clear
library_books
تعبیر خواب - حرف ق
event

تعبیر خواب قصاب - قصابی

برچسب ها style

description توضیحات

محمدبن سيرين گويد: ديدن قصاب چون مجهول بود، دليل بر ملك است. اگر در خواب بيند كه قصابي در سراي او يا در كوچه او شد، دليل است در آنجا كسي بميرد. اگر بيند كه قصابي مي كرد و قصاب نبود، دليل است كسي را بكشد يا مجروح كند و ملال بيند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: قصاب مظهر خون ريختن و تکه تکه کردن گوشت و شکستن استخوان است. به شنيدن نام قصاب به همان نحو که در نظر ما ساطور و چاقو لاشه هاي گوسفند و گاو تجسم مي شود در خواب نيز ذهن ما براي نشان دادن خون و مرگ و حوادثي که در مجموع مي توانند علت يا معلول مرگ و خون و گوشت و استخوان بي جان باشند قصاب را شکل مي بخشد. ديدن قصاب در خواب به هر صورت باشد خوب نيست.

 

1ـ اگر قصابي را به هنگام ذبح گاو در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه بيماري كشنده اي در كمين يكي از افراد خانوادة شماست .

2ـ اگر خواب ببينيد قصابي مشغول بريدن گوشت است ، نشانة آن است كه ديگران شما را زير نظر گرفته اند ، بنابر اين در هنگام نوشتن نامه و اسناد هشيار باشيد .

نظرات (4)

  1. تعبیر خواب (آرشیو)

درخواب دیم که تامیخواهم عصبانی شوم ظاهر صورتم دچار گرفتگی شدی و استخوانهای صورتم از داخل کشیده می شوند؛ و سپس صدای ترک برداشتن استخوانها را در داخل شنیدم ؛ جلوی آیینه رفتم و از ترس میلرزیدم ؛ تمامی دهان و مری و داخل دهانم خون سیاه بود ؛ تمام سعیم را کردم و تمامی خونها را شستم ؛ اما باز به شدت از ایتکه نمیدانستم چرا استخوانهای صورتم تا عصبانی میشوم ؛ میشکند میترسیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. تعبیر خواب (آرشیو)

درخواب دیدم قصابی ک دوستم است در منزل ما قصابی کرده و گوسفندسرمیبرد...وپدرم ک چندسال است فوت شده نیز در آنجاحضور دارد و پوست گوسفند رااز من میخواهد...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

برایش نظری عدا کن.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. zohre_xavi1328

باسلام وخسته نباشید .ماذر من به مدت سه ماهه که فوت کرده امروز خوابی دیدم که سرخیابان اصلی خونه مون به محض اینکه از تا****ی پیاده شدم مادرم کنار مغازه قصابی سرخیابان ایستاده بود ولبخند به لب داشت وتا دیدمش سجده کردم به زمین و خداروشکرکردم که مادرم و یه باردیگه دیدم وخیلی خوشحال شده بودم وتا سرمو بلندکردم برم پیشش دیگه نبود تعیرش چی میتونه باشه ؟؟من باید چیکارکنم؟معنی خاصی داره آیا؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول