clear
library_books
تعبیر خواب - حرف ق
event

تعبیر خواب قطار

برچسب ها style

description توضیحات

1ـ اگر خواب ببينيد قطاري با سرعت زياد به پيش مي رود ، نشانة آن است كه به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد و سفرهايي به خارج از كشور خواهيد داشت .

2ـ ديدن قطار از كار افتاده در خواب ، علامت آن است كه در صرفة خود با دردسرهاي فراوان روبرو خواهيد شد ، و به علت تنگ دستي از سفر كردن منصرف خواهيد شد .

3ـ ديدن قطار شكسته و خراب در خواب ، نشانة از دست دادن ثروت و دارايي است .

4ـ شنيدن صداي سوت قطار در خواب ، علامت آن است كه با قبول پيشنهادي غير منتظره در زندگي پيشرفت خواهيد كرد .

5ـ شنيدن صداي قطاري كه هر دم به شما نزديك مي شود ، نشانة آن است كه در كشور تغييراتي رخ خواهد داد كه براي تمام سطوح جامعه مطلوب و سودمند است .

6ـ اگر خواب ببينيد با قطاري مسافرت مي كنيد كه اصلاً ريلي ندارد ، علامت آن است كه نگران موضوعي خواهيد بود كه سرانجام معلوم مي شود ، برايتان منبع سود و منفعت بوده است .

7ـ ديدن قطارهاي باربري در خواب ، نشانة آن است كه در اثر تغيير و تحولاتي كه در زندگي شما روي خواهد داد به مقامي برتر دست خواهيد يافت .

تعبیر ایستگاه قطار را بخوانید.

 شنيدن صداي سوت قطار در خواب ، علامت آن است كه با قبول پيشنهادي غير منتظره در زندگي پيشرفت خواهيد كرد .

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

آمدن و رسيدن قطار گوياي تداوم و تسلسل اموري است که در دست انجام داريد.

اگر ببينيد قطاري مي آيد و شما به استقبال مسافر آشنايي مي رويد به ديدار بيگانه اي خشنود مي شويد و اگر بيگانه اي از آن پياده شود خبري خوش به شما مي رسد يا مهماني برايتان مي آيد.

اگر خودتان در قطار بوديد که قصد عزيمت داشتيد تحولي در زندگي شما پديد مي آيد.

اگر ديديد قطاري توقف کرده و شما از آن پياده شديد از انجام کار بزرگي فراغت مي يابيد.

 قطار را در خواب اگر ببينيد که مي آيد خوب است و اگر برود خوب نيست و مفارقت و جدايي است.

نظرات (43)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم با دوستانم برای سفر سوار قطار شدیم.اما ماموران قطار به بهانه احتمال فروریختن قطار همه را مجبور کردند وسایلشان را رها کنند و به سرعت خارج شوند.اما من سعی کردم بیشتر وسایلم را بردارم.وقتی پیاده شدیم معلوم شده که قطار سالم بوده و مارا فریب داده بودند تا اموالمان را بدزدند.تعبیر آن چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که سوار قطار مترو شدم و روی صندلی جا گرفتم به سمت چپ که نگاه کردم خاله ام را که 5 ماه پیش فوت کرده بود دیدم که با یک صندلی فاصله کنار من نشسته بود صندلی بین ما خالی بود نزدیکش شدم و به او دست زدم و گفتم مگه تو نمرده بودی که بهد از خواب بیدار شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که راننده قطاری بودم و با سرعت به سمت ایستگاهی نزدیک شده و توقف کرده برای سوار شدن مسافرین ولی ****ی سفار نشد و ایستگاه کاملا" خراب و خالی بود و حرکت کردم و ناگهان به یک منظره زیبا رسیدم و با سرعت حرکت میکردم و در سمت راست کوه و در سمت چپ دریا و درختان زیبا بود و ناگهان ریل قطع شد و قطار پرش کرد و به ریل روبه رویی رسید و مسافران همه منتظر بودند و سوار شدن و ناگهان قطار خراب شد بین راه و قطار روبه رویی که باربری بود نیز در جلوی ما توقف کرد و من راننده آن قطار شدم که باربری بود و بدون بار به راه قبلی برگشتم تعبیرش چیست؟ این خواب را چندین بار دیده ام ممنون میشوم تعبیرش را بیان کنید چون خیلی مهمه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

چند شب پیش خواب دیدم که قطار در ایستگاهی توقف کرده و ما پیاده شدیم و موقع سوار شدن من از قطار جا ماندم و خانواده ام با قطار رفتن و من اواره در کوچه و خیابان می چرخیدم
دیشب نیز خواب دیدم مثل خواب قبلی با همه خانواده و دوستان سوار اتوبوس بودیم که بین راه که پیاده شدیم دوباره من جا ماندم و همه خانواده رفتن و تنها ماندم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خانواده من هم این خواب بسیار دیده می شود. احتمالا به خاطر کارهای نیمه تمام است و یا اهدافی که به دنبال آن هستیم و میترسیم دیر بدست آیند.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدیم قطار بسیار شیک و تمیز و راحتی هر شب از جلوی خونم رد میشه که مقصدش مشهده. من با عجله خودمو به قطار می رسونم و ار لوکوموتیو ران می خوام صبر کنه تا من سوار بشم . اونم صبر می کنه اما میگه خانم شما سوار بشو نیستی!
من یه نگاهی به خودم می کنم می بینم با لباس خونه و بی روسری پریدم تو قطار و کیف پولم هم همراهم نیست. وحشتزده منصرف میشم و از قطار پیاده می شم چون می ترسیدم به مقصد که رسیدم بی پول و بی پناه باشم برای همین منتظر قطار فردا شب میشم تا با لباس مناسب و پول سفر داشته باشم. ازتون ممنون میشم اگر تعبیرشو برام بفرستید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که باخانواده مادرم باقطاربه مسافرت رفتیم.تعبیراین خواب چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام (من خواب دیدم که داخل یه موزه قدیمی ام و یه کمی هم شلوغه بعد روی یه دیوار نام های امامان نوشته سده بود که راهنما میگفت این تابلو ثابت میکند که امام ها راستی بودن بعد داخل یه اتاق شدم که یه قفسه که داخلش پر از کبوتر بود و همه کبوتر ها مشکی قرمز بودن به جز یکی که مشکی سبز بود و میگفتن مال امام علی بوده)تعبیر این خواب جیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ﺳﻼم ﻣﻦ ﺧﻮاب دﻳﺪم ﻗﻄﺎر از رﻳﻞ ﺧارج ﺷﺪ و در حال سقوط بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که می خوام سوار قطار بشم ولی چه چاله ی خیلی بزرگ جلوی در ورودی بود که نتونستم سوار بشم. بعد از چند ثانیه یه قطار دیگه اومد، ****ی که نمی دونم کی بود گفت بدو که می رسی بهش، منم رفتم جلو لوکوموتیو ران رو گرفتم ، سرشو تکون داد که نه. بعد یه واگن از قطار جدا شد که یه مرده ازش پیاده شد و گفت کجا می رید من می رسونمت. چه تعبیری داره؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که قطار می راندم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم با دو تا دختر خاله هام سوار قطار بودیم . قطار حرکت میکرد . من اومدم تو راهرو و داشتم مناظر بیرون را تماشا میکردم . قطار از دشت های بسیار سر سبز و زیبایی عبور میکرد . طوری که من به وجد اومدم . و اونها رو صدا کردم که بیان ببینند . اونها برای تماشا نیامدند . قطار به ایستگاه رسید . هوا آفتابی بود . ایستگاه هم خیلی سرسبز و زیبا بود .آنقدر زیبا بود که در عمرم کمتر جایی به این قشنگی دیده ام . در قطار باز بود . من جلوی در داشتم فکر میکردم که پیاده بشم یا نه که از خواب بیدار شدم . میترسیدم قطار حرکت کنه و من جا بمونم . هدف نهایی سفر ما این ایستگاه نبود .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام

درخواب ما میخواهیم به مشهد برویم ومن قبلا وقتی توخونه تنها میشدم بهشدت گریه میکردم وفیلم شهادت امام رضا رومیدیدم و باگریه میگفتم یاامام رضا نمیخوای منو راهی حرمت کنی و...

دیروز هم پدرم اومد خونه گفت اسم نوشتم قراره بهمن ماه بریم مشهد درحالی که من یکی دوهفته پیش بهش میگفتم میگفت:نه پول نداریم سال بعد یابعد عید میریم تازه گفت شاید بریم و من ازاینکه دیروززنگ زد وگفت اسم نوشتم کاروانی بریم مشهد تعجب کردم.!.
مادرم زیاد راضی نبود یامیگفت مدیرتون اجازه نمیده یا یه بهونه می آورد میگفت نمیتونیم بریم ولی من پدرم وبرادرم راضی بودیم فقط مادرم زیادراضی نبود.

من دیشب خوابی دیدم که برایم خیلی تعجب آور وترس است من روواقعا ترسونده وذهنم رومشغول کرده.
درخواب دیدم سوار قطاری هستیم که یه جوری بودمثلا اول میدیدم مثل قطار های درجه یک ودوباره که دیدم انگار یهجوری بود مثلا طرف راست کوپه مثل پنجرا بزرگ سنگی بدون شیشه که وسطش یه سطون رفته چسبیده به بالای پنجرا ورنگ پنجره از جنس سنگ توسی بود وتوی قطار زوری بود که انگار قطار نبود بیرونش کوپه ندیدم دیدم فامیلمون که قبل از گریه وخواستن ازامام رضا به حرمش رفته بودیم مشهدباهاشون نشسته بودن ومستقیم به جولونگاه میکردند ومن رونگاه نمیکردند درحالی که انگار روصندلی نشسته بودن مثل صندلی های توی گارک بود ولی رنگش روندیدم وهمینطوری بودکه انگار خودم رونمیدیدم اصلا مثل فیلم بود ولی واقعی وتوی قطار بودم درحالی که خودم رونمیدیدم قطار درحال حرکت بود که یه دفعه سطون وسط پنجره افتاد بیرون من دلشوره گرفتم ولی سریع رفع شد تو قطار ازاون پنجره بیرون قطار معلوم بودوهوا انگار تیره بود ولی انگار ظهر وروشن بود وریل قطار داش باقطار حرکت می کرد یه دفعه ریل قطار که تازه حرکت کرده بودیم جایی خلی مارپیچ که خودشون درست کرده بودن مارچ رو همون جاریل قطع شدوقطار ایستاد اومدند ریل رودرست کردند راستی اونجا که ریل قطع شد مادرم انگار گفت دیدی گفتم نیایم دیدی چیشد بله ریل درست شد وقطار به جرکت دراومد قبل از اینکه ریل قطع بشه انگار جایی نبود واسه بیرون رفتن منم دقت نکرده بودم اونجا ولی قشنگ جایی که درکوپه توقطار وجود داره اون نداشت وازاونجا ریل قطار قشنگ وبزرگ مثل پنجره دیده میشد قطار به حرکت افتاد وسطها بودیم فکر میکنم برادرم برای نماز صبح بیدارم کرد البته نمیدونم اونجا بود یا قبل خواب بودولی من نماز نخونده وچند بار بیدار شدم یعنی بیدارم کرد وخوابیدم قطار به حرکت دراومده بود من از اونجایی که درکوپه باید باشه ونبود انگار به جای درپنجره بود بیرون رومیدیدم وحسی بهم دست میداد که سالم به مقصد نمیرسیم وانگار مقصدمون مشهد بود ولیجاده ها به مشهد نمیخورد یه جوری بود بله درحال حرکت بودیم درهمون حال که بیرون رومیدیم چشمم به جایی خورد که زیر ریل که درحال حرکت بود یه جاده زیر ریل ش****ته بود یه نیمه فقط کامل نه که قطار درحال !!
افتادن بود ودرخواب وازاول که توقطار بودم خیلی حس بدی داشتم وانگارمیدونستم یه چیزی میخواد بشه بله قطار درحال افتادن بود که یه دفعه انگار انگار یه نفر میگفت نجاتمون بده یا میگفت نجاتشون باید بدی منم دست خودم نبود یه دفعه از اون پنجره توسی بزرگ که اونجا ی کوپه پدرم بود که دیگه نبود پریدم بیرون وازاون جای جاده خراب گرفتم وبایه دستم ریل رو به بالا زورمیزدم تا بره وصاف بشه قطار صحیح وسالم رفت ولی من موندم وافتادم پایین جایی که یه چاله مانند ولی خیلی بزرگ وپهن که جایی برای فرار و نجات نبودوهمون جا که زانو زدم به بالا نگاه کردم گفتم چرا من موندم امام رضا من میخواستم برم حرمت من گریه کردم ومنم جاموندم اونا نجات پیدا کردند ومن موندم راستی من که ازاونجا افتادم وباپا اومدم روزمیننمردم انگار یهجوری بود خواب گفتم که انگار عصر وتیره مانند ولی انگار ظهر هوا روشن بود حالا نمیدونم که این که از اونجا افتادم ونمردم ازخواب بلند شده بودم وفکر میکردم یا اینکه توخواب دیدم واقعا نمیدونم.
کمکم کنید ترس تمام وجودم روگرفته ما مشهد بریم یانه لطفا کمکم کنید شما باتعریف این خواب نترسیدید من واقعا دارم میلرزم میشه جوابم رو به ایمیلم بفرستید.

تروخدددددددا

دعاتون میکنم خداخیرتون بده زود تعبیرم روپیدا کنید بگید.
برفی وجود نداشت خاکی مانند وسنگی مانند بودجاده.

من اول دبیرستان هستم متولد 1376 نیمه اول اسمم محسن

وقطار تند وتندمی رفت!!!!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم باشوهرم كنار ريل راه آهن كه حالت سكو مانند داشت نشستم و روبرومون دوتا ريل قطار قرار گرفته يكي قطار مسافر بري و واقعي بود و ديگري اوني كه نزديك ما بود قطار شهر بازي بود من به خاطر بچمون به شوهرم گفتم سوارشيم و اون اول مخالفت كردو بعد رفت و با بچمون سوار قطار شدومن روهم دعوت كرد كه سوار بشم ومن كه ناراحت شده بودم پس از مدتي كه اون اصرار كرد بلند شدم كه سوار شم كه ناخودآگاه از خواب پريدم واين خواب خيلي فكر منو مشغول كرده و من حس خاصي نسبت به اين خواب دارم در ضمن من كلاس سوم راهنماييم و شوهري ندارم واون آقايي كه تو خواب شوهر من بودند كسي اند كه من ايشون رو دوست دارم و ميخوام باهاشون ازدواج كنم..........باهم قبلا دوست بوديم و از خونمون فرار كرديم و پليس الآن دنبال اون ميگرده و اون فعلا فراريه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم سوار بر قطاری هستم که از دره و کوه و تپه ماهور از گل ولای بالا می رود نمی ایستد اما از ریل قطار هیچ خبری نیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

حالتون خوب

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که می خواهم به سفری بروم اما وقتی رسیدم قطار داشت حرکت می کرد. ****ی از داخل قطار ترمز دستی را کشید ( نمی دانم چه ****ی ) ولی من توانستم سوار قطار شوم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.حدود ساعت های 1 نصفه شب بود که چشمام گرم شده بود بعد خوابم برد و به عالم خواب دیدم که قطاری شیک و تمیز و مرتب و خیلی عالی با سرعت سرسام آوری که در باور نمیگنجه اومد و از کنارم که خونمون بود یعنی از داخل خونمون رد شد و از بس بادش زیاد بود که منو گرفت و به عالم خواب حس کردم روحم از بدنم جدا شده و همونجا از خواب پریدم. تعبیرش چییه دوست عزیز.؟؟؟؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم قطار از دور میاد و یکی خم شد و قطار به سرعت رفت تو کون اون و یه اخ و اوخی کرد و بلند شد گفت حال کردی گفتم نمردی گفت میبینی که نه...
واقعا ک عجیب بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم با يكي از فاميلامون تو قطار بوديم بعد
سر يه ايستگاهي پياده شديم و ديگه هم سوار نشيديم
تعبيرش چيه؟ ممنونتعبير پياده شدن از قطار

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام مادر من دیشب خواب دبده که بدون اینکه بیلیط بخره سفر رفته و هوا برفی بود و سف طولانی لطفا هرچه سریع جواب بدین از نگرانی در میام...ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام مادر من دیشب خواب دبده که بدون اینکه بیلیط بخره سفر رفته و هوا برفی بود و سف طولانی لطفا هرچه سریع جواب بدین از نگرانی در میام...ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم از کوهی افتادم و از اینکه نتونستم خواهرمو همراهی کنم تا قله کوه.کوهش خیلی شیب داشت خواهرم به سرعت میرفت بالای کوه اما من نتوانستم همراهیش کنم و برتاب شدم به دره

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دیشب خواب دیدم سر کوچمون قطار داشت میرفت من افتادم زیرش قطار ازروی کلم رد شد ولی چیزی نشدم والان خیلی دوست دارم ببینم که تعبیر خوابم چیه.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم یه قطار از کنار من رد میشه.من و برادرم و یکی دو نفر دیگه که یادم نیس کیا بودن ،بهش نگاه میکردیم و میومد و رد میشد. چند بار قطار اومد و رد شد.سرعتشم زیاد نبود!! حالا این یعنی چی؟؟!!!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

به خواستگارم جواب نه دادن توخواب دیدم باهم تو ی قطاری هستیم گفتم اگه جواب نه بدن چی گف بسپار بخدا-قطار درحال حرکت بود باسرعت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام ,خواب دیدم سوارقطار هستم و تصمیم گرفتم جامو عوض کنم ی رفتم جلو ولی آخرش بدون اینکه بدونم از قطار خراج شدم و هی دویدم تابه قطار برسم نشد ولی قطار داشت آتیش میگرفت و من هم دیدم کفشم داره آتیش میگیره و سعی کردم درش بیارم اینگار اون دنیا بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام ... خواب دیدم سوار قطار هستم از جاهای سر سبز ودشت و کوه دارم میگذرم و همش لذت میبرم و به جلو که نگاه میکرم ریل قطار رو میدیدم که جادش سرسبز بود در ضمن جایی مثل رود وشلیزار هم هم در دشت میدیدم !!!! تعبییر خوابم چیه؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام .خواب دیدم که من ومادرم به مسافرت با قطار رفته ایم . قطاری که سوار اون بودیم ما را پیاده کرد وما به طرف یه قطار دیگه ای رفتیم تا خواستیم بریم که سوارش بشیم قطار حرکت کرد و رفت . مردی توی ایستگاه قطار بود که ازش پرسیدیم که چرا قطار رفت که اون مرد نا اشنا گفت که راننده گفته که همه ی مسافرا سوار شدن واون مرد که ظاهرا دوست راننده بود به راننده زنگ زد و گفت که برگرد ه ولی راننده راضی نمی شد که فقط به خاطر 2 نفر برگرده واون مرد گوشی را به مادرم داد ودر اخر راننده راضی شد وبرگشت .لطفا تعبیر خوابم را به ایمیلم بفرستید .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام .خواب دیدم که من ومادرم به مسافرت با قطار رفته ایم . قطاری که سوار اون بودیم ما را پیاده کرد وما به طرف یه قطار دیگه ای رفتیم تا خواستیم بریم که سوارش بشیم قطار حرکت کرد و رفت . مردی توی ایستگاه قطار بود که ازش پرسیدیم که چرا قطار رفت که اون مرد نا اشنا گفت که راننده گفته که همه ی مسافرا سوار شدن واون مرد که ظاهرا دوست راننده بود به راننده زنگ زد و گفت که برگرد ه ولی راننده راضی نمی شد که فقط به خاطر 2 نفر برگرده واون مرد گوشی را به مادرم داد ودر اخر راننده راضی شد وبرگشت .لطفا تعبیر خوابم را به ایمیلم بفرستید .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دیدم با خانم همسایه که مشکوک به سرقت طلاها یم اندباقطاربه اهواز می رویم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در ایستگاه قطاری خلوت که چند نفر در حال تعمیر ماشینی خراب بودند منتظر رسیدن قطار بودم و زنبوری (در اصطلاح عامیانه 'زنبور گاوی') مدام دور سرم میچرخید و میخواست که مرا بزند و من با تکان دادن دستم مانع میشدم ولی زنبور خیلی سمج بود.
تعبیرش چیست؟
ممنون میشم کمکم کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که توی قطارم و دارم به کارکنانش کمک می کنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خواب دیدم که باید به یه قطار برسم و عجله داشتم و میدوییدم داشت قطار میومد توی راهم که به قطار برسم ریلای دیگه هم بودن داشتم از روشون میدوییدم نگاه که به یه سمتم میکردم دیدم قطار روی ریل خیلی بهم نزدیکه از اون ریل که رد میشدم میرفتم ریل بعدی اما بازم ریل بدی قطار داشت به سرعت سمتم میومد همین طور ریلای بعدی تا به اون سمت رسیدمو به قطاری که باید باهاش حرکت کنم رسیدم.ممنون میشم از تعبیر خواب مطلعم کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم. قطار از دور آمد ايستاد من سوار شدم با مادرم.. كنار يكي از آشناهام كه آقا هست نشستم. او در قطار با كل اسباب اساسيش بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دبدم که سوار قطار بودم بعد دیدم که قطار به شدت سرعت گرفت و پرواز کرد و پایین اومد و روی ریل قرار گرفت بعدش از قطار پیاده شدم دیدم بون اینکه چیزی رو قطار بیوفته له شد بعد بلافاصله قطار باربری دیدم که داره یه سری مواد معدنی مثل کیلینکر حمل میکنه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم. قطار از دور آمد ايستاد من سوار شدم. كنار يكي از آشناهام كه آقا هست و مجرد نشستم. او در قطار با كل اسباب اساسيش بود. بعد قطار حركت كرد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدن که قطار به سرعت می رفت و گرو قبار های زیادی رو به همراه داشت و گرو قبار ی به رنگ دود مایل به قرمز .
و در ادامش دیدم قطاری بدون ریل می امد و ایستاد و افرادی رو زیر ان می انداختن و بعد قطار حرکت می کرد و بعد از رفتن قطار می دیدم انها نیمه جان شدن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.ساعت یک ونیم شب ازخواب بیدارشدم.درخواب دیدم من وپدرمرحومم،سوار برقسمت انتهایی قطارگویاباربری ،بودیم.قطارازروبروی خانه امان ردّشدومن ازقطاربه پایین پریدم،سپس کمی جلوتر،روبروی مسجددیواربه دیوارمنزلمان توقف کردکه پدرم درزمان حیات به آن مسجدارادتی خاص داشت.سپس پدرم راهم دیدم که ازقطارپیاده شد.دیوارهای مسجدسیاه پوش بود،انگار****ی فوت کرده بود.من نگران شدم وبه داخل منزل دویدم وازبرادرم پرسیدم ،چه ****ی فوت کرده ؟برادرم گفت فلانی .که ازاقوام ودوستاران نزدیک پدرم درزمان حیاتش بود.
تعبیراین خواب چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تعبير ديدن خونه ى بدون در رو ميخواستم بدونم چيه؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم قطار از رو یک دست و یک پا من رد شد البته قطع نشده و جالبش اینه تنهایی خودمو به بیمارستان رسوندم بدون دردی و اونجا گفتن احتمالا یک پا و یک دستمو قطع میکنن تعبیرش چیه دقیقا؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. mahmood

خواب دیدم با دختر داییم تو قطاریم و خیلی شلوغ کردیم و آخرش شیطنت هم‌داشتیم‌با همدیگه
تعبیرشو جایی پیدا نکردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

دزدی سمبل غارت و ایجاد ضرر و زیان در شخص رویا بین است . ممکن است در این زمان و در زندگی بیداری ، مشغول برنامه ریزی و ارزیابی شرایط برای پیشبرد هدفی خاص باشید . زمانی که در رویا احساس میکنید که باید از وسایل خود مراقبت کنید ، اما دیگران درباره ی خراب بودن قطار اخطار میدهند ، با گره اصلی خواب رو به رو میشویم . شما هم اکنون با اتفاقاتی مشابه گرهی که در این خواب وجود دارد رو به رو هستید . ممکن است احساس کنید که دیگران ، در کار یا پروژه یا محیط آموزشی ، قصد ایجاد اختلال دارند تا دیگران را از منافعشان محروم کنند . ممکن است احساس کنید که منافع شما به خاطر خودخواهی یا دروغ گویی دیگران در خطر است و این موضوع نوعی محافظه کاری یا بدبینی را در شما ایجاد کند . خواب از شما میخواهد تا در مورد ریشه ی بدبینی و نگرانی های خود ، جست و جو کنید . مثلا به چه علت احساس میکنید که دیگران قصد ایجاد اختلال در عملکرد جمعی را دارند ؟ آن ها به دنبال چه منافعی هستند ؟ و در عوض رسیدن به منافع خود ممکن است چه ضرباتی را به شما وارد کنند ؟ چطور میتوانند جلوی این ضربات را بگیرید ؟ آیا تمام بدبینی شما منطقی و درست است ؟ چه مقدار از بدبینی شما نادرست و ساخته ی ذهن شماست ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

insert_link

local_library love is - يك خواب شريكي خوشمزه

insert_link

local_library love is - با يك بوسه زيبا از خواب