clear
library_books
تعبیر خواب - حرف ز
event

تعبیر خواب زندان - 2

برچسب ها style

description توضیحات

  ديدن زندان در خواب ، نشانة آن است كه كارهايي انجام مي دهيد كه متأسفانه به زيان خودتان تمام خواهد شد .

 اگر خواب ببينيد زنداني شده ايد ، نشانةآن است كه از محيط خانواده ناراضي خواهيد بود و شغل خود را از دست خواهيد داد .

 فرار از زندان در خواب ، نشانة غلبه يافتن بر موانع سخت است .

اگر زندان معروف بيند، دليل بر اندوه و مضرت كند.

محمدبن سيرين گويد:

 اگر كسي بيند در زندان بود و آن زندان هرگز نديده بود، دليل بر هلاك است، زيرا كه زندان مجهول گور است.

اگر زندان معروف بيند، دليل بر اندوه و مضرت كند.

اگر بيند در زندان بر پاي داشت، دليل كه در عملي كه باشد، دير  بماند.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بيند، دليل كه بزرگي و جاه يابد. اگر مستور نباشد ازجهت شغلهاي دنيا او را غم و اندوه است.

اگر بيند با مردي زندانبان با بند همي رفت، دليل كه كار بسته او گشايش  يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن زندانبان درخواب، چون معروف است، خلاصي يافتن و عاقبتِ نيكو باشد. و چون مجهول بود، دليل كوري و غم و اندوه است.  

 زندان به خواب ديدن گور وبلا است و آزمايش كردن دوستان و خرم كردنِ دشمنان.

 اگر بيند در زندان شد و زود بيرون آمد، دليل كه خداوند به تمامي  بيابد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 اگر بيرون از زندان باشيد تعبير خواب شما رهائي است از غم و اندوه و گرفتاريهاي زندگي و اگر درون زندان باشيد تعبير خلاف اين  

است و گرفتاري است و اشتغال از نوع کارهائي دست و پاگير و تشويش برانگيز.

اگر خود را درون زندان ببينيد و ندانيد آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نيست و معبران چنين زنداني را به گور تعبير کرده اند.

اما اگر در عالم خواب بدانيد که مثلا آن زندان در  شهر شما قرار دارد يا نامش فلان است و در فلان شهر و ديار واقع شده نشان زيان و گرفتاري است از همان نوع که گفته شد.

اگر در خواب ديديد که شما را تحت الحفظ به زندان مي برند از اندوه رهائي مي يابيد و از آن مهمتر وقتي است که در خواب ببينيد در

زنداني را بگشايند و شما را خلاص کنند يا با دست به بيرون اشاره نمايند.

اگر در خواب زنداني را ببينيد و زندان بانش را بشناسيد خوب است و ديدن چنين زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است.

اگر بيمار هستيد شفا حاصل مي کنيد و اگر وامدار باشيد ديون خود را مي پردازيد ولي اگر زنداني ببينيد و زندان بان مجهول باشد

اندوه درون زندان بودن تشديد مي شود.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زندان بازپروري : شايعات ، غيبت کردن

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن در زندان ايمني از پادشاهي بود

تعبیر خواب زندانبان را اینجا بخوانید.

نظرات (95)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که برادرم در زندان است و از من میخواهد از پدرو مادر مرده ام برایش شفاعت بگیرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم توی زندان هستم خیلی ناراحت بودم آدمای عوضی دورو برم بود
همه دشمنی داشتن با من
دیدم از زندان فرار کردم بعد دوباره برگشتم به زندان
خیلی ناراحت بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خواب دیدم تو زندانم خیلی وحشت زده و ناراحتم , شوهرم داشت می رفت و به من گفتند 141 روز دیگه از زندان آزاد خواهی شد

من خیلی خیلی ناراحتم تو رو خدا خوابم و تعبیر کنید خواهش می کنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم تنها توي زندان هستم و به من ميگن كه ده م

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که در حال رفتن به زندان هستم و انجا به من خیلی خوش می گذشت و به من گفتند که سه سال بعد ازاد می شوی
موقع خوردن غذا بودم که بیدار شدم
ایا می توانید خوابم را تعبیر کنید ?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

پاسخ احمد محمدی - خواب شما بد است.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم تو یه زندان تاریک هستم و میله های آن رو تو دستم گرفته بودم
نمیدونم کجا بود ولی خیلی خوشحال نبودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم که پدرم که 8 سال است فوت شده از زندان ازاد شده ومن گریه می کردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من یک پسرخاله دارام که الان حدود 1.5 سال زندانی هست خواب دیدیم که از زندان ازاد شده و اورو را برای معاینه به بیمارستان بدیم
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم تو زندانی بودم که به زحمت درش جا می گرفتم. فقط یک سوراخ اندازه یک کلید به بیرون داشت که همه نزدیکانم رو میتونستم از توی اون کلید ببینم. ولی هرچی کمک می خواستم ****ی توجهی نمی کرد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.من یه مدت منتظر ویزا هستم !!!! چند شب پیش خواب دیدم داخل زندانی هستم که حکم آزادیم اومده و تو راهروش در حال خارج شدن بودم .نمی دونم وا قعاآزاد می شم یا نه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

توخواب دیدم 21 گورخر 22 خر رو خوردند بعدش مسواک نزدند و خوابیدند تعبیرش چیست می تواند بود 8)

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

تعبیرش واضح

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم وارد 2 زندان یکی زنانه و یکی مردانه شدم و فقط به عنوان بازدید کننده اونجا بودم ولی وضعیت زندان ها خیلی ناارام بود.و سریع هم از هر 2 زندان بیرون اومدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

Man hm hami khawb didam,lotfan zodtar jawbin. Wa ha bazi chez hy zeyad hm az zendon baray ma tohfah dadan

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

Khab didam ba doostam mirim ye zendoon i
Shad boodim va engar mozoo jedi na pod in Che farghi dare ba kasi ke to khab narahate khahesh mikonam begid mamnoon

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دم صبح خواب میدیدم دارن میبرنم زندان همه فامیلام جمع شدن منو راه بندازن بهم میگن همه زیورالاتتو درار،منم درمیارم میسپارم به مامانم خیلی هم ناراحت بودم،دوست پسرم که باهاش دعوام شده هم بود ولی مثلا بهم محل نمیداد.میشه خوابمو تعبیر کنید لطفا!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مادرم خواب پدرش که به رحمت خدا رفته است را دیده که در زندان است
حالا میخوام بدونیم تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام ، من یه برادر دارم که الان 8 ساله نیست و ****ی هم ازش خبر نداره . من الان دانشجوام و واسه درس اومدم آلمان .
دیشب خواب این داداشم رو دیدم . دیدم که توی یه پادگان نظامی که من خودم توش سربازم ، دادشم تو بازداشته و زندانیه . رفته بودم پشت پنجره که باهاش حرف بزنم که میله ها ی بازداشتگاه برداشته شدن و داداشم تونست از پنجره دربیاد و بدون خدافظی ازم دور شد و از دیوار پرید و فرار کرد .
اگه براتون ممکنه بهم کمک کنین ، بگین که معنیش چی میشه . ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم باهمه دخترخاله هام وخواهرم ودوستام توزندانیم بعدش مارو بردن زندانی که میشناختیم من اصرارمیکردم یه جای بهتربهم بدن ولی یه جای کوچیک دادن ولی یه دونه ازدوستام یه اتاق خوب وتمیزداشت وبقیه براشون زیادمهم نبودکه اونجاییم امامن خیلی ناراحت بودم بعدش یکی ازدوستامون که مومن هست اونجااومد میگفتم یه کاری بکن مابیایم بیرون میگفتم چرامامان وبابام کاری نمیکنند مارونجات بدن بعدش به دایی مون که قبل زندان رفته زنگ زدیم اون میگفت مواظب خودتون باشید.خواهش میکنم تعبیرکنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خواب ديدم كه من را تو زندان ميبرن و ميدانم كه اين زندان تو كدام شهر است داخل زندان خيلي شلوغ است هر طرف كه نكاه ميكنم يك زندان بان من را تعقيب ميكند كه از زندان فرار نه كنم، خيلي به زودي از رآه در اين زندان سوار تاكسي ميشوم و فرار ميكنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که به جرم قتل در زندان هستم اما میتوانستم روزها با قرار وصیقه بیرون از زندان بروم و به دانشگاه بروم اما هر روز ساعت5 عصر باید برمیگشتم زندان شهر خودمان ههم بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

شوهرم خواب دیده من وخودش زندانی شدیم وپسرمان سرپرستی اش به مادر شوهرم رسیده اما در اخر متهم اصلی پیدا شده ورهایی پیدا کردیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم یکی از آشنایان که در حال حاضر زندانی ست آزاد شده و. خیلی خوشحاله

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من در خواب دیدم که با مادر بزرگم رفتیم زندان به عیادت پسر عمم که زندانی شده بود لطفا تعبیرشو بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم من بازداشت شده بودم و مامور هی سوال جوابممیکرد و حرفهایم را باور نمیکرد و گناهی هم ننداشتم یادم نیست آزاد شدم یا نه .... با تشکر یا علی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خواب دیدم واردزندانی شدم بالباس تمیز و مرتب که زندان ادم خوارا بودداخل رندان که شدم درون ی گودی بر انار قرمزبودکه من یکیشو دادم به یکی که نمیشناختم و بعدی رو خودم خوردم که مزش رو نفهمیدم فقط انار قرمز بود بعد رفتم داخل ی اتاق تا همه دندانیا خون اشامن که بعد بلافاصله بسر خالمو اونجا دیدم که با ی زندانی دعواش شد که صورتشو خونی کرد من رفتم بیشش که اون رندانی منو زد که چرا انار به اون مرد دادم بعد بسر خالم نزاشت منو بزنه و گفت بریم بیرون زندان چیز بخریم اونا رفتن و منم بشتشون در اومدم از زندان بیرون.
ممنون میشم اگه برام تعبییرش رو میل کنید
h_saeedpur@yaho o.com

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم مادر ****ی که دوسش دارم میگه عشقم زندانه تعبیرش چیه?؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم با مادرم و يه نفر ديگه زندان زنان افتاديم دو تا زندان مختلف برده شديم زندان بان يه جوان خوشرو بود و من احساس علاقه بهش داشتم ولي غصه دار بودم و دلم ميخواست آزاد باشم لطفاً تعبير شو بهم بگيد ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم من و برادر و پدرم توی زندان هستیم ولی من نمیدونم چه جوری اومدم بیرون تا چیزی به ****ی ببرم که زندانبان را میشناسد تا پدر و برادرم را آزاد کند ولی وقتی نزدیک خونه رسیدم دیدم کلید ندارم همینکه جلوی در رسیدم دیدم یک دسته کلید دارم ولی میدانم که هیچ کدام مال قفل در اصلی نیس ولی با توکل بخدا یکی از کلیدها رو انداختم قفل در را باز کرد و من خیلی خوشحال شدم...لطفا تعبیرش رو برام بگید....خیلی ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام خواب دیدم خانم زندانبان مرا به زندان برد ومن درمیان زندانیان بودم وناراحت وپیش خود میگفتم من که بی گناهم و****ی را هم نمیشناختم فقط خاله ام را اونجا دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم که با برادرم تو زندان هستیم. شکلش اصلا شبیه به زندان نبود فکر کنم یه خونه بود ولی ما میدومنستیم که به زندان افتادیم.اما من فقط شبا باید میومدم اونجا و روزا آزاد بودم.بعد از این خواب هم خواب دیدم که باید چند شب رو توی کفن بخوابم
خواهش می کنم بگین تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام - من برادرم چهار ساله فوت کرده - دیشب خواب دیدم رفتم توی یک زندان ملاقاتش - دیدیم خیلی شاداب داشت یک ورزشی رو انجام می داد توی زندان- بعدش دیدم رفت و برگشت یک تکه نون بهم داد- ضمنا یکی از دوستامم دیدی که توی زندان مسئول یکی از قسمتهای زندانه- اگه ممکنه کمک کنید خوابم تعبیر بشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم يه شخصي كه تو واقعيت مي شناسمش ولي زياد باهاش در ارتباط نيستم منا يه جايي زنداني كرده بود خيلي ناراحت بودم .تعبيرش چي مي شه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

منم خاب دیدم ****ی که خیلی دوسش دارم(خالم) منو زندانی کرده دلش میخاد ازادم کنه ولی میگه وظیفمه نمیتونم از وظیفم فرار کنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم محکوم به حبس شدم و بهم میگن باید برم و دوره ش رو طی کنم خیلی م ترسیده بودم..خواهشا تعبیرشو بهم بگین گیج شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام و احترام
من دایی دارم که فوت کرده و در خواب دیم که در بازداشگاه است و مکان زندان در جای بسیار بلندو دارای پله های زیاد است تعبیر خوابم چیست ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

Man khab didam behem khabar dadan ke shoharamo mikhan bebaran zendan o 7mah to khab gerye mikardam o narahat bodam
lotfan taebiresho begin.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. خواب ديدم در مسجد خيلى كوچك زندانى شدم كه سقفى كوتاه و فقط جاى پنج نَفَر را داشت و دو جا نماز با مهر داشت. لازم به ذكر است كه آن مسجد را در بيدارى مى شناسم كه مسجدى بزرگ است. لطفا لطفا هرچه سريع تَر مرا از تعبير آن آگاه كنيد.تشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

نامزدم این خواب رو دیده مبخواستم ببینم تعبیر ش چیه ؟خودش رو در یه زندان دیده و بعد اومد در حیاط و یک نفر اشنا بود پسر بود اون رفت دنبال اون پسره دید سگه بسته شده قبل از این که این برسه پسره رفته بود میشد از کنار سگ رد شی بری بیرون اما نمی دانم چرا نمی رفتم و پشت این سگه بنا بود مثل سی و سه پل سوراخ بود ولی دایره هاش کوچک تر بود از توش دیدم از سوراخ هاش حیوان اوند بیرون یکی روباه یکی جوجه تیغه بود و دوتا دیگه رو نمی دونم چی بود اون جوجه تیغه ای روباه گرفتش اون جوجه تیغه ای هم از خودش دفاع نکرد یه زن از یه سوراخ اومد بیرون یه عده هم پشت اش بود داشت واسشون یه چیزهایی توضیح می داد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم، به جرم قتل شخصی که نمیشناسم و اصلا ندیدمش ، بهمراه دو تا از صمیمی ترین دوستام بدر زندان بسر میبرم، اما هر وقت هم کا دلم میخواد میام بیرون اما دوباره برمیگردم، تا اینکه در نهایت رفتم به زندانبان گفتم، من اصلا این آدم ندیده بودم....!! میشه بگید تعبیرش چیه، خواهشن چون دیدن دوستام که اچند وقته باهم ارتباطمون بد شده و این قنل ،، برام خیلی ناراحت کننده بود.سپاس

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مادرم خواب پدر خدا بیامرزم رو دیده که میگه بالش منو درست کن
کن میرم زندان مادرم گفته بشین صبحونه بخور گفته نه همچی اونجا هستت مادر میگفت پدرم خیلی خوشحال بود و داداش و خواهرم هم گریه میکردن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدخواب دیدم برایم 6 ماه زندانی بریده اند اما علتش را نمیدانم و در اخر هم گفتند اشتباه شده است و ازاد شدم. اصنکه ه بص

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

همسرم خواب دیده من تو زندان هستم و خودش هم بیرون داشته گریه می کرده .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم مرا با ضرب وشتم به همراه چند نفر دیگه به زندان بردند و بعدش آمپولی به سر شانه امان زدند و گفتند برای بالا بردن مقاومت بدنمان است. بعد چند روز مادرم را دیدم که برای دیدنم آمد و آنجا کاری ناشایست مثل آشغال ریختن انجام داد که من عصبانی شدم این کار را نکن که به ضرر من در اینجا خواهد شد و بعد بیدار شدم. خواهش میکنم ج بدید خیلی برام مهمه خیلی نگرانو ناراحتم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام دیشب خواب دیدم که یک دختری دستو پاها بسته وچند روز بدون غذا در اتاقم زندانی شده وهر چه تلاش برای کمکش کردم نتونستم حتی بهش نزدیک بشم در ضمن اون دختر آشناس
باتشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم یکی از آشنایان را از زندان آزاد میکنم (بوسیله وثیقه گذاشتن) و خودم میرم دم در زندانی که میشناسم و تا خونشون میبرمش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم به خاطر خوانندگی در یک کنسرت چند سال پیش من را تا چهار روز بازداشگاه و بعدش هم محاکمه میکنند من در بازداشگاه بودم که از خواب بیدار شدم و انجا را نمیشناختم..سن من۱۷سال است بعید میدانم که گور بروم..نگران هستم لطفا تعبیر خواب من را هرچه زود تر بگویید..دوستاندارم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

1-خاب ديدم تو خونمون بودم از پنجره پزيراييمون
سرمو بيرو اوردم اشفته ب بيرون خونه
فرار كردم انگار كسايه ديگه ميخواستن
فرار كنن اما نفهميدم انا فرار كردن با ن.
و
2-انگار بازويه دست راستم رو تو ايينه ديدم ك چاق شده

هردوش امشب ديدم
لطفا تعبير كنيد مهمه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

نمیدونم این غم و اندوه مربوط به ****ی میشه که خواب دبده یا اطرافیانش؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب پسر دوستم را که زندانیه دیدم که آمده خونه و آزاد شده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم با زنداييم وارد زندان شديمً يك نفر قبل از ما رفت غذا بگيره بهش گفتن مال اينجا نيستي غذا ندادنش اما به ما خورشت قورمه شبزي و يه نون كامل دادن و بعدش ما از زندان بيرون امديم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که با یکی افتادم زندان به دلیل کشت یک نفر ولی بهم نگفتن چه موقع ازاد میشم لطفا کمکم کنید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

پدرم زنداني است خواب ديدم آزاد شده و برگشته خانه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
پدرم يه مدتي كوتاهي شده زندانيست من خواب ديدم از زندان آزاد شده و اومده خونه و گيريه ميكند.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم مرا به زندان بردند زندان زا ندیده بودم ولی توخوابم زندان مرز ایران و ترکیه قرار داشت حتی اسمشو میدونستم وزندانی ها اکثرشون دوستم بودند و خیلی ها را میشناختم حتی من ناراحت بودم ولی زنذانی ها شوخی میکردند و زندان بان اومد پیشمون و شوخی می کرد و من اورا یاذمه و خوب میشناسمش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
ببخشید خواب دیدم مادرم ک فوت شده به زندان رفته داد کشیدم گفتم برادر چرا این را زندانی کردی و سپس در خواب گریه کردم و بیدار شدم.
ممنون میشم که پاسخم را دهید خییلی نگرانم اگر میشود پاسخ را به جمیلم ارسال کنید.
ممنون از سایت خوبتون.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام ،طلفا مرا راهنمايي منين خيلي گم و گيجم
من تو خواب ديدم تو زندان هستم ولي تو حياط زندان بوديم ظاهرا،دلتنگ پسرم بودم اما نميديدمش خيلي محزون بودم از دلتنگي،كسي را هم نميشناختم چندين نفر هم تو حياط زندان بودن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مادر شوهرم خواب دیده بوده که میخواستن شوهرمو ببرن زندان.مادرشوهرم هم خیلی ناراحت بوده و گریه میکرده که توزندان بهش سخت نگذره.لطفا تعبیر خوابمو زود بگید نگرانم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب زنداني شدن يك فرد اشنا تعبيرش چيست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

شوهر خواهرم كه از دنيا رفته را در خواب ديدم كه در زندان انفرادى است و فلج شده و موهاى سر و ريش بلند شده و سياه رنگ

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم شوهرم برای چند ماهی میخاست به زندانی در شهر خودمون بره ****ی که چهرش معلوم نبود ولی میشناختیمش در خواب میخاست بیاد دنبالش زندان رو در خواب ندیدم ولی حرفش بود ...میشه بگین چه تعبیری داره ...خیلی نگران وناراحت بودم در خواب.گریه میکردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام ،من خواب دیدم یکی از دوستانم که زندان است ازاده و برایم یک.شیشه شراب عالی اورده و یک استکان خودش و یکی برایم ریخت خوردیم استکان سوم که اخرین بود یک ادم ناشناس بود امد خورد و با گفتن من هکم زندانم در اومده رفت،ممنون میشم تعبیر کنین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم برادرم در زندان است و من مادرم و خواهرم در داخل زندان به دیدن او رفتیم مارو میارن بیرون به برادرم میگم وقت ملاقات بگیر و او در حال وشر زدن به من بود که زودتر برم بیرون که زندانیها همه پشت به من و دستهاشون پشت بود مادرو خواهرم رفتن از در زندان بیرون که تقریبا پشت در بودم یه زندانی به بدن من دست درازی کرد که از خواب پریدم , لطفا خواب منو تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم رفتم ملاقات عشم تو زندان (الانم زندان هستش) با دوتا از خواهرام البته زندانبان ک یه خانمم بود کنار ما نشسته بود و میگفت به هیچ عنوان بهم دست ندین و صورت اون اقا تپل شده بود و یکم کک و مک داشت زندانبان یه نسخه داد گفت این دارو رو براش بگیر برا کک و مکش خوبه و قیمتشم دویست هزار تومانه منم گرفتم گفتم باشه یه کم باهاش حرف زدیم .و باهم پاشدیم رفتیم مطب دکتر ک اونجا بود تا تایید کنه نسخه رو از محیط زندان یه کوچولو دیدن کردم .تروخدا تعبیرش چیه الان 5 ساله زندانه هنوز نتونستم ببینمش اگه میتونید کمکم کنید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم به زندان افتادم و پدر و عمو و دوتا از همکارام هم بودن وافراد زیادی بودن محوطه باز بود مثل حیاط و همه همو میدیدن پدرم منو راهنمایی میکرد قرار بود من برم بیرون یه چیزایی بیارم بهم اعتماد داشتن و قل از اینکه برم بیرون از خواب بیدار شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدن دور یه ستون زندان های خیلی کوجیک که اگه خودت رو جمع کتی به صورت خوابیده توش جا میشی هست و من و دوستام باید بریم تو اون زندان دوستایی که نمیشناختم اما از اول تا اخر خواب ندیدم که وارد اون زندان بشم حز یه بار که سریع در اومد معنیش چیه ؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.من 23 سالمه.حدودهای دوم ابتدایی بودم که یک خوابی رو خیلی زیاد میدیدم. خواب میدیدم سربازها دنبالم هستن و شبها باید تو زندان بمونم.ولی سربازها منو مستقیمادستگیر و به زندان نمیبردن.اگه هم سربازها منو به زندان نبرده بودن اونوقت من احساس خوشحالی میکردم و به خودم میگفتم به به امشب قرار نیست تو زندان بمونم .ولی وقتی میومدم خونه (خانواده من 7 نفره و بچه ی اخر هستم) یه نفر از اعضای خونوادم میگفت:تو توی زندان نیستی؟!بلند شو بریم زندان. بعد منو با یکی دیگه از اعضای خونوادم میبردن تحویل زندان میدادن. من زندانمو نمیشناختم کجا بود و اسمش چی بود.زندان بانم یه سرباز بود ولی نمیشناختمش.میومدم پشت میله ها و میپرسیدم :جرمم چیه؟جرمی نداشتم.هیچ **** جوابمو نمیداد پشت شان رو میکردن و میرفتن.ولی زندان بانم و پلیس نمیرفتن.وقتی تو زندان بودم به خودم میگفتم منو تو زندان شکنجه نمیکنن.بیرون زندان یه کم اون طرف تر و سمت چپ یه پلیس بود.خونوادم وقتی منو تحویل زندان میدادن با پلیسه صحبت میکردن و فکر کنم ازش تشکر میکردن.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من توی زندان به خودم میگفتم :اونها (یعنی سربازها)غریبه ان و بامن این کارو میکنن شما که خونوادم هستین چرا این کارو با من میکنین؟!بعد میومدم پشت میله ها و میپرسیدم :جرمم چیه؟هیچ جرمی نداشتم.پاک بودم. هیچ **** جوابمو نمیداد پشت شان رو میکردن و میرفتن.ولی زندان بانم و پلیس نمیرفتن.وقتی تو زندان بودم به خودم میگفتم منو تو زندان شکنجه نمیکنن.
علاقه ام رفته رفته به خدا و انجام اعمال نیک بیشتر میشد تا این که حدودهای پنجم ابتدایی بودم که تصمیم گرفتم عارف بشم و دوران راهنمایی همه چیزم شده بود خدا و دستورات خدا. تا این که حضرت علی رو تو خواب دیدم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم از زندان فرار كرديم با دوستانم...ما اسراي جنگي ايراني هستيم و از دست عراقي ها فرار كرديم...هنوز توي عراق هستيم كه يكي از بچه هامون كه پايه يك رانندگي داره ميشينه پشت يه كاميون و همگي سوارش ميشيم ولي توي شهر يكي از فراريا به سربازايي كه توي شهر بودن شليك ميكنه...خلاصه همه ي شهر رو گشتي ميزارن واسمون و ما هم كفش نداشتيم و ميريم توي مسجد كه يه مفش بدزديم كم من زودتر ميزنم بيرون كه يهو منو دستگير ميكنند و با خنده بهم ميگن كه گرفتيمت...منم هيچي نميگم ولي اونا بهم ميگن تو عراقي نيستي و اسر جنگي هستي و دوباره منو ميبرن زندان...ميشه كمكم كنيد خواهش ميكنم؟؟دارم ميميرم از ترس...همه گفتن خواب زندان خواب مرگه....اينهمه خواب،من بايد خواب اسير شدن(اونم توي جنگ ايران و عراق)؟رو ببينم؟؟؟!!!! ساعت چهار خوابيدم و الان هم هفته ولي بدجور ريختم بهم...يكي منو كمكم كنه...پاينده و تندرست باشيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام وخسته نباشید.

تعبیر این خواب برام خیلی مهمه لطفا هر چه سریعتر جوابش رو بدین ممنونتون میشم.

تو خواب دیدم منو که کنار همسرم بودم دستگیر کردند البته فقط اسمش دستگیر بود چون منو با احترام بردن به یه جای تقریبا زیر زمینی شکل دلیل دستگیر شدنم هم این بود که مامورا باور نمیکردن که منو و همسرم زن و شوهر هستیم و هرچه قدر من اصرار میکردم باورشون نمیشد اما همسرم بی اعتنا بود و کاری نمیکرد حتی خودش هم دستگیر نشد .
توروخدا تعبیرش رو به ایمیلم بفرستین خیلی مهمه برام ممنون.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم به همراه داداشم رفتم به زندان که خودمون رفتیم یعنی ****ی مارونگرفت خودمون باپاخودمون رفتیم که ورودی زندان ابتدا داداشم میره داخل وداخل زندان همه فامیلامون هستندوآشنا.که من هنوزداخل نرفته که یکی ازفامیلامون میگه اینجاکه جانیس میخای بیای جاکی منم یه اسم گفتم بعد ازخواب بلند شدم یعنی داخل زندان نرفتم که فامیلامون دوس نداشتن من بیام داخل.لطف کنید این خوابو تعبیرکنید چون من همین امروز قصد کاریو داشتم وخواستم برای شغلم ازیجایی برم جای دیگه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم ****ی که میشناختمش من رو توی یه اتاقی در زندان گذاشت با وسایلم و وقتی داشت میرفت بهم گفت سال بعد میارمت بیرون
زندان خیلی مرتب بود و میتونستم آدمها رو توی اتاقهای دیگه ببینم
لطفا بهم بگید تعبیر خوابم چیه ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.من خواب دیدم عشقمو بخاطرمن دارن میبرن زندان ومنم بهش رضایت ندادم توخواب خیلی ناراحتو پشیمون بودم توروخدا ****ی میدونه تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که بخش بیرونی زندان بودم و با اینکه از زندانیها نبودم برای کار نامشخصی به داخل زندان رفتم و داخل خیلی شلوغ بود و بعضی ها هم شرارت میکردن و به هم حمله میکردن من میدیدم و نهایتا هم از ترس اون جو از اونجا خارج شدم.( لطفا تعبیرش بفرستید ممنون)

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم دستبند به دستم زدند بزور مي برندم به زندان و من فرياد مي زنم من اينكار را نكردم چرا مي بريدم زندان

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

ببين من دقيقا همين خوابو ديشب يعني 24/1/1390 ديدم.
اگه تعبيرش رو فهميدي به ميلم ميفرستي؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اگه میشه تعبیر این خواب رو سریع بگین!!!!
خواب دیدم من رو بدون این که هیچ خلافی بکنم به زندان میبرند.مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

nazari nadaram

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم که 16سال ذندان یرام بریدن لطفا بگید تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم زندانی هستم ولی خیلی واسم احترام میذارند غذای مخصوص اتاق مخصوص وخلوت .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

آقاسهیل خوش بحالت چه زندان خوبی داشتی.خیلی بهت میرسیدن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم من به همراه یکی از خانم هائی که می شناسمش در یک زندان هستم و توی اون سلول فقط زندانی های زن بودند و اون خانم که می شناختمش به من ابراز محبت زیاد می کرد و من هم از این موضوع خوشم اومده بود
لطفا تعبیرش رو بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
خواب دیدم دعوا کردم رفتم زندان بعد وثیقه گذاشتن اومدم بیرون دوباره رفتم زندان قاضی نامه ازادیمو داد اومدم دبیرون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

برای نجات فردی زندانی و بیگناه کاری کردم که مرا به زندان بردندولی افراد مشهور در زندان برای بازدید میامدند ودر انجا وسایل رفاهی زیادی بودو بهمن هر لحظه اجازه ی خروج میدادند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم اتفاقی در کنار یک آدم خلافکار بودم من را هم با او گرفتند و به زندان بردند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام در صورت امکان سریع نیاز مند جواب
دیشب در خواب گریه میکردم و میگفتم من را با خواهرم به زندان برده اند هر چه میپرسم دلیل این که در زندانم چی و گریه کنان میگویم بی گناه در زندانم و ****ی نیز خبر ما را نمی گیرد حتی خانواده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم
مادر بزرگ مادرم که فوت کرده است
در زندان است ومن برای ملاقاتش رفته ام

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.من قبلا حدود 2 سال پیش بمدت 10 ماه به خاطر مسایل مالی زندان اوین بودم.اما دوباره خواب دیدم که رفتم به زندان
تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام لطفا اگه ممکنه خیلی سریع تعبیر خواب من را بگوئید .
در خواب دیدم که جند نفر هستیم و داریم فرار می کنیم و در هنگام فرار برادر کوچیکتر من گیر می کنه و او را در بازدشتگاه می برند و به من می گویند تو کاری نکردی و من رو دستگیر نمی کنند و لی می بینم که برادرم در بازداشتگاه به سر می بره و من به ملاقاتش رفتم .. ممنون می شم که خیلی سریع تعبیر خواب من را بگیند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام

خواب دیدم زندانی شدم ولی بلافاصله و یدون علت خاصی بهم یک فرصت 24 ساعته دادند که به کارهام برسم و دوباره به زندان برگردم. تعبیرش چی می تونه باشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم خدمتم تموم شده بعد داخل کوچه که میرسم خونه همسایه مون پارتی دختر پسر گرفتن ولی من بدون توجه میرم تو یک اتاقی از شدت خستگی استراحت میکنم یهو چشامو باز میکنم میبینم پلیسها ریختن داخل بعد یهو تو یک محیط بسته ای بودم مثل زندان ولی فقط یک سایه بوم داشت دور برش دیوار بالا دیوار سیم خواردار بعد یکی میگه میلاد قصه نخور 7الی 8ماه بیشتر نیستی درست همون موقع زندان بان اسم منو خوند گفت میلاد میرعرب 8سال زندان بدون مرخصی از ترس بیدار شدم.وایی چقدر بد بود وقتی فهمیدم خواب بوده اصلا ی حسی خوشحالی داشتم ولی نمیتونستم از شدت ترس بخندم فقط میگفتم خدایا شکرت شکرت شکرت خدایا نوکرتم/

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم که من پشت در زندانی بودم و خواستار آزادی یک خانم از زندان بودم وآن را نمی شناختم و ****ی هم او را شکنجه می کرد و او را عذاب می داد من هم خواستار این بودم که او شکنجه ندهند و بی گناه است در آخر خواب خود دیدم که ثابت شد او بی گناه است و او هیچ شکایتی نکرد و من در این خال پیش او در زندان بودم و از شکایت نکردن او متعجب شده بودم و بالا خره او از زندان آزاد شد ومن از این موضوع خوشحال شدم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم ****ی مرا گروگان گرفته بود ودر حال فرار از دست آنها بودم و آن مکانی که در آنجا بودم مانند سوله های مختلف بود و بالاخره از آنجا رهایی یافتم و در خواب به من گفتند که تو 10 سال است که رفته ای.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام. خواب دیدم که پسر عمویم در زندان است. وبه او شلاق زده اند وبدن او کبود شده است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول