clear
library_books
تعبیر خواب - حرف ز
event

تعبیر خواب زرد آلو - میوه

برچسب ها style

description توضیحات

اگر خواب زردآلوي رسيده را ببينيد ، نشانة آن است كه آينده ، تلخ بر چهرة شما خواهد زد .

اگر خواب ببينيد در حال خوردن زردآلو هستيد ، علامت آن است كه حوادثي تلخ برايتان اتفاق خواهد افتاد.

اما اگر خواب ببينيد ديگران مشغول خوردن زردآلو هستند ، تعبيري چنين دارد كه محيطي كه شما را در بر گرفته است بر خلاف آرزوي شماست .

محمدبن سيرين گويد: 

زردآلو چون به وقت بود وطعم شيرين، دليل است به عدد هر زردآلويي كه خورد او را ديناري حاصل شود. اگر زردآلو ترش بود، دليل كه او را غم و مصيبتي رسد و بعضي ازمعبران گويند: زردآلو به تاويل كنيزك و نيز به تاويل مال يا  نعمت باشد.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر بيند كه هسته زردآلو بشكست و تلخ بود، دليل كه اندوهي به وي رسد. اگر شيرين بود، دليل است از مردي بي اصل منفعت يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: 

زردآلو به خواب، بيماري است چون به وقت خود بود، اگر نه به وقت خود بود، غم و اندوه است. اگر به طعم شيرين بود منفعت است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: زردآلو به خواب ديدن خوب نيست. ممکن است در خواب ببينيد که زردآلو مي خوريد، در خواب اين احساس و ادراک براي شما پيدا م

ي شود که آنچه مي خوريد زردآلوست اما زردي آن را نمي بينيد در اين صورت تعبير نيکو دارد و به خصوص اگر کام شما را شيرين کند شادي و فرح است ولي اگر زردي رنگ زردآلو را ببينيد خوب نيست و نشاني است از غم و رنج و بيماري مخصوصا اگر طعم آن ترش و زننده باشد. اگر زردآلو بخوريد و طعم آن شيرين باشد سود و نفع است. ا

گر از کسي زردآلو بگيريد و زردي آن را نبينيد از جانب آن شخص سود مي بريد. اگر زردآلو سبز باشد و کال بهتر است که رسيده باشد و زرد و نرم.

اگر هسته زردآلو شيرين باشد از جانب فرزند خويش خوشحال مي شويد و غرور احساس مي کنيد. روي هم رفته زردآلو اگر در خواب سبز و شيرين باشد بهتر از آن است که رسيده و زرد و نرم باشد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زرد آلو اميدهاي واهي

خوردن زرد آلو : خوشحالي

زرد آلوي خشک : غم

درخت زردآلوي شکوفه کرده : ازدواج دير هنگام

تعبیر  انار ,انجیر ,گیلاس ,آناناس ,آلو ,سیب ,میوه, باغ میوه ,میوه فروشی ,میوه ها را نیز ببینید. 

تعبیر خواب زرد آلو معبر سوتک

دیدن زرد آلو در خواب ، سمبلی از مسائل ناشناخته است . مسائلی که احتمالا در ذهن خود مشغول انکار و تکذیبشان هستید .

خوردن زرد آلو در خواب ، درباره ی بی دقتی هایی که ممکن است در آینده ی نزدیک مرتکب شوید هشدار میدهد .

اگر دیگران را در حال خوردن زردآلو ببینید، این خواب ، درباره ی وضعیت ناخوشایندی هشدار می دهد که ممکن است در آن شرایط قرار بگیرید

 

نظرات (16)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام -خواب دیدم درخت گوجه سبز خونمون انقدر میوه داده که سنگین شده و شاخه هاش به زمین رسیده و من یکی از گوجه سبزایی که به زمین رسیده بود و سبز و درشت بود و خوردم ترش بود اما به نظرم خیلی خوشمزه بود.تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

khab didam zardaloye siah mikhordam
Mamnon

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب پدرم که فوت شده دیدم که به من زرد آلویی داد که وقتی نصف کردم وسط آن کرم بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

کلا زرد آلو خوردن ینی امید واهی اگه با یکی زرد آلو بخوری ینی رو اون **** حساب الکی باز کردی داره قولت می زنه چیزی جز دردسر و پرت شدن برات نداره
خلاصه خوب نیس

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

خاک تو سرت که هنوز یعنی رو ینی می نویسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.دقیقا یادم نیس توخواب ذرد آلو خوردم یانه.اما یادمه دقیق که یه درخت زردآلو رو توی خواب دیدم که انگار آدمها میوه هاشو همونجور روی درخت،نصفه گاز زده بودند.یعنی یه درخت پر از زردآلوهای نیمه خورده شده .
من این خواب رو اواخرآبانماه دیدم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب ديدم درباغ بامادرم كه فوت شده زردآلوهي رسيده را هسته شان رادرمي آوريم وزيرنورخورشيد ميذاريم تا خشك شوند تعبيرش چيست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خوال دبدم دختر عمو وپسر عمویم 7تا زرد الو رسید ه وشیرین اوردن بعد من و خواهرم وان دوتا نفریکی زرد الو برداشتیم وشروع به خوردن کردیم زرد الو خواهرم وپسر عمویم تمام شد وان ها نفریکی دیگه برداشتند ویک زرد الو باقی ماند وان راهم دختر عمویم برداشت وبه من نرسید اما انزردالویی که من داشتم رنگش قهوه ای بود ومن هرچه می خوردم تمام نمی شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دیدن زرد الوی در حال پختن که خیلی اشتها داشتم برای خوردنش ولی بهم ندادن .ممنون میشم جواب بدید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

توخواب یه درخت زردالویی رو توحیاط خونه پدرهمسرم دیدم که کلی میوه داده بود منم یکی چیدم وخوردم یکمی شیرین و کرم خورده بود
ضمنا اوایل فروردین این خوابو دیدم
اگه میشه جواب بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم بلگه قسی خیلی زیادی دارم ولی تو خونمون نبود یه خونه ی دیگه بود.بلگه قیسی ها ترش بودن و درشت از خوردنش ام خیلی خوشحال بودم چیزای ترش دوست دارم.نه تنها من هرکی تو خواب بود میخورد اونم دوست داشت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. Zahra

من خواب دیدم باد میومد بعد از درخت های باغ مثل بارون زرد الو میفتاد و من جمع میکرد تعبیر چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ابراهیم    Zahra

سلام دقیقا دیشب من هم همین خواب رو دیدم البته بدون وزش باد از 2 تا درخت زرد الو کلی زرد الو ریخت روی زمین ،خیلی عجیب بود،اگر تعبیرش رو پیدا کردین لطفا بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. sanaz

salam khab didam tu hayate khunamun ye alame barf umade hame tu hayat budim ye derakhte zardaloo ham bud vasate hayat ke pore zardaloo bood ham kheili ziba bud ham lezat bakhsh hamash fek mikardam ke ax begiram azash

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. zahra

سلام من خواب دیدم یه درخت پراز زردآلو همشون کال و نارس بودن فقد یه دونه رسیده بود که اونو من چیدم هم خودم میخوردم هم به بقیه تعارف میکردم اما هیشکی نمیخورد ولی من تنهایی اون زردآلوی رسیده رو خوردم خیلیم خوشحال بودم اونکه تموم شد یکی دیگه هم چیدم من این خابو پری شب دیدم.ممنون میشم جواب بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ابراهیم

سلام دقیقا دیشب من هم همین خواب رو دیدم البته بدون وزش باد از 2 تا درخت زرد الو کلی زرد الو ریخت روی زمین ،خیلی عجیب بود،اگر تعبیرش رو پیدا کردین لطفا بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول