clear
library_books
تعبیر خواب - حرف ق
event

تعبیر خواب قمقمه

برچسب ها style

description توضیحات

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ببينيد که قمقمه اي داريد دوستي مصلح و عاقبت انديش و دورنگر با شما خواهد بود. اگر ديديد قمقمه اي را به کمر خود بسته ايد و پر از آب کرده ايد به سفر مي رويد. اگر قمقمه خالي باشد وسيله اي براي انجام کاري که در دست داريد نمي يابيد. اگر در خواب ببينيد کسي قمقمه اي پر از آب به شما داد او شما را ياري مي کند و کمک مي دهد. اگر آشنا باشد بيگانه اي به شما کمک مي کند و اگر بيگانه باشد آشنايي شما را ياري مي دهد و اين کمک مالي است. اگر در خواب کسي قمقمه اي خالي به شما داد از شما چشم کمک دارد و ياري مي طلبد. اگر قمقمه خالي از کسي خواستيد و گرفتيد از ديگران کمک مي گيريد. يا چشم کمک داريد. اگر در خواب ديديد که تشنه هستيد و از قمقمه اي آب مي نوشيد نيازتان برطرف و حاجتتان برآورده مي شود و اگر آب قمقمه را نيم نوشيده به زمين ريختيد ناسپاسي مي کنيد. اگر آب قمقمه را ننوشيده به زمين ريختيد مالتان را هدر مي دهيد.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

insert_link

local_library love is - يك خواب شريكي خوشمزه

insert_link

local_library love is - با يك بوسه زيبا از خواب