clear
library_books
تعبیر خواب - حرف م
event

تعبیر خواب ماهی - ماهی ها

برچسب ها style

description توضیحات

حضرت دانيال گويد: 

ديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بود و در درياي سردسير تاويلش نيكو بود.

اگر ديد ماهي بسيار داشت تازه و بزرگ دليل غنيمت است و اما ماهي كوچك غم است.

اگر بيند از شكم ماهي مرواريد  يافت، دليل كه پسري آورد.

اگر ماهي تازه پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند.

محمدبن سيرين گويد: 

اگر ديد كسي ماهي شود و خشك به وي داد، دليل كه بزرگي ظلم كند.

اگر ماهي خورد، دليل كه از غلام مضرت بيند و بعضي مي گويند، دليل سفر است.

جابرمغربي گويد:

 ديدن ماهي تازه دليل غنيمت است، زيرا كه بر خوان عيسي (ع) كه از بهشت آورده بودند ماهي بود.

اگر بيند از دهان او ماهي بيرون آمد، دليل كه دروغ بسيار گويد.

اگر ديد از قضيب او ماهي بيرون آمد، دليل كه او را دختري آيد.

اگر ماهي تازه پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند.

اگر ديد ماهي فروشي مي كرد،دليل كه منفعت يابد.

اگر ديد ماهيان دريا با او سخن گفتند، دليل كه راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن ماهي بر شش و جه است. اول: وزير. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشيزه. چهارم: غنيمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: كنيزكي هندوي

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

ديدن ماهي در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد.

اگر در خواب ببينيد جائي در کنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد و درون آب ماهيان فراوان مي بينيد که شنا مي کنند

بسيار خوب است چرا که خواب شما از آينده اي روشن خبر مي دهد ولي شرط اين است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبي

که ماهيان در آن شنا مي کنند تيره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار مي

گيرد اما بعد از طي مراحلي بسيار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زياد.

اگر آب متعفن باشد و در آن ماهيان خوش رنگ و زيبا شنا کنند خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد چيزهائي بدست مي آوريد

که به رنج و بدبختي و بيماري در برخورد به آن نمي ارزد. آب متعفن نشان بيماري و حبس و محکوميت است.

ماهي سفيد بخت و اقبال است ، ماهي زرد طلائي پول و مال و ثروت است و ماهي سرخ فر و شکوه است.

اگر کسي در خواب يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ آن طور که در مراسم هفت سين نوروز موسوم است به شما بدهد بسيار

خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند مي شويد و به آرزوهاي خود مي رسيد و چنان چه شما به کسي ماهي بدهيد او را

کمک و ياري مي کنيد که به آرزوهايش برسد.

اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد.

اگر ببينيد ماهي شور مي خوريد چه دودي باشد و چه تازه به شرطي که شور باشد به بلا و مصيبت گرفتار مي شويد.

تعبیر حوض ماهی  و تور ماهیگیری را بخوانید.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ماهي

ماهيگيري : سود زياد

ماهيهاي بزرگ : رضايت

ماهيهاي کوچک : شکست

ماهيهاي مرده : ناراحتي

پختن آنها : داشتن خانه با سامان

خريدن آن : اطلاعات غلط

ماهيهاي فرمز : ازدواج با يک فرد ثروتمند

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن ماهي روزي است

 

نظرات (157)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم با خواهرم کنار پنجره ایستاده وبه دریا ب موج دار وابی نگاه میکنیم من به خواهرم میگم حتما این دریا ماهی داره یکدفعه میبینیم صیادان زیادی دارن ماهی میگیرن با تور ماهی گیری ودرنقاط دورتر دریا روی موج ها ماهی های زیادی بالا وپایین میپرن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

بیرون امدن ماهی زنده از چشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خوردن میگو در خواب چه تعبیری داره؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم مردی با یک سینیه بزرگ میگو پخته بین جمعیت امد همه جمع شدن تا به انها بدهد من کنار استاده بودم وجلو نرفتم تا بردارم ولی او خودش به طرف من امد و یک شاه میگوی بزرگ به من داد ومن ان را با دخترم خوردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام
حدود ساعت 6صبح ماهی زنده ای که از آکفاریوم بیرون آمده بود و من که درحال تماشای آنجا بودم او را درزیر پای خود احساس کردم و تلاش کردم او را بگیرم و نمی توانستم آن را به داخل آکفاریوم بیندازم تا اینکه از دستم رها شد و من به دنبالش داخل سالنی شدم و از مسئولین خواستم که به ماهی کمک کنند و با آنها به دنبالش گشتیم و بعداز پیداکردن داخل آکفاریوم قرارگرفت که مدل آن از آن دسته ماهیها بود که خودش را باد میکرد و او خوشحال خودش را باد میکرد. لطفاً پاسخ دهید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم که ماهی های سیاه ریز و کمی درشت را درون قابلمه ای ریخته ام { از نوع ماهی های هفت سین}و غیر عمد زیر قابلمه را روشن کردم چند تا از ماهی ها دراثر حرارت نیمه جان شده اند من ناگهان گاز را خاموش کردم ماهی ها از حالت نیمه جان درآمدند و دائما در درون قابلمه بزرگ شده ند به طوری که در درون قابلمه جای نمی گرفتند و قیافه های خشن و وحشتناکی پیدا کردند . تعبیر این حواب چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.
خواب دیدم یک استخری به من ارث رسیده که پر از ماهی های بزرگ و در حال شنا کردن است و در بین انها ماهی قرمز رنگی هم بود.
من در عالم واقعی یک ماه دیگر امتحان دارم ایا خوابم مربوط به امتحان می شود؟
در ضمن اب استخر صاف بود و مردم می اومدنروی استخر پر از ماهی من خوابیدن.
به نظرتون تعبیرش چیه؟
نگرانم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

به نام خدا
خواب دیدم ماهی کوچک فایترم(کوچک وبه رنگ نارنجی کم رنگ با خالهایه کبودرویه باله و با باله هایه خیلی بلند) را به درون آکواریوم ماهیان گرمسیریم که بزرگ هستند انداخته ام وماهی اسکارم(مشکی با سایه هایه خا****تری وخالهایه زیبایه نارنجی پررنگ)،ماهی فایترم را درجابلعید.درخوابم فقط این دوماهیم رادیدم وماهیان دیگرم نبودندmotevaled e.shast@yahoo.com.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خواب ی عالمه ماهی قرمز کوچیک و بزرگ دیدم تفلیا بعضیاشون داشتن جون میدادند انگاری آب تنگشون کم بود . با کلی هیجان دوییدم و براشون ی عالمه آب با لیوان و چای ساز و هرچی که دم دستم بود آوردم و ریختم تو تنگ تا نجاتشون بدم چندتاشون و از رو زمین برداشتمو انداختم تو تنگ تا دوباره جون بگیرن . وقتی تو دستم گرفته بودم با تمام وجودم حس میکردمشون . خیلی ناز و باحال بودن . خدارو شکر خیلیا شون و نجات دادم و بدشم که برگشتم دوباره به همین دنیا. ممنونم ازتون .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

از دست كسي پنج عدد ماهي سياه و يك عدد قرمز گرفتم. تعبير آن چيست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام در جايي مثل زندان بودم و مكاني را ديدم پر از ماهي يكي از ماهي ها در حال جان دادن به من اميد واري ميداد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ﺑﺮﺍ ﻱ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻮﺩ ﻭﺧﻮﺍﺑﻲ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭﺍﺿﺢ.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دیدن ماهی سیاه درآسمان که بدون آب- ودرآسمان درحال پریدن بود.واز بالای سر من عبور کرد.خواهش می کنم جواب آن رابرام ایمیل کنید .از سایت خوب شما متشکرم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خسته نباشید نزدیکای صبح خواب دیدم یه عالمه ماهی سفید تقریبا بزرگ تو اسمون هستن مثل یه لشکر, به سمت خونه ما من تو.بالکن بودم, دیدم دارن باسرعت نزدیک میشن ترسیدم اما فرار نکردم, همشون یک دفعه ریختن تو خونمون, من یکیشونو با دست.گرفتم که به صورتم نخوره, میخوام ببینم تعبیرش چی میشه مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

sallam khasteh nabashid saate 6,7 sob bood khab didam kenare ye estakhr daram mahi migiram yeho hameye mahia mordan bejoz 2 tashon ke aval az hame gerefte boodam ke hanooz zende boodan.bad man to khab 2 del boodam ke in mahiaro bokhhoram ya na vali khob nakhrdam lotfan behem b egid tabiresh chie?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

salam
khab didam ke az yek daryache daram mahygyry mikonam. ab tamiz va zolal ast va bazi az mahy ha ham dide mishan chand ta az mahyha gherme hastan ghermeze porrang ham nistan. chand ta az dostam ham daran mahy migiran vali man zoodtar az hame yek mahye ghermeze gunde migiram. lotfan baram zoodtar tabireshu befrestyd

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام و خسته نباشید. من در خواب دیدم داخل لیوان چایی ام یک ماهی سیاه است ان را در اوردم انداختم ماهی داشت میمرد که تنگ رو پر اب کردم ماهی رو انداختم داخل تنگ و نجات یافت و بعد دیدم داخل تنگ پر از ماهی های قرمز شد. میشه تعبیر این خوابم و بگین ممنون میشم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم ماهی در اسمان بود از پنجره ان را گرفتم پس از مدتی مرد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من یه چیزای کوچیک از خوابم یادم میاد همونارو میگم ازتون خواهش میکنم به ایمیلم بفرستید
خواب دیدن تو خونه برای تزئیین دو تنگ بلور داریم که هر کدام دو ماهی دارد ماهی های یکی زیبا ماهی های آن یکی زشت من خواستم تا جای تنگ ها را با هم عوض کنم اما تنگ حاوی ماهی های زیبا ش****ت و ماهی ها مثل چوب خشک شدند و من آنها را از پنجره بیرون انداختم و دو گربهآن ها رو خوردند
دوباره آن یکی تنگ هم ش****ت و من از خواب پریدم
البته این قسمتی از خواب من بود
من یک دختر مجرد هستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.. خواب ديدم كه از يه درياچه‌ي بزرگ با خواهرم ماهي گيري مي كردم. خواهرم ماهي هاي بزرگ مي گرفت براي من مي انداخت. ماهي ها خيلي بزرگ بودن و شديدا تكون مي خوردن من نمي تونستم نگهشون دارم. مي انداختمشون توي آب.. به آب كه نگاه كردم ديدم ماهي ها خيلي زياده آب درياچه پر از ماهي بود.. بعد ديدم كه احمدي نژاد آمد و درياچه رو كشيد و با خودش برد وصل كرد به يك درياچه بزرگ كه توي شهر بود.. اين كارش باعث شد سيل بياد و همه‌ي خونه ها برن زير آب. ولي خونه من زير آب نرفته بود. تو كوچه ها كه راه مي رفتم توي همه چاله چوله ها پر از ماهي هاي زنده بود..

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
دم صبح خواب دیدم ماهی بزرگی برای خوردن یک حشره از آب بیرون پرید و من هم در انتظار آن بود و ماهی را روی هوا گرفتم و برای مهمانی به پدرم دادم، لطفا تعبیر آن را برایم بگویید
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.
با قرآن استخاره گرفتم. نوشته بود انشاالله. انشا: به معنی نوشتن است. ان‌شاالله صحیح است. متشکر می‌شوم اگر تصحیح کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم توی رودخونه ای افتادم تغریبا آبش زلال و روشن بود از رودخونه که بیرون اومدم دیدم ماهی کوچیکی داره گوشت انگشت شصتمو میخوره و از زیر پوستم داخل بدنم میشه
ماهی رو کشتمو اجزای بدنش بیرون اومد از بدنم مثل همون ماهی توی انگشت وسطیم بود که اونم کشتمو اجزای بدنش بیرون اومد دیگه ماهی نبود
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم که ماهی داخل سینه برادرم رفته.سمت قلبش نه،دمش تکان میخورد،تا خواستیم کاری کنیم کلا داخل سینه اش شد.تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

برادرتون عاشق یک زن زیبا میشود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم توی یک اکواریوم بزرگ توی اتاقمون ماهی های بزرگ داشتیم که اکواریوم ش****ت و ماهی ها افتادن توی اتاق و مردن و یکی از ماهی های برزگ توی دهانش دوتا ماهی دیگه بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

Haghe hahaha jajaha

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام. چند سال پیش خواب ماهی دیدم که هنوز هم به دنبال تعبیرشم. دیدم که روز قیامت شده، به مادربزرگم که سید هست گفتم میشه یه کم قیامت دیرتر بشه تا من این ماهی هارو ببرم و بندازم تو آب و اون هم گفت باشه من از خدا رخصت میگیرم ومن رفتم و 17 تا ماهی که دستم بود در یک ظرف آب در یک بیمارستان انداختم. سوالم همیشه سر تعدادش بود که چرا 17 تا؟ پیشاپیش ممنون از لطفتون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

عدد ۱۷ عدد مقدسی است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب یک رودخانه نه چندان زلال دیدم که پر از ماهی بود. میخواستم بپرم توی رودخونه اما وقتی این همه ماهی و دیدم ترسیئم و نپریدم. بعد تمام ماهیهای رودخونه پردین به سمت من. تعداد ماهیها خیلی خیلی زیاد بود. ممنون میشم تعبیر خوابم و بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که با شوهرم کلی ماهی صید کردیم خیلی زیاد بودند ماهی های سفیداما درشت بودند و من از این بابت خیلی خوشحال بودم همش به شوهرم تو خواب میگفتم چقدر زیاده این از مصرف ما خیلی بیشتره اما خیلی خوشحال بودم و همچنین دید م دارم پاکشون میکنم راستی یکیشون که سفیدو کوچیک بود وقتی داشتم پاکش میکردم تو قسمت گوشت نزدیک دمش یه تکه قرمزی بود که کنمش وانداختم دور و یکیشون که پاکش میکردم خیلی بزرک و جاق و سفید بود اینا خیلی تو ذهنم مونده میشه بگید تعبیرش چی میشه ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تو خواب دیدم که 2 تا ماهی با دم تقریبا بزرگ و جنس بدنشون زمخت توی یه تور به سقفی آویزون هستن و خیلی تلاش میکنن مه از تور بیرون بیان ... که همینجوری من داشتم نگاهشون میکردم یکیشون تونست بپره بیرو و افتاد روی پام و من هم چندشم شد و از خواب پریدم ...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که در بازار ماهی فروشها راه می رفتم و هر ماهی که برام باز می کردن درون شکمش چندین ماهی کوچیک بود و میگفتن دیگه اینا قابل استفاده نیست.حیف این ماهی بود که گرفتن.ماهی ها رنگ تیره داشتن.ممنون می شم که تعبیر خوابم رو بگین.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من دیشب خواب دیدم ماهی قرمز توی تنگ مرده.... تعبیرش چیه؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

توروخدا کمکم کنید...ظهر خوابیدم خواب دیدم یه جای مذهبی مثل تعزیه مانند هستم بعد از اونجا یه نفر که یادم نیست کی بود کلی ماهی قرمز به من داد یه عالمه بودن بعد ریختمشون تو چنتا ظرف دیدم جا نمیشن تو یه ظرف هرچی ظرف میاوردم تعدادشون بازم بیشتر میشد...یکی دوتاشون افتاد بیرون داشتن بالا پایین میپریدن گرفتم انداختمشون تو اب هرچی برمیگشتم نگاه میکردم میدیدم دوباره از ظرف افتادم بیرون بعد یکی دیکه از ظرفا رو دیدم همه ماهیاش مرده چون ظرفه شبیه ابکش بود که اب ازش میرفت بعد یکی از ماهیا که تو سومین ظرف بود میخواستم بندازمش تو یه ظرف گنده تر گیر کرد لای در ظرف کلش کنده شد انقد ترسیدم انقد تو خواب غصه خوردم ولی بازم هنوز یه ظرف پر ماهی قرمز داشتم...تعبیرشو بهم میگید؟(yasaman.saeedi94@yahoo.com)

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیم کف اتاقم پر از ماهی ولی در کف اتاق اب نبود من هم ان ها را با تور می گرفتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
من در خواب دیدم که شخصی به همسرم 4 عدد ماهی کوچک که در ایام عید بر سر سفره عید میگذارند داده است وگفت آنها را در رحم خود قرار بده البته یکی از آنها حتما برایت فرزند خواهد شد .!!!!
البته الان فرزند دارم ونیازی به فرزند دیگر نمیبینیم .!!!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

دختر دار میشی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من یه ماهی قرمز دارم که خیلی دوسش دارم تو خوابم دیدم که داره میمیره...خیلی گریه کردم یه ذره بهش غذا دادم و بازم گریه کردم که بعد از چند دقیقه دیدم که زنده شد تعبیر این چیه؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم ماهي هاي عيدمان در تنگ كوچك و سياه شدن و اب درون تنگ هم كثيف و لجن زده شده بود و من داشتم اب تنگ را عوض مي كردم ....
لطفأ جواب من وا بدهيد متشكرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدمً تنگ ماهي عيدمانً پر از لجن بوده و ماهي عيدمان كوچك و سياه رنگ شده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدمً تنگ ماهي عيدمانً پر از لجن بوده و ماهي عيدمان كوچك و سياه رنگ شده
لطفأ جواب من را بدهيد مرسي

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.من الان دو شبه ک خوابهایی ماهی قرمز دیدم.
شب اول خواب دیدم سه تا ماهی قرمز کوچولو دارم و توی یک کیسه آب کنار چند تا نان گذاشته بودمشون بعد اون پلاستیکه نان پاره شد و ماهی ها افتادن زمین تبدیل به کرم های چاق و نرم و کوچکی شدند ک از توی غذاهای مختلف رد میشدند و از اونا میخوردند اما بعد من همون کرم ها رو انداختم توی آب و هرچیزی ک خورده بودند از دهانشون بیرون ریخت و دوباره تبدیل به ماهی قرمز شدند
خاب دوم:
خاب دیدم یک ماهی تابه دارم ک یه مقدار تی توشه و چندتا ماهی قرمز توش دارم ک با خودم حملشون میکردم
رفته بودم فروشگاه توی یه روز برفی شدید و ماهی تابه و ماهی ها رو گم کردم
لطفا تعبیر خاب هام رو بگین؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

Salam,man khab didam zire derakhte anjirE hayateman yek alame mahie sefid k az bas shishei budan dar hava shena mikardan,gerd va keshide,kheili khoshgel budan,hatta az mahihaye akvaruimha naz tar,vali ham motevaset va ham kuchik va ham bache mahihaye kheili riz tar budan.bad man k didam b madaram neshan dadam,madaram gereft ta bendaze tu ab e tong k dakhele ab bashan,bad manam komakesh kardam,vali ba daste man parvaneh ham gerefte shod,porze bale parvaneha abe tong ro keder kard bad zud hardo parvaneharo daravordim va abe jadid rikhtim,mahihai k man rikhtam tu kase kheili bishtaraz mamanam bud betowri k hamasho rikhtam.kheili mamnun misham ta'biresho baram mail konid,khabahaye man vaqean baram daqdaqei mishan tu zendegi.bazam mamnun

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

امروز خواب دیدم 2تا خفاش دنبالم کردن,من که روی یک صخره بودم از ترس پایین پریدم و توی یه دریا افتادم,توی آب یه ماهی خیلی خیلی بزرگ دیدم که داره به طرف من میاد,اطراف اون ماهی کلی کوسه و ماهی های کوچیکتر بهش چسپیده بودن,یه دفه یکی از کوسه ها بهم حمله کرد,من که به چاقو تو دستم بود وارد دهنش شدم و از اون طرف شکمشو پاره کردم ومن هم مثل بقیه ماهی ها روی ماهی بزرگه نشستم!,

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم میگوی زنده را دارم میخورمr

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

salam,khab didam k 2ta mahie qermez yeki bozorgo yeki kuchik toye xe tong k abesh haw safe,bad man z aabe mahi mikhordam tori k mnvazeb bodam mahia varede dahanam nashan,ama mahi kuchike say dasht bre to dahanam,ama khob naraft.tabire khabam chie?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم که در کنار حوض آبی هستم و سر ماهی از خروجی آن معلوم است سعی کردم دو ماهی بزرگ از حوض در آوردم وبا چوب به سر آنها ضربه زدم که ناگهان پیرزنی آمد و گفت دزد دزد را بگیرید بعد از خواب پریدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خواب ی عالمه ماهی قرمز کوچیک و بزرگ دیدم كه از يه اب پاك و زلال و كم عمق داشتنشيطنت ميكردن من رفتم تو اب و نيگاشون ميكردو و كيف ميكردم ميشه تعبيرشو لطف كني؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم یه ماهی قرمز دستمه,میخواستم ببرم بندازم تو آب,تو راه دیدم یه عالمه از همون ماهی ها تو یه حوضن که بالا پایین میپرن,اون ماهی که دستم بود رو انداختم پیش اون ماهی ها,و رفتم دنبال آب,لطفا تعبیر کنید
khab didam ye alame mahi ghermez bedone ab daran bala payin miparan vali zendan,va man raftam donbale ab,tabir konid plz

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام در خواب دیدم دارم میگو تازه که خوب سرخ شده را میخورم و بعد از اون یه ماهی تازه بهم دادن که بخورم شک داشتم که پخته شده یا نه به همین خاطر یه تیکه خیلی کوچیک ازش را تست کردم دیدم خامه گفتم نمیخورم.لطف کنید تعبیرش را بهم بگین ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام یک نفر خوابی دیده است که خانواده ی ما ماهی خیلی بزرگی ما گرفته ایم وزنده است و اون خانوم یه نون بزرگ رو بهش مید کامل می خورش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

درخواب دیدم داییم (برادرمادرم) ماهی های قرمز میفروشه وجنب وجوش ماهی ها زیاد بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
خواب دیدم ماهی خا****تری تازه و بزرگی از اسمان پایین افتاد. هنوز کاملا تازه ی تازه بود و جلوی پای من روی اسفالت در حال جان دادن بود. اگر لطف کنید و معنیشو بهم بگین ممنون میشم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام. خواب دیدم ماهی بزرگ و خا****تری رنگی از اسمان پایین افتاد در حالی که هنوز زنده بود و روی زمین اسفالت جلوی من در حال جان دادن بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام.من در خوابم تو يک اکواريوم يه عالمه ماهي قرمز کوچيک ويک ماهي قرمز بزرگ ديدم که شنا ميکردندانگار يک نفر اب اکواريوم رو خالي کرداما ماهياباز تو اب کم شنا ميکردتگند بعد يکدفعه ديد اکواريوم پراز اب شه ابشم زلال وپاک وتميز بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خواب دیدم ماهی شیطون عیدم که هنوز زندست از تنگ پریده بیرون و خودش داره میره غذاشو برداره و بخوره تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دارموچایی میخورم بعدیه دفعه ای نگاه که میکنم دیدم توش ماهیه یه ماهی بزرگ مشکی ته لیوان و یک ماهی قرمز روی سطح اون داره شنا میکنه و دیگه اون چایی رو نخوردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

salam man khab didam amam ke yek khanom momen va seyed hast be man mahi ozom boron kado dad

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خسته نباشین
من خواب دیدم تو دریای سبز که خیلی آروم بود شنا میکردم یهو یه ماهی دیدم اولش میگفتم کوسه هس بعد که گرفتمش دیدم دلفین کوچولو هستش میشه ازتون خواهش کنم تعبیرشو برام بنویسین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام
خواب دیدم که در سردخانه هستم و ماهی بزرگ به حالت یخزده بود لطف میکنید تعبیرش را بهم بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم که چند تا ماهی کوچولو تو حموم بهم حمله کردن و با سختی میکشتمشون. تعبرش رو لطف کنید و بهم بگین مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. سایان    تعبیر خواب (آرشیو)

به زودی شوهر میکنی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم داداشم با ی تنگ هفت سینی ک پر از ماهی قرمز بزرگ بود داد به من من این ماهیا رو از اب میگرفتم میزدم تو خاک تمیز میزاشتمش تو ی تنگ هفت سینیه دیگه که ابش زلال بود با اینکه ماهیا گل الود بودن ولی اب زلاله گل الود نمی شد یا ی زره گول الود بود بیشتر زلال بود
میشه تعبیر خوابمو بگید ممنون میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

Salam khab didam dadasham ye tong mahi ghermez ke mahiyasham bozorg bod behem dad man in mahiyaro az ab migereftam mizadam to khak tamiz mizashtam to ye to ye tonge digeh vali abe ziyad gel alod nemishod bazam zolaliye khodesho dasht

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

Lotfan tabir khabamo begid mamnon

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم ماهي يخ زده بعد از يخش اب شد زنده شد و انداختمش در حوض اب كنار ماهي هاي ديگر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم ماهی سفید بزرگی ( سه چهار متر طول و عرض) افتاد دمبالو و گازم گرفت.ولی زنده بودمو اونم فقط گرفته بودم با دندون.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. سایان    تعبیر خواب (آرشیو)

شما هم احتمالا شوهر میکنی به زودی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که یکی از ماهی ها عیدم از تنگ پریده بیرون و به جاش یه کبوتر رفته تو تنگ.تعبیرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام خواب دیدم که سقف خانه امان پر از ماهی تزیینی آویزان است تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام خواب ديدم تو يه استخر بزرگ شنا مي كنم بعد درون استخر ابش كم ميشود و ماهي قزل الا در ان هست و يكي از انها مرده بود ويكي دگه از انها دمبش كننده شده و حالت مريضي داشتن و اب استخر نه گل والود بود نه زلال كمي كدر بود و ابش بوي ماهي ميداد و من شنا مي كردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

لژفا تعبیر کنید
دوتا ماهی قرمز که خودشونو از اب بیرون میانداختند و حاضر نبودند دوباره برن تو اب.
یکی از بستگان که چند سال پیش فوت شده اونا را گرفت و بهشون نون میداد و من ناراحت از این که ماهی هام خواهند مرد بدون اب

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام . من استودیوی ضبط موسیقی دارم خواب دیدم یکی از همکارام که خیلی زیرآبمو زده یه تنگ ماهی قرمز نسبتا درشت بهم داد که انگار ان ماهی قرمزایی که سم پرتاپ می کردند و وحشی بودند جزو سیستم هستند . به صورت وهم انگیزی ترسناک و غیر قابل کنترل بودند . یکی از ماهی ها به من سم پرتاپ کرد و دستم ورم شدیدی کرد . لطفا منو راهنمایی کنید . با سپاس......

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم داشتم آب ماهی ها رو عوض میکردم تعدادماهی ها زیادبوداز دستم در رفت و همشون رو ریختم تو سینک آشپزخونه بعضی هاشون مردن و بعضی ها هم نه اول نارحت شدم بعدگفتم خوب اشکالی نداره تعدادشون زیاده
لطفابرام تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم ماهی سیاه دخل تنگ هس بعدش خواستم ابشو عوض کنم پرید تو دهم تا سعی کردم بیارم بیرون دهنم از وسط نصف شد خیلی گریه کردم تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام چیزی که از خوابم یادم هست اینه که با یه دلفین شنا م یکردم انگار کف اتاق خونه پدریم یه استخر می شد با عمق کم و من با لذت فراوان با اون دلفین شنا می کردم ...خیلی به هم علاقه مند بودیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.من خواب دیدم که 3 تا تنگ ماهی دارم که توهرکدومش 3 تا ماهی هست که همشونم ماهی کوچیک قرمز ولی تو 2 تا ازتنگا یه دونه ماهی سیاهم بود ینی 3 تا تنگ و9 تا ماهی که 7 تاشون ماهی قرمز 2 تاشونم ماهی کوچیک سیاه..یکی از ماهی های یکی از تنگا هی خودشو بیرون مینداخت ومن هی مینداختمش تو تنگ تقریبا 3 یا4بار این کارو انجام دادم که دیگه خودشو بیرون ننداخت..ممنون میشم اگه تعبیرشو بهم بگید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

6-7 صبح بود.
خواب میدیدم رفتم کنار آکواریوم خونمون وایسادم یهو یه ماهی قرمز خیلی بزرگ از توش پرید بیرون افتاد کنارم . منم برش داشتم انداختمش تو آب و دوباره زنده شد. (توی آکواریوم خونه واقعا مای قرمز دارم).
اگه میشه تعبیرش رو به ایمیلم بفرستید.ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم داخل یه ظرف که آبش کثیف بودچندتاماه قرمزداشتم.وقتی رفتم آب کثیف ظرف وعوض کنم وآب تمیزبریزم ۲ تا ازماهیهاهمراه آب کثیف اومدن ومردن:‏(‏

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم همه جابرف باریده و من با دخترعمویم از زیر برف ها که ماهی ها تقریبا معلوم میشوند ماهی هارا درمیا وریم تا بپزیم و بخوریم.این هم بگویم برف در حال باریدن نبود وانگار جای یخبندان بود میشه تعبیرشوبگین؟؟؟؟ بعدم میخواستیم این ماهی هارو به یه بچه بدیم بخوره بچه کوچیک که ندادیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

میشه تعبیر رو به وبلاگم بزارین؟http://www.man-va-
ممنون ازشماeshgham37.blogfa.com

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام،من خواب دیدم شوهرم ی ماهی سفید نسبتا بزرگ خریده بعد شکم ماهی رو ک بریدیم ی عالمه ماهی کوچیک سفید ریخت بیرون با من با لبخند وخوشحالی ب شوهرم نگاه کردم.خواهش میکنم بگین ک تعبیرش چی میشه؟ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

باسلام،من خواب دیدم شوهرم ی ماهی سفید نسبتا بزرگ خریده بعد شکم ماهی رو ک بریدیم ی عالمه ماهی کوچیک سفید ریخت بیرون با من با لبخند وخوشحالی ب شوهرم نگاه کردم.خواهش میکنم بگین ک تعبیرش چی میشه؟ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم خواهرم یک ماهی بزرگ به من میدهد تا بپزم وقتی با چاقو شکم ماهی را پاره میکنم تعداد زیادی ماهی های کوچک از شکم ماهی بیرون شدند و در اطرافم بر روی زمین به جست و خیز پرداختند و از شکم یکی از ماهیان کوچک دوباره تعداد کمی ماهیان کوچک بیرون شدند و بر زمین افتادند من بسیار دلم میسوخت و احساس پشیمانی میکردم که ندانسته ماهی حامله را شکمش را پاره کرده ام

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که دوتا ماهی قرمز در تنگ کوچکی بودند اما توسط بچه خواهرم تنگ آنها چپه شد و برادرم ماهی بزرگ را نجات دادو به تنگ برگردانداما ماهی کوچک همچنان روی زمین بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم با داییم رفتیم پی کاری و رسیدیم به یه رودخونه که ابش زلال بود من مشغول ماهیگیری شدم که ماهی هاش کوچیک و سفید بودن در این بین یه مار کوچیک سبزم گرفتم و باز مشغول ماهیگیری شدم بعد از ماهی گیری که اومدم سراغ ماره دیدم ماره بزرگ تر شده ورنگ زردم بهش اضافه شده ترسیدیم و فرار کردیم و اومدیم خونه ولی باز وسوسه شدیم برگشتیم سراغش که این بار خیلی خیلی بزرگ شده بود .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم به یکی از اشناهامون که زیاد نظر مثبتی روش نداریم سپردم میگو برامون بیار
دیدم یه گونی میگو آورده توی حمام و نشستیم پاک میکنیم
ولی شبیه میگو نبودن
شبیه مثلا زالو بودن
و پاک کردنشونم عجیب غریب بود
کلا حس خوبی نمیداد
ممنون میشم تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تعبیر غذا دادن به یک عالمه ماهی درشت و سیاه که توی آب بودن چیه؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دبدم به یه عالمه ماهی سیاه و گنده غذا میدم.تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام
من خواب دیدم بروی ایوان مانندی ایستاده ام که پایین رانگاه میکنم که پایین حالت ابگیر مانند دارد همان لحظه روی اب پراز ماهیهایی شد که بروی سطح اب نوک میزدند بعد موج بزرگی بوجود امد وماهیهای کوچک سیاه رنگ را به بالای ایوان همانجاکه من ایستاده بودم انداخت ومن برای حفظ جان ماهی ها انها رایکی یکی برداشته وبداخل اب دوبارع می انداختم ، ممنون میشم تعبیرش روبه ایمیلم ارسال بفرمایید
باتشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

Salam man khab didam to ye jaye saheli hasaheli hastam pore felaminko va ye aghayi omad baraye ouna ghaza berize ye meygo parid to daste man va shoro kard gaz gereftan

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم 2 تا ماهی میخواست جفت گیری کنن ولی نمیتونستن منم کمکشون کردم و بعدش جفت گیریشونو دیدم. تعبیرش چیه؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اقا من خواب دیدم ماهی سفید دادم به خوذد ماهی قرمزم بعد لاک ریختم تو تنگش کشتمش.بعد گریه کردم.الان یه هفتس دنبال تعبیرم.
یه بارم خواب دیدم صبح پاشدم ماهی قرمزم که تنها بود تو تنگ شده 5 تا.
جریان پیههههههههههههه ههههه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سام خسته نباشید,خواب دیدم تو دریا با شوهرم شنا میکردم که شوهرم یه تور ماهیگیری کوچیک انداخت تو آب و ماهی ها میومدن تو تور,توی دریا پر از کوسه و دلفین بود اما آسیبی به ما نرسوندن,آب با سرعت ما رو به طرف ساحل برد وقتی رسیدیم به ساحل شوهرم تورو داد به من گفت 6تا ماهی بردار منم برداشتم,لب ساحل ماهی های خیلی کوچیک سرخابی و آبی بود من چند تاشونو با تور گرفتم.راستی مسط آب شوهرم یه ماهی رو با دستش گرفت و انداخت توی تور,تعبیر خواب من چیه لطفا؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در حال تماشای یک ماهی در آکواریوم هستم ...
در همون حال متوجه شدم ماهی از شکمش یه ماهی دیگه داد،بیرون ....
تعبیرش چیه ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم اشپزخونمون پر از اب شده وکلی ماهی توش هست.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
من خواب دیدم ۱۰۰ ماهی که تو تنگ بودن تو دریا رها کردم ، فقط صاحب اون ماهیها رو نمیشناختم،
تو خواب از اینکه ماهی ها رو رها کرده بودم خیلی خوشحال بودم
ممنون میشم تعبیرش رو به ایمیلم بفرستین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من در خواب دیدم که در دستم یه ماهی که زیر یه سینی بود باپسرم در یه کوچه می رفتیم که یه دفعه از دستم افتاد قبلا هم تو اب هم نبوده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم یک طوفان بزرگ در دریا بود و من از خشکی ناظر بودم..یک گردبادی از آب و ماهی بسیار بزرگ که بلندای آن نامعلوم بود به سمت من می آید...ممنون میشم تعبیر بفرمایید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

چند بار در خواب دیده ام و امروز
که آکواریوم بزرگم پر از ماهی است از هر رنگ ریز و درشت آب هم صاف است ناگهان به دلیلی فک میکنم آکواریومم میترکد پس ماهیان را میگیرم و در تشت های بزرگ می اندازم تا نجاتشان دهم و همیشه در اینجا خواب تمام میشود
گاهی دیده ام بعضی ماهیان الته خیلی کم مرده اند.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که یه ماهی قرمز میخواستم بخرم.اما موقعی که ماهیمو گرفتم از فروشنده دیدم سه تاماهی تو نایلون ابه.یه ماهی قرمز که از همه بزرگتره.ودوتا ماهی طوسی رنگ که از ماهی قرمزه کوچیکتر بودن.البته خودم یه دختر دارم.میخواستم بدونم ربطیی به تعداد بچه ها و جنسیت بچه هام نداره

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم ماهی های زیادی توی اسمون داشتند شنا میکردند اسمون مثل اقیانوس شده بود من از روی پشت بوم به ماهیها نگاه میکردم بارون هم کم کم می بارید توی اسمون نهنگم شنا مبکرد لطفا تعبیرشو برام بگید خیلی ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام امشب خواب عجیبی دیدم لطفا راهنمایی بفرمایید . خواب دیدم می رفتم منزل یکی از فامیل رو به روی خانه دره عمیقی بود که از روی پل باید رد می شدیم متوجه شدم زیر پل رو خانه ای است که رویش را برف گرفته و کمی وسطش نشان می دهد که آب هست در عین حال که از پل رشد شدم و موضوع آب زیر پل که یخ زده بود توجه منو جلب کرد و رفتم جلوتر نگا کنم دیدم حفره ای باز است و آب بسیار بسیار زلال و جذاب و داخلش ماهی های بزرگ و بسیار زیبا است هر چه نگاه می کردم توجه می شدم وسعت آب خیلی زیاد است و انگار من در ساحلی جلوی منزل فامیلمان ایستادم و با انکه یه کم ترسیده بودم پاهایم را درون آب برده و ماهی ها به پاهام می خوردن و من همچنان به عمق آب خیره بودم کم کم اقیانوسی جلوی چشمام ظاهر شد و از خواب بیدار شدم . لطفا تعبیر خوابمو بگین . ممنون میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم.که ماهی در اشپزخانه دارم که درون یکی از انها پر از لارو میگو است..میگو های کوچک از لارو خارج میشوند ولی سوسکهای بالدار انها را میخورند! فکر میکنید تعبیر ان چه باشد...ممنون خواهم شد اگر پاسخ دهید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.
خواب دیدم در یک منطقه جنگی ناگهان یک ماهی عظیم الچه به رنگ صورتی و بسیار زیبا با یا اژدهای سبز کدر رنگ در اسمان به جان هم افتادند و ناهی در یک چشم بر هم زدن اژدها را خورد و به زمین فرود امد و به صورت ایستاده در مقابل چشمانم قرار گرفت به طوری که انگار از نن محافظت میکرد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید