clear
library_books
تعبیر خواب - حرف ز
event

تعبیر خواب زرشک - 2

برچسب ها style

description توضیحات

زرشک

زرشك درخواب ديدن، دليل غم و اندوه باشد. اگر بيند زرشك ميخورد، دليل بر غم و اندوه است. اگر بيند زرشك از درخت جمع مي كرد، دليل است با مردي بخيل او را خصومت افتد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: زرشک اگر به درخت باشد هيجان است به خصوص اگر سرخي آن را ببينيد ولي اگر از درخت بکنيد و بخوريد غم و اندوه است به خصوص اگر طعم ترش داشته باشد و در عالم خواب ترشي آن را احساس کنيد. جمع آوري زرشک از درخت کاري تعبير مي شود که خودتان آغاز مي کنيد ولي در نتيجه شما را غمين و اندوهگين مي کند. اگر زرشک پلو در خواب ببينيد نعمتي است که عايد شما مي شود اما اين نعمت سبب اندوه شما مي  گردد.

// //

نظرات (1)

  1. تعبیر خواب (آرشیو)

لطفا این خواب را برایم تعبیر کنید. در خواب دیدم که 3بسته زرشک به ****ی می دهم به عنوان سوغاتی ولی الان هر چی فکر می کنم که بدانم ان 2نفر که یادم هست زن وشوهر بودن وآشنا بودن چه ****انی بودن. این خواب یعنی چی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول