clear
event

تعبیر خواب آشتی کردن - آشتی

برچسب ها style

description توضیحات

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه با كسي آشتي كرد، دليل كه عمرش دراز گردد و اگر بيند كه در آشتي، كسي را به فساد دين خواند، دليل كه وي را به صلاح و خير راه دين خواند. اگر بيند ه درخشم كسي را به صلاح دين مي خواند، دليل كه وي  را به فساد و راه شَرّ خواند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: آشتي در خواب، دليل كند بر سه وجه. اول: بر درازي عمر، دوم: بر قوه، سوم: بر سيرت و اعتقاد پسنديده.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : ابن سيرين آشتي را در خواب طول عمر تعبير کرده است. آشتي کردن همچنان که دربيداري خوب است در خواب نيز صورتي نيکو مي تواند داشته باشد اما اگر با کسي آشتي کرديد که در بيداري با او قهر هستيد  نشان آن است که بد او را مي خواهيد و کينه اي از او به دل داريد ولي اگر در خواب با کسي آشتي کرديد که در بيداري قهر نبوده ايد خوب است و اين را مي گويد که خير و صلاح در پيش داريد و مي توانيد براي يکديگر مفيد و موثر واقع شويد . اگر در خواب با کسي که اصلا او را نمي شناسيد آشتي کرديد نشان آن است که کسي به شما نيکي مي کند . امام جعفر صادق عليه السلام نيز آشتي کردن در خواب را درازي عمر مي دانسته اند.

 

1ـ خواب آشتي كردن نشانة محيطي صميمي و گفتگوهاي دوستانه است.

اگر تاجري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه اجناس او بهاي بيشتر پيدا خواهد كرد و اگر جوانان خواب آشتي ببينند ، نشانة وصال و نزديكي است.

2ـ اگر خواب ببينيد كسي بي توجه به خودخواهي شما طرح آشتي مي ريزد ، نشانة آن است كه در اثر بي توجهي به وظايف خود نزد دوستان شرمنده و سرافكنده ايد.

3ـ اگر زني چنين خوابي ببيند ، دلالت بر آن دارد كه در آينده از امري نوميد خواهد شد.

 

نظرات (48)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اين خيلي باعث تاسفه كه حتي خوابي خوب و مثبت را براي زن بد تعبير ميكنيد.
من توكلم بخداست و تعبير انسان فرهيخته و عالمي چون امام صادق را بيشتر قبول دارم و مي پذيرم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من هم موافقم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من با اين تعبيرات موافقم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من با مامانم نزديكه ٤٠ روزه قهرم ! تو خواب ديدم مامانم اومد و با من آشتى كرد ؛ لطفأ تعبيرش رو واسم ايميل كنيد ، ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

برو آشتی کن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    تعبیر خواب (آرشیو)

خواب از طرفی به مشکلی که بین شما و مادرتون برقراره ،اشاره داره و از طرف دیگه داره ذات مادرانه رو توصیف میکنه . نیرویی که ریشه های ما به اون وصله و هیچ وقت از فرزندانش به معنای واقعی بیزار نیست . وقتی که مادر خودش برای آشتی پیش قدم میشه اشاره به ذات بی غل و غش مادر داره که در هیچ صورتی فرزندش رو پس نمیزنه . و با این که سن بیشتری داره و در جایگاه بالا تری قرار داره خودش برای آشتی پیش قدم میشه .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ممنونم خوب بود,

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

پسنديدم مر3000000000000000 000

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

****ی هست که بتونه خوابمونو تعبیر کنه ؟ یا اینجا هیچکی جواب نمیده؟؟؟؟؟؟؟؟ تعبیر خواب قهر کردن و بی اعتنایی چیه؟ خواب ببینی که یکی بهت بی اعتنایی میکنه و رو برمیگردونه؟؟ یعنی چی؟ ****ی که در حال حاظر باهاش قهرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    تعبیر خواب (آرشیو)

خواب قهر و بی اعتنایی از خواب های رایجه که معمولا فرد رو دچار استرس و نگرانی میکنه . در دنیای واقعی به موازات روابطی قرار میگیره که فرد به شدت به توجه دیگران وابسته است . ترس از بی اعتنایی گاهی فرد رو سر جای خودش میخکوب میکنه و اونو از نزدیک شدن به هر ادمی منصرف میکنه . ترس از تحقیر شدن یا کنار گذاشته شدن . این رفتار به مرور مسبب انزوا و پژمردگی فرد میشه . زمانی که توی خواب با قهر و جدایی رو به رو میشیم ، کنش و رفتار طرفین و حرف هایی که توی خواب رد و بدل میشه توی برداشتی که از خواب صورت میگیره تاثیر گذاره . با این حال از خودتون بپرسید که منشا استرساتون توی تمام روابطتون و نه فقط رابطه تون با این فرد چیه ؟ کنار گذاشتن چه افکاری باعث میشه که روابط خوشایند تری رو تجربه کنید ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دادم ازسوهرم جدامیشم خواب دیدم اومده که برگرده سرزندگیش تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

کی گفته تعبیرش بده شما باید منتظر هر چیزی در خواب باشید دلیل نمیشه وقتی برا یکی خوب نباشه بگیم تعبیرش بدرد نمیخوره واقعا تعبیرش لایک داره

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

حدودا3هفته ای هست که سرمسءله مهمی بانامزدم قهرکردم ،خواب دیدم به شدت عذرخواهی میکنه و منم توخواب بخشیدمش،لطفاخوا بموتعبیرکنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم بابام با خاستگارم اشتی کرده اخه بابام نمی ذاشت ک اونا بیان خاستگاری تعبیرش چیه؟مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

پرخوری شبانه نکنید که خواب هاج واج میبینی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خانواده ما نزدیک ب چندساله باخالم قهریم ولی من خواب دیدم ک اشتی کردیم لطفا تعبیرش روبرام ایمیل کنید.ممنون از لطفتون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تعبير خواب
خواب ديدن كه با مادرم دعوا كردم بعد با مادرم قهر كردم و از پيش او رفتم و گفتم بهش كه ميرم يه خونه ديگه واسه خودم ميگيرم و بعد از پيشش رفتم اين يعني چي ؟
ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    تعبیر خواب (آرشیو)

مادر میتونه اشاره به بعد پرورش دهنده ی ما ، افکار و عقایدی که از مادر به ارث بردیم یا وابستگی های فکریمون باشه . در هر حال زمانی که توی خواب با مادرتون قهرید و میخواید ازشون جدا شید ، خواب اشاره به این موضوع داره که یکی از وابستگی های فکریتون (میتونه مربوط به عقایدی باشه که از مادر به ارث بردید ) رو دارید کنار میذارید . وقتی که قصد دارید خونه ای جدید بخرید ، اشاره به این موضوع داره که دنبال عقیده ای جایگزین هستید . شاید پیش خودتون فکر کنید که عقاید قدیمی دیگه شما رو توی زندگی واقعی پشتیبانی نمیکنه . با این حال توی خواب هنوز از بابت خونه ی جدید اطمینانی وجود نداره . خواب از شما میخواد که درباره ی سنت های فکریه جدید با ذهن باز و آگاهانه عمل کنید . چقد از افکار جدید تواناییه حمایت از شما رو دارن ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

به من تعبير خوبمو نگفتيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من با خواهر زاده ام قهرم ولی چند بار است که خواب میبینم که به من سلام میگوید
لطفا به من بگید تعبیرش چیه ؟؟؟؟؟؟؟ خیلی مهمه حتما برام ایمل کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    تعبیر خواب (آرشیو)

سلام باب آشنایی و شناخته . در فرهنگ ما باب هست که کوچکتر باید به بزرگتر سلام کنه . خواب از شما میخواد که به جایگاه خودشون دقت کنید و شرایطی رو برای شناخت بیشتر خواهر زاده تون فراهم کنید . سلام نشونه ای از تمایل برای شناخت و دوستیه . در خواب شما نشونه ی فردیه که دوست داره با شما معاشرت بیشتری داشته باشه و کافیه شما کمی به اون فرد بها بدین .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلامدوستان... میشه راه حلی برای اینکه با دوستانم اشتی کنم بهم بگویید.من با3تا دوستام قهرم وتنها از یکیشون بدم میاد چون او منو پبشه دوستای دیگم بد کرده بود. راهه حلی برای اشتی کردن توروخدا بگید اگه تجربه دارید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

اگر ****ی که میگید دوستتون داشته باشه
حاضره همه جوره پای شما وایسته

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

بهس بگید باید ثابت کنه که دوستتون داره این یه فرصت خوی میشه بتونید باهاش اشتی کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

اگر فقط طرف دوست باهامون قهر بود اونوقت چی میشه ؟؟؟
اخه من ****ی که باهام قهره رو دوستش دارم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
يكي از دوستانم در زمان عصر(بعد از ظهر) ،درست بعد از ٢ روز از قطع شدن رابطه من با دختري ،بدون اينكه اين موضوع را بداند ،خواب مي بيند كه او به همراه من و ٢ برادرم و يكي از اشنايان ان دختر ،در پذيرايي خانه اي هستيم،در خواب ديد كه من به حالت استرسي ناخن هاي خود را ميخورم،و در خواب ديد كه او و ديگران به اتاق ان دختر مي روند،ولي او بيرون نمي امد از اتاق...
خواهش مي كنم تغبير اين خواب را برايم ايميل كنيد،ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

درمورد تعبیرخواب زن کاملا درسته من تجربه کردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من چند شبه که خوابه عمه مو میبینم که میخواد باهام آشتی کنه،چند ساله که با همه قهره تعبیرش چی میتونه باشه،ممنون میشم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

واضحتر بنويسيد ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

معلمم خیلی بامن صمیمی بود ولی چند وقته ازم دلگیر وباهام قهره.دیشب خواب دیدم اومد وباهم دوستی کردیم .لطفا تعبیرش کنید وبه ایمیلم ارسالش کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    تعبیر خواب (آرشیو)

خواب میتونه نشونه ی تمایل معلمتون برای آشتی باشه . از طرفی معلم نماد یادگیریه . پس زمانی که معلم شما دست آشتی به طرفتون دراز میکنه ، خواب از شما میخواد که علت کدورت رو درک کنید و مسئولیت اشتباهات رو به عهده بگیرید .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام. من مهدی ادب از شهر کرمان .من از عید پارسال با رفیق 6 قهر کرده آمو هرشب خواب آشتی می بینم خواهشا جواب مرا بدهید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    تعبیر خواب (آرشیو)

وقتی بعد از بهم خوردن روابطی ، صحنه هایی از آشتی یا رو به راه بودن اوضاع رو توی خواب میبینیم ، نشون دهنده ی اینه که امکان صلح و آشتی وجود داشت . با این حال جزئیات خواب میتونه مورد توجه باشه . دوست شما میتونه نماد بخشی از احساسات نادیده گرفته تون باشه . جزئیات رویا توی تفسیر اهمیت زیادی داره .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. غزاله

هرشب خواب آشتی باجاری م که قهرم رامیبینم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    غزاله

توی تعبیر این نوع خواب ها ، جزئیات اهمیت زیادی دارن . با این حال از خودتون بپرسید که چه چیزی میتونه مشکلات بین شما رو برطرف کنه و چه رفتاری باید در بین شما اصلاح بشه تا روابطتون به صلح نزدیک بشه .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نیلوف

سلام خواهش توروخدا کمکم کنید بایکی از دوستانم که هیلی خیلی زیاد صمیمی بودیم قهر کردیم اون نامردی کرد رفت با **** دیگه اما چند بار پیش اومده که خواب دیدم داره باهام حرف میزنه که اشتی کنیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. فرهاد

چد روز پیش با داییم دعوام شد و قهر کردیم پریشب اومد بخوابم و التماس میکرد اشتی کنیم ?فک کنم بد جور ازم کینه بدل گرفته????

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. سوگند

با سلام چن شب پیش خواهر من خواب دیده بود مادرم گفته میخواد قهر کنه و از خونه بره دیگه هم برنگرده مادر من سه ساله که فوت شده،منم دیشب خواب دیدم مامانم میخواس قهر کنه من ساکشو آوردم تو لبخند زد گف اینو چرا آوردی من میخوام برم پای چشماش هم کبود بود من احساس کردم بابام کتکش زده بهش گفتم اگه تو بری منم از این خونه میرم لطفا تعبیرش کنید برام مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ملا

سلام.من تقریبا7ماهه که با یکی از دوستان صمیمیم،بعد از یک دعوای خیلییییی مفصل قهر کردیم.طوری دعوامون شد که کار به شکایت و دادگاه کشید.دیشب خواب دیدم که ناخونده به خونه ی ما اومد و با من آشتی کرد.همش بغلم میکرد و معذرت میخواست.از روز ی که باهاش قهر شدم تا الان من دفعه خواب دیدم که اومده خودش و باهام آشتی کرده.اگه میشه خوابم رو تغییر کنین. خیلی ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. melika

سلام من چند وقت پیش با صمیمی ترین دوستم قهر شدم اما الان خوابشو دیدم که خیلی عادی باهم نشسته بودیم و اشتی کرده بودیم چه تعبیری میتونه داشته باشه؟؟ ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. sima

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. رها.

سلام. تعبیر ها خوبه اما من میخوام بدونم چرا وقتی با دوست صمیمی که تازه خودش هم قهر کرده قهرم هر شب میاد تو خوابم که آشتی کنه ولی من بهش محل نمیذارم توی این تعبیر ها میگه ازش کینه به دل داری یا بدش را میخوای. دوست من خودش قهر کرده و هیچ تفاوتی برای من نداره بودن یا نبودنش. ولی من هر شب خوابش را میبینم. من هرگز قصد هم ندارم دیگه برگردم سر پله اولم و آشتی کنم. چرا باید برم با ****ی که هر شب خوابش را میبینم آشتی کنم؟.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. فاطمه

سلام
پدر عموی حدود 2 سال هست که با هم قهرن و هر دو هم حق به جانب هستند
خواب دیدم کهدعموم اومده خونمون و معذرت خواهی میکنه
لطفا تعبیرش رو بگید
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. فاطمه

سلام
 پدر و عموی من حدود 2 سال هست که با هم قهرن و هر دو هم حق به جانب هستندخواب دیدم که عموم اومده خونمون و معذرت خواهی میکنه
لطفا تعبیرش رو بگید 
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. Daneshju

من چندوقته ک پدرومادرم جداشدن مادرم ازدواج کردن پدرمم درشرف ازدواجه.ی مدتیه ک همیشه خواب پدرومادرمو میبینم ک باهم همنشین شدیم بعضی موقع هام زن بابامم هست.آشفته شدم بااین خوابا.توی بعضیاش میبینم ک بابام مهربونه بعضی اوقات بدرفتاری میکنه.تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ملودی

سلام من دوازده ساله هستم .من خواب دیدم با دوستی که با او قطع رابطه کردم اول خواب با هم دعوا کردیم بعد با هم دو تایی رفتیم نمیدونم کجا و رابطه خیلی خوب شد خیلی دلم میخواهد بدانم با او دوباره دوست صمیمی میشوم یا نه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تاجیک

من نزدیک دوسال خواب یکی از دوستانم که باهاش قهرم رو میبینم که تو خواب اشتی کردیم
ولی نمیخوام در واقعیت این اتفاق بیوفته،به نظرتون چه تعبیری داره

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ??

اخه کی میگه بده کاملا درسته????

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول