان آهنين بود، دليل كند كه آن زن از خويشان اهل آن خانه بود و اگر آتش دان چوبين است، دلل كند كه آن زن از خويشان اهل آن خانه نبود و از اهل نفاق بود.

اگر  آتش دان از گل است، دليل كند كه آن زن از اهل گردنكشان باشد، و از مشركان نيز بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: 

ديدن آتش دان به خواب بر دو وجه است: اول: زن خادمه، دوم: كنيزك.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

insert_link

local_library معيني كرمانشاهي - آتش آه

insert_link

local_library love is - يك خواب شريكي خوشمزه