library_books
تعبیر خواب - حرف ط
event

تعبیر خواب طوفان

برچسب ها style

description توضیحات

تعبیر خواب طوفان معبر سوتک

تعبیر هوای بارانی به همراه طوفان ، سمبل ناراحتی یا افسردگی روحی شخص رویابین است .

تعبیر طوفان و باران در خواب
در هنگام تعبیر این خواب ، باید توجه داشته باشید که در هنگام مواجهه با وضعیت طوفانی و گرفته ، چه احساسی به شما دست میدهد ؟ در چه مکانی هستید ؟ چه افکاری به سراغ شما می آید و چه عکس العملی نشان خواهید داد ؟


اگر در رویا باران و طوفان با شما برخورد کند ، یا به عبارتی در معرض طوفان باشید ، نشان دهنده ی بی دفاع بودن شما در مقابل این بحران هاست . از طرفی اگر دارای سرپناه یا یک حفاظ باشید ، خواب به امکانات شما برای مقابله با این شرایط اشاره میکند .


در خواب ممکن است در زیر باران ایستاده باشید ، ممکن است در حال قدم زدن باشید یا حتی در زیر باران و طوفان برقصید . هر کدام از این رفتار ها از تعبیر متفاوتی برخوردار است .


اگر در چنین خوابی از چتر استفاده کنید به این معناست که نیازمند وسیله یا نیرویی برای مقابله با شرایط بحران زا و ناراحت کننده هستید .


شرایط طوفانی و بارانی به زمانی اشاره می کند که کنترل احساساتتان را از دست داده اید و این مساله ، ناراحتی هایی را برای شما ایجاد کرده است .


اگر در خانه یا یک سرپناه مشغول تماشای باران باشید ، به این معناست که در حال حاضر بخشی از احساسات مهم خود را نادیده میگیرید .


دیدن طوفان های سهمگین همراه با باد های شدید ، بیانگر عصبانیت ها و عقده های سرکوب شده ایست که همچنان در شما زنده است و روح و روان شما را تحت تاثیر قرار میدهد . این احساسات سرکوفته ، هم اکنون بیدار شده و در حال بروز یافتن در زندگی واقعی شما می باشند .


طوفان میتواند نشان دهنده ی درگیری ها و برخورد های پریشان کننده ی شما در زندگی واقعی باشد .


دیدن تندر ، رعد و برق و صداهای مهیب حاصل از طوفان ، در خواب ، سمبل اتفاقات یا جریاناتی است که علاوه بر روشنگری ، باعث شوکه شدن و غافلگیر شدن شما نیز خواهد شد .