clear
event

تعبیر خواب ایستگاه قطار

برچسب ها style

description توضیحات

تعبیر ایستگاه قطار معبر سوتک


خواب ایستگاه قطار ، سمبل شروعی جدید ، تکمیل مطالعات و افزایش دانش، و برطرف کننده ی شک و دودلی هاست .


اگر در خواب ببینید که در ایستگاه، منتظر آمدن قطار هستید ، نشان دهنده ی پاسخ مثبتی است که منتظر رسیدن آن هستید .

ایستگاه راه آهن، درباره ی روابط احساسی ، سمبلی مثبت و ثمر بخش است .

اگر در رویا ، خود را در ایستگاه راه آهن کوچکی مشاهده کنید ، این خواب خبر از احساس ناراحتی و نارضایتی شما درباره ی فردی که دوستش دارید ، می باشد .


اگر در خواب، در ایستگاه منتظر باشید ، اما دلیل انتظار خود را ندانید ، نشان دهنده ی موفقیت غیر منتظره ای است که در زمینه ی شغلی کسب میکنید .


اگر در خواب ببینید که در ایستگاه راه آهن زندگی میکنید ، نشان دهنده ی عدم توانایی شما در اخذ تصمیمی قاطع درباره ی مشکلی است که در زندگی واقعی، شادی شما را مختل کرده است .


اگر در رویا، ایستگاه راه آهن بزرگی را مشاهده کنید ، نشان دهنده ی انتظار امیدبخش احساسات و روح شما برای وقوع اتفاقات نیک است .


اگر در رویا ، خود را در ایستگاه راه آهن کوچکی مشاهده کنید ، این خواب خبر از احساس ناراحتی و نارضایتی شما درباره ی فردی که دوستش دارید ، می باشد .


اگر در خواب ، مردم را با چهره ای شاد و خوشحال در ایستگاه راه آهن مشاهده کردید ، این خواب درباره ی امکان منتهی شدن روابط احساسی شما به ازدواج خبر می دهد .

این رویا نشان می دهد که رابطه ی شما ، پتانسیل رسیدن به سرانجام ازدواج را دارد .


اگر در رویا مردم را با چهره ای عصبی و پرخاشگر ، در ایستگاه قطار مشاهده کنید ، خواب درباره ی فاصله گرفتن شما از محیط شغلی خبر میدهد .


دیدن ایستگاه راه آهنی که از سنگ ساخته شده ، بیانگر این است که فردی که همچنان به او علاقه دارید ، بر میگردد.


اگر در رویا ، جمعی را مشاهده کردید که در مسیر راه آهن در حال رفت و آمد هستند ، اشاره به مجموعه افرادی دارد که در دنیای واقعی ، منتظر هدایت و راهنمایی شما در زمینه ی تخصصی شما هستند .

این رویا یاد آور این معناست که وظایف خود را بشناسید و در برابر افرادی که در محیط کار با آن ها در ارتباط هستید ، احساس مسئولیت داشته باشید .


راندن قطار در مسیر راه آهن ، اشاره به مسائلی دارد که در برابر آن ها دچار شک و دودلی هستید . در صورت دیدن این خواب ، توجه کنید که در دنیای واقعی ، چه مسئولیت هایی بر عهده دارید ، و در این زمان ، موظف به گرفتن چه تصمیم مهمی هستید ؟


منتظر ماندن در ایستگاه ، برای حرکت قطار ، امید برای رسیدن فرصتی برای پیشرفت و توسعه را نشان میدهد .


این خواب ، اصرار و انگیزه ی فرد برای رشد و پیشرفت شخصی را بازگو میکند .


دیدن ایستگاه قطار در محیطی تاریک و سرپوشیده ، اشاره به نقطه ای ناشناخته و مرموز در زندگی فرد دارد که در ضمیر ناخودآگاه او تاثیر گذار است .


صرف دیدن ایستگاه در خواب ، اشاره به شروع شرایط و مسیر های خوشایند در زندگی واقعی است .


بودن در ایستگاه، درباره ی ورود به شرایط و مسیر های جدید ، خبر میدهد . این خواب میتواند اشاره به شغل یا شروع پروژه ای جدید باشد که شما انتظار آن را میکشید و شما را سرشار از امید میکند .


خداحافظی در ایستگاه قطار ، سمبل فراموش کردن فردی است که در گذشته ی شما نقش داشته ، و خبر از تغییراتی میدهد که از این پس در زندگی خود ایجاد خواهید کرد .


پیاده یا سوار قطار شدن ، در ایستگاه قطار ، اشاره به انتظاری دارد که برای تحقق هدفی در زندگی واقعی، میکشید . این رویا خبر از تصمیم مهمی میدهد که برای تغییر زندگی خود میگیرید .


خروج از ایستگاه قطار ، اخطاری از جانب ضمیر ناخودآگاه شما در مورد تصمیماتی است که به تعویق افتاده اند . این رویا میتواند اشاره به اهدافی داشته باشد که پتانسیل تحقق بخشیدن به آنها را داشته اید ، اما در مسیر حرکت به سمت آنها ، تعلل کرده اید .


دیدن مسئول ایستگاه قطار با کلاهی قرمز ، خبر از اتفاقات و تصمیماتی میدهد که زندگی شما را دستخوش تغییر میکند .

لوک اويتنهاو مي گويد :

ايستگاه قطار : مسافرت کوتاه
تماشاي ايستگاه قطاراز دور : يک مهمان ناخوانده

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

insert_link

local_library love is - يك خواب شريكي خوشمزه

insert_link

local_library love is - با يك بوسه زيبا از خواب