clear
library_books
تعبیر خواب - حرف م
event

تعبیر خواب مرداب

برچسب ها style

description توضیحات

ديدن مرداب در خواب ، نشانة آن است كه به علت استفاده نادرست از هوش و استعداد خود به سردرگمي و ترديد دچار خواهيد شد .

نظرات (1)

  1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم من یک گله گوسفند دارم می آورم گوسفند های خودرا آب بدهم زمانی گوسفند ها در حال آب خوردن است بین مرداب پایان میشود دانه دانه از گوسفندان من بین مرداب وگل ها گم میشود من زیاد ناراحت میشوم در جای که استاده هستم یک گوسفند من در حال آب خوردن است که در بین گل ها نابود میشود من هم دست خودرا بی کل ها داخل میکنم گوسفند را بیرون میکنم به همین ترتیب همه گوسفند هارا از بین مرداب بیرون میکنم جالب این که زمانی که گوسفند های خودرا بیرون میکنم یک تعدا از گوسفندهای دیگه هم که قبلا از گوسفندان من اب خورده بودبین مرداب نابود شده بود از بین مرداب بیرون کشیدم همه گوسفندان دیگه هم مانند گوسفند دان من زنده بودن بجز یک گوسفند آخری که ****یدم از من نبود ولی مرده بود
زمانیکه گوسفند مرده را دیدم دیگه پشت گوسفندهای زیاد تر نگشتم گوسفندان خودرا همرای گوسفندان دیگه که از مردان بیذون کشیده بود جمع کردم بردم ولی نمی دانستم گوسفندان دیگه از کی است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

insert_link

local_library کلم مرداب

insert_link

local_library گیاه نخل مرداب